کلیدواژه‌ها = خدمات شهری
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ خوشه‌ای شدن دسترسی به خدمات شهری و جدایی‌گزینی در کلان‌شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

سیداحمد حسینی نیا؛ کرامت اله زیاری؛ سیدمحمد رشتیان؛ محمد مسعود


2. تبیین الگو و تحلیل نحوه توزیع خدمات شهری در شهرهای نفت خیز (نمونه موردی: آبادان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

صادق بشارتی فر؛ مصطفی میرآبادی