نویسنده = مسعود صفائی پور
آینده نگاری‌ برنامه ریزی‌ شهر سالم ‌با رویکرد ‌سناریونویسی ‌ (مطالعه موردی: شهر بندر ماهشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.356283.1008661

مسعود صفائی پور؛ علی اشکبوس


بازشناسی و سطح بندی گستره‌ های فضایی فقر در کلانشهر اهواز

دوره 54، شماره 4، دی 1401، صفحه 1227-1246

10.22059/jhgr.2021.324238.1008305

سیدمهدی موسی کاظمی؛ مسعود صفائی پور؛ عبدالنبی شریفی؛ خلف عنافجه