کلیدواژه‌ها = پایداری شهری
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی رابطۀ کنش ارتباطی و پایداری شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 89-109

10.22059/jhgr.2018.251259.1007637

مریم رضاپور؛ سیدحسین بحرینی؛ منوچهر طبیبیان


2. بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 645-659

10.22059/jhgr.2017.202799.1007195

داریوش ظفری؛ میر ستار صدر موسوی؛ محمدرضا پورمحمدی


3. تحلیل تأثیر کاربری اراضی در پایداری محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: محله‌های ناحیۀ 1 منطقۀ 14 تهران)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 249-262

10.22059/jhgr.2016.57237

ابوالفصل مشکینی؛ کاظم برهانی؛ رضا شعبان زاده نمینی