نویسنده = حسین سلطان زاده
تعداد مقالات: 6
1. هوشمندسازی فرایند امداد و عملیات در سازمان آتش نشانی جهت ارتقاء ایمنی شهری ( نمونه موردی مدیریت هوشمند حوادث در منطقه 4 شهرداری رشت )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1396

سید مسعود موسوی؛ کرامت اله زیاری؛ حسین سلطان زاده


2. تبیین کارکرد دفاعی سکونتگاه های زیر زمینی ایران (مطالعه موردی شهر زیر زمینی گلستان نیر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1397

جواد شکاری نیری؛ حسین سلطان زاده


3. چگونگی استقرار مدارس علمیه در شهرهای تاریخی دورۀ اسلامی (مطالعۀ موردی: شهرهای قزوین و اصفهان)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 449-466

حسین سلطان زاده؛ سید محمدرضا خطیبی؛ شیما فعلی؛ علیرضا سلطان زاده


5. نقش جغرافیا و فرهنگ در شکل‌گیری بام در واحدهای مسکونی

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 449-464

حسین سلطانزاده


6. نقش جغرافیا در شکل‌گیری انواع حیاط در خانه‌های سنتی ایران

43(75، بهار 1390)، شماره 75، بهار 1390، صفحه 69-86

حسین سلطانزاده