کلیدواژه‌ها = آینده پژوهی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: شهر ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.22059/jhgr.2021.303319.1008124

محمد سلاورزی زاده؛ حجت شیخی؛ زینب گلدوستی