نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تبیین نقش و کارکرد ژئوپلیتیک خلیج چابهار در تحولات اقیانوس هند (با تأکید بر رقابت‌های میان هند و چین)

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1051-1071

10.22059/jhgr.2018.243109.1007560

حسن سعادتی؛ یدالله کریمی پور؛ مراد کاویانی راد؛ احمد کارگر


3. رویکردی نو در بازتعریف جغرافیای سیاسی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 543-556

10.22059/jhgr.2015.51245

مراد کاویانی راد