نویسنده = مصطفی آریان کیا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تحلیل فضایی شاخص های مسکن شهری (مطالعه موردی: شهری گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1396

جعفر میرکتولی؛ مصطفی آریان کیا