نویسنده = نظم فر، حسین
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل فضایی مراکز درمانی شهر بوکان با رویکرد پدافند غیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22059/jhgr.2020.283482.1007958

سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ علی عشقی؛ محمد حسنیان


2. رتبه بندی نواحی شهر ساری از نظر میزان برخورداری از شاخص های زیست پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22059/jhgr.2021.320615.1008284

اسماعیل تقوی زیروانی؛ حسین نظم فر؛ حسین منصوریان