نویسنده = حسن حکمت نیا
تعداد مقالات: 8
4. سنجش میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 607-619

10.22059/jhgr.2016.57235

حسن حکمت نیا؛ محمد ملکی؛ میرنجف موسوی؛ علیرضا افشانی


5. بهینه‌سازی حمل و نقل درون‌شهری یزد و علل وقوع تصادفات رانندگی

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 293-310

10.22059/jhgr.2014.51565

حسن حکمت نیا؛ ژینوس انصاری؛ سعید گیوه چی


7. برنامه‌ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه‎ی پایدار

44(79، بهار 1391)، شماره 1، بهار 1390، صفحه 173-190

حسن حکمت نیا؛ ژینوس انصاری


8. حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد

42(72، تابستان 1389)، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 157-166

حسن حکمت نیا؛ سید علیرضا افشانی