نویسنده = سید هادی زرقانی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران براساس نگرش سیستمی

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 537-554

10.22059/jhgr.2017.61263

نرگس حجی‌پناه؛ سید هادی زرقانی؛ امید علی خوارزمی


3. ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر شاخص های فرهنگی- اجتماعی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 673-688

10.22059/jhgr.2015.51385

سید هادی زرقانی؛ امید علی خوارزمی؛ لیلا جوهری


4. چالش‎های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام

44(80، تابستان 1391)، 80 تابستان 1391، تابستان 1391، صفحه 139-154

10.22059/jhgr.2012.24605

محمد رضا حافظ نیا؛ سید هادی زرقانی