نویسنده = حسین سلطان زاده
تعداد مقالات: 5
2. چگونگی استقرار مدارس علمیه در شهرهای تاریخی دورۀ اسلامی (مطالعۀ موردی: شهرهای قزوین و اصفهان)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 449-466

حسین سلطان زاده؛ سید محمدرضا خطیبی؛ شیما فعلی؛ علیرضا سلطان زاده


4. نقش جغرافیا و فرهنگ در شکل‌گیری بام در واحدهای مسکونی

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 449-464

حسین سلطانزاده


5. نقش جغرافیا در شکل‌گیری انواع حیاط در خانه‌های سنتی ایران

43(75، بهار 1390)، شماره 75، بهار 1390، صفحه 69-86

حسین سلطانزاده