نویسنده = محمود جمعه پور
تعداد مقالات: 3
1. بازاندیشی و بازآفرینی جایگاه طبیعت در فرهنگ زیست بوم ایرانی- اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.22059/jhgr.2021.315562.1008221

محمود جمعه پور


3. بررسی وضعیّت توسعه‎ی پایدار شهرستان رشت با استفاده از روش جای پای اکولوژیک

دوره 45، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 191-208

10.22059/jhgr.2013.35252

محمود جمعه پور؛ حسین حاتمی نژاد؛ سارا شهانواز