نویسنده = حسن محمودزاده
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی شدت جزایر حرارتی بر اساس هندسه شهری (مطالعه موردی: محلات کوی ولیعصر و شنب غازان شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1400

10.22059/jhgr.2021.311999.1008192

حسن محمودزاده؛ فاطمه امان زاده


4. کاربرد مدل LTM در پیش‌بینی و مدل‌سازی توسعۀ فیزیکی شهر ایلخچی

دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-53

10.22059/jhgr.2016.57398

حسن محمودزاده؛ امیر مسعود رنجبر نوازی