نویسنده = سحر ندایی طوسی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش مناسبت به‌کارگیری مولفه‌های موفقیت رقابت‌پذیری توسعۀ منطقه‌ای در ایران

دوره 48، شماره 1، بهار 1395، صفحه 105-123

محمدحسین شریف زادگان؛ سحر ندایی طوسی