کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 30
26. تحلیل سیاست‌های آمایش سرزمینی ایران و ترکیه در مناطق مرزی همجوار

دوره 42، شماره 69، زمستان 1388، صفحه 17-27

زهرا پیشگاهی فرد؛ ناصر سلطانی خلیفانی


27. چگونگی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری ایران طی سال‌های 1335 تا 1385

دوره 42، شماره 68، تابستان 1388

رحمت اله فرهودی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ رامین ساعد موچشی


28. تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران

دوره 41، شماره 66، زمستان 1387

حسین شعبانعلی فمی؛ فضیله خانی؛ شهلا چوبچیان؛ فرحناز رستمی


29. تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران

دوره 66، شماره 66، زمستان 1387

حسین شعبانعلی فمی؛ فضیله خانی؛ شهلا چوبچیان؛ فرحناز رستمی


30. آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران

دوره 41، شماره 63، بهار 1387

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برک پور؛ ایرج اسدی؛ میثم بصیرت؛ حبیب ا... طاهرخانی