نویسنده = مراد کاویانی راد
تعداد مقالات: 3
1. تبیین نقش و کارکرد ژئوپلیتیک خلیج چابهار در تحولات اقیانوس هند (با تأکید بر رقابت‌های میان هند و چین)

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1051-1071

حسن سعادتی؛ یدالله کریمی پور؛ مراد کاویانی راد؛ احمد کارگر


2. تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک بر راهبرد ملی (مطالعۀ موردی: جنوب شرق ایران)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 841-855

مراد کاویانی راد؛ حسن مالداری


3. رویکردی نو در بازتعریف جغرافیای سیاسی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 543-556

مراد کاویانی راد