موضوعات = جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 183
177. تحلیل سرمایۀ اجتماعی شهروندان و تأثیر آن بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: محله‎های شهر میاندوآب

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 197-220

میرنجف موسوی؛ محمد حسنی؛ ایوب منوچهری میاندوآب


179. اسکان غیر رسمی، اولویت بندی چالش های محلۀ جعفرآباد شهر کرمانشاه

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 221-242

علیرضا جمشیدی؛ داود جمینی؛ معصومه جمشیدی؛ رامین چراغی


180. ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-28

کرامت اله زیاری؛ صالح اسدی؛ طاها ربانی؛ محمد مولائی قلیچی


181. پیش¬بینی مسکن گروه های کم‎درآمد با تحلیل طرف عرضه و تقاضا (مطالعه‎ی موردی: شهر دامغان)

دوره 45، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 147-168

اکبر نشاط؛ مجید نیکنایی؛ محمد حسین شریف زادگان


182. بررسی نقش جادّه‎ی ترانزیت سنتو در توسعه‎ی مجموعه شهری یزد

دوره 45، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 229-248

صفر قائدرحمتی؛ غلامعلی مظفری؛ سید مصطفی حسینی