موضوعات = حمل و نقل
تعداد مقالات: 3
1. سامانه پارکینگ یاب شهروند-محور مبتنی بر تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره مکان-آگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ علیرضا سرسنگی علی آباد؛ نرجس محمودی وانعلیا


3. ارزیابی ‌میزان ‌انطباق ‌سامانه ‌اتوبوس‌های تندرو ‌شهر ‌تهران ‌با ‌رویکرد ‌توسعۀ ‌حمل‌ونقل محور

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 703-725

سید عباس رجایی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ عباس ‌درودی‌نیا؛ رامین قربانی