نویسنده = وارثی، حمید رضا
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل نابرابری‌های توسعه‌ی ناحیه‌ای در ایران

43(78، زمستان 1390)، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 153-168

مسعود تقوایی؛ حمید رضا وارثی؛ رعنا شیخ بیگلو


2. تحلیل فضایی شاخص‎های رشد هوشمند شهری (مطالعه‎ی موردی: مناطق شهر اصفهان)

43(77، پاییز 1390)، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-18

اصغر ضرابی؛ حمید صابری؛ جمال محمدی؛ حمید رضا وارثی


3. تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی

42(71، بهار 1389)، شماره 71، بهار 1389، صفحه 107-121

میرنجف موسوی؛ علی زنگی آبادی؛ مسعود تقوایی؛ حمید رضا وارثی؛ کرامت ا... زیاری