نویسنده = نوید سعیدی رضوانی
نگاهی جدید به عوامل مؤثر بر دسترسی(مطالعۀ موردی: شیراز،محلۀ معالی‎آباد و ملاصدرا)

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 215-236

10.22059/jhgr.2014.50601

نوید سعیدی رضوانی؛ حمیدرضا دانش پور؛ امیررضا دانش پور