نویسنده = ������ �������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل فضایی - مکانی عوامل چالش‌زای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر

دوره 53، شماره 1، بهار 1400، صفحه 139-156

10.22059/jhgr.2019.282216.1007940

علیرضا تکلو؛ علی شمس الدینی؛ بیژن رحمانی؛ مجید ولی شریعت پناهی