کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 27
26. تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران

دوره 66، شماره 66، زمستان 1387

حسین شعبانعلی فمی؛ فضیله خانی؛ شهلا چوبچیان؛ فرحناز رستمی


27. آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران

دوره 41، شماره 63، بهار 1387

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برک پور؛ ایرج اسدی؛ میثم بصیرت؛ حبیب ا... طاهرخانی