موضوعات = مطالعات استراتژیک و حقوق بین الملل
تعداد مقالات: 4
1. تبیین جهت گیری سیاست خارجی هند در حوزه ایندو – پاسیفیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

10.22059/jhgr.2021.300614.1008105

نوذر شفیعی؛ اذیتا صالحی


4. جغرافیای سیاسی و حقوق بین‎الملل دریاها

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 337-360

10.22059/jhgr.2014.51567

دره میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ فاطمه سادات میراحمدی