کلیدواژه‌ها = گسترش فیزیکی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر بازارچه مرزی «تمرچین» بر گسترش فیزیکی شهر پیرانشهر در محدودة زمانی 1385 تا 1393

دوره 53، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 833-856

10.22059/jhgr.2020.103933.1006784

کرامت اله زیاری؛ ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبداله شیخی


3. سنجش و ارزیابی الگوی گسترش فیزیکی شهر یزد

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 255-272

10.22059/jhgr.2014.51563

کرامت اله زیاری؛ محمود قدیری؛ فرزانه دستا