نویسنده = عامر نیک پور
تعداد مقالات: 2
1. تبیین پراکنش و فشردگی فرم شهری در آمل با رویکرد فرم شهری پایدار

44(80، تابستان 1391)، 80 تابستان 1391، تابستان 1391، صفحه 155-176

فرانک سیف الدینی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ عامر نیک پور


2. بررسی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر آمل

دوره 42، شماره 67، بهار 1388

احمد پوراحمد؛ فرانک سیف الدینی؛ عامر نیک پور