نویسنده = سیما سمیعی فرد
تعداد مقالات: 1
1. تدوین اولویت مولفه های تعاملات اجتماعی در مراکز سالمندان (مطالعه موردی: مراکز سالمندان هاتف و آرام در قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1397

سیما سمیعی فرد؛ جمال الدین سهیلی