نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. سنجش و ارزیابی بعد عینی زیست پذیری شهری در مناطق دهگانۀ کلانشهر تبریز

دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 545-565

10.22059/jhgr.2020.286057.1007981

الهام آسیابانی پور؛ علی پناهی؛ حسن احمد زاده


2. شناخت نقاط حادثه‌خیز محورهای استان البرز با استفاده از ‌روش تخمین تراکم کرنل

دوره 52، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 939-951

10.22059/jhgr.2019.232146.1007447

اسکندر صیدایی؛ ابراهیم جهانگیر؛ رسول دارابخانی؛ علی پناهی