نویسنده = احمد زنگانه
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت سکونتی در محلات تاریخی شهر سبزوار. مطالعه موردی: محله تاریخی سرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.22059/jhgr.2020.255560.1007678

هادی سلطانی فرد؛ مونا عبدالملکی؛ مریم موسوی؛ احمد زنگانه


3. بررسی روند پراکنده رویی و تغییرات فضایی شهر بابل

دوره 52، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 889-902

10.22059/jhgr.2019.260197.1007724

موسی کمانرودی کجوری؛ احمد زنگانه؛ تاج ‏الدین کرمی؛ صادق قلی نیا