نویسنده = قرخلو، مهدی
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی پایداری توسعه‎ی شهری با روش جای پای اکولوژیکی(نمونه‎ی موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 105-120

10.22059/jhgr.2013.30426

مهدی قرخلو؛ حسین حاتمی نژاد؛ اکبر باغوند؛ مصطفی یلوه


2. عوامل مؤثّر در جمعیّت‎پذیری شهرهای جدید اقماری(مطالعه‎ی موردی: شهرجدید اندیشه)

44(79، بهار 1391)، شماره 1، بهار 1390، صفحه 75-86

محمد اجزاء شکوهی؛ مهدی قرخلو؛ فروغ خزاعی نژاد


3. تحلیل سطح پایداری شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مورد: شهر سنندج)

دوره 42، شماره 69، زمستان 1388، صفحه 1-16

مهدی قرخلو؛ ناصح عبدی ینگی کند؛ سعید زنگنه شهرکی


4. بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک

دوره 41، شماره 65، پاییز 1387

مهدی قرخلو؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ محمد اسکندری نوده


5. بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک

دوره 65، شماره 65، پاییز 1387

مهدی قرخلو؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ محمد اسکندری نوده