نویسنده = �������� ������������ ��������
تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری با روش SAW

دوره 44، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 21-44

10.22059/jhgr.2013.29382

احمد پوراحمد؛ امین فرجی ملائی؛ آزاده عظیمی؛ صدیقه لطفی


کیفیّت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر

دوره 44، شماره 3، آبان 1391، صفحه 193-215

10.22059/jhgr.2012.24988

عزت ا... قنواتی؛ امین فرجی ملائی؛ آزاده عظیمی


جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 42، شماره 3، آبان 1389، صفحه 119-140

رسول افضلی؛ امین فرجی ملائی؛ محمد شعبانی فرد