کلیدواژه‌ها = چیدمان فضا
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل تأثیر تغییرات کالبدی بر ساختار فضایی محدودة تاریخی شهر ارومیه به ‌روش Space Syntax و GIS

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 79-96

اصغر عابدینی؛ ناصر ثبات‌ثانی؛ مینا گلشنی


3. بررسی تأثیر میان‎کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِّ چیدمان فضا

44(79، بهار 1391)، شماره 1، بهار 1390، صفحه 87-102

علی پیله ور؛ سینا عطایی؛ عبد ا... زارعی