نویسنده = حسن حکمت نیا
ارزیابی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد بازآفرینی شهری (مورد شهر میاندوآب)

دوره 55، شماره 3، آبان 1402، صفحه 115-139

10.22059/jhgr.2022.332976.1008401

نوبخت سبحانی؛ حسن حکمت نیا؛ فرشته فخار تازه یزدی؛ سینا سلمان زاده


سنجش میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 607-619

10.22059/jhgr.2016.57235

حسن حکمت نیا؛ محمد ملکی؛ میرنجف موسوی؛ علیرضا افشانی


بهینه‌سازی حمل و نقل درون‌شهری یزد و علل وقوع تصادفات رانندگی

دوره 46، شماره 2، تیر 1393، صفحه 293-310

10.22059/jhgr.2014.51565

حسن حکمت نیا؛ ژینوس انصاری؛ سعید گیوه چی


برنامه‌ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه‎ی پایدار

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 173-190

حسن حکمت نیا؛ ژینوس انصاری


حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 42، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 157-166

حسن حکمت نیا؛ سید علیرضا افشانی