کلیدواژه‌ها = ژئواکونومی
تعداد مقالات: 5
2. موقعیت راهبردی ژئواکونومیک خلیج فارس و رقابت قدرت ها در قرن بیست‎ویکم

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 311-336

بهادر زارعی؛ علی زینی وند؛ علی ماندگار؛ جلیل دلشادزاد


3. اقیانوس منجمد شمالی، صحنۀ تقابل ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی قدرت‎های بزرگ

دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صفحه 31-48

زهرا پیشگاهی فرد؛ سعیدرضا خلخالی؛ سجاد کریمی پاشاکی


4. مخاطرات انسانی: تهدیدهای امنیّتی ناشی از تقابل انسان و محیط

44(81، پاییز 1391)، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 157-176

محمد رئوف حیدری فر