نویسنده = حسین نظم فر
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل فضایی مراکز درمانی شهر بوکان با رویکرد پدافند غیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22059/jhgr.2020.283482.1007958

سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ علی عشقی؛ محمد حسنیان