نویسنده = سیدمصطفی حسینی
سنجش و ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 589-611

10.22059/jhgr.2018.201090.1007182

محمد رحیم رهنما؛ سید مصطفی حسینی؛ سمیه محمدی حمیدی