نویسنده = رستمی، فرحناز
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ادراک کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه از خشکسالی و اثرات آن (موردمطالعه: شهرستان میاندوآب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

10.22059/jhgr.2020.293300.1008042

نادر لیث؛ فرحناز رستمی؛ امیر حسین علی بیگی