کلیدواژه‌ها = ایران.
تمایزات منطقه‌ای و سطوح تکنولوژی تولیدات صنعتی ایران

دوره 44، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 129-146

10.22059/jhgr.2013.29388

محمدعلی فیض‌پور؛ محمد رضا دهقانپور؛ قدرت ا... طلایی


تحلیل و مقایسه‎ی توزیع اندازه‎ی شهرها در سیستم شهری ایران و کشورهای همسایه

دوره 43، شماره 4، دی 1390، صفحه 85-99

محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ حمید زارعی فرشاد


چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران

دوره 42، شماره 3، آبان 1389، صفحه 83-98

فرانک سیف الدینی؛ موسی پناهنده‌خواه؛ مصطفی قدمی


تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 89-106

جواد اطاعت؛ سیده زهرا موسوی