نمایه نویسندگان

آ

 • آباد، حسین کلانتری خلیل بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک [دوره 41، شماره 2، 1387]
 • آخوندی، عباس احمد آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • آذر، عادل الگوی توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روددره های گردشگری استان تهران) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 273-292]
 • آریان کیا، مصطفی ارزیابی و تحلیل فضایی شاخص‌های مسکن شهری (مطالعة موردی: شهر گرگان) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 653-674]
 • آرمند، مریم ارزیابی میزان فقر چندبعدی (قابلیتی) در مناطق روستایی شهرستان همدان با استفاده از روش آلکایر و فوستر [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 989-1010]
 • آریون، سمیه نقش توسعة زراعت گلخانه ‏ای در معیشت پایدار خانوارهای روستای مطالعة موردی: دهستان دلند، شهرستان رامیان [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 155-172]
 • آروین، عباس‏علی تحلیل فضایی پراکنش خدمات عمومی شهری با استفاده از ماتریس فاصله اقلیدسی (مطالعه موردی: شهر یزد) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1373-1389]
 • آزادی، سیامک اولویت‌بندی راهبردی توسعۀ گردشگری به‌منظور تعیین جایگاه آن در برنامه‌های توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 573-589]
 • آزادی، سعید مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1153-1176]
 • آزادخانی، پاکزاد تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در شهرهای مذهبی مطالعه موردی (شهر مهران،مراسم اربعین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزادی قطار، سعید بررسی و ظرفیت‌سنجی شهرداری بابلسر از نظر پیاده‌سازی و توسعۀ زیرساخت داده‌های مکانی بخشی [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 673-696]
 • آزاده، سیدرضا تحلیل الگوهای توسعۀ فیزیکی شهرهای ایران با توجه به متغیرهای جمعیتی، طبیعی و کالبدی [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 461-473]
 • آسیابانی پور، الهام سنجش و ارزیابی بعد عینی زیست پذیری شهری در مناطق دهگانۀ کلانشهر تبریز [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 545-565]
 • آسایش، مریم تحلیلِ پژوهش‏های عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری در ایران [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 793-810]
 • آفاق پور، آتوسا سازمان فضایی در نظام شهری ایران با استفاده از تحلیل جریان هوایی افراد [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 125-150]
 • آفاق پور، آتوسا مقایسۀ تطبیقی رتبه‌بندی کارکردی کلان شهرهای ایران بر اساس داده‌های صفتی و رابطه‌ای [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 697-715]
 • آفاق پور، آتوسا ارائه چارچوبی تحلیلی برای سنجش الگوی شبکه‌معابر: مقایسه تطبیقی محدوده‌های خودسازمان‌یافتۀ‌ شهر تهران [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1341-1361]
 • آفتاب، احمد تحلیل شاخص عدالت فضایی در روستاهای گردشگرپذیر (مطالعة موردی: استان آذربایجان شرقی) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 551-569]
 • آقایی، پرویز تولید دانش و توسعه در هزارۀ سوم و بررسی معیارهای علمی مقالات پژوهشی جغرافیای شهری ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 587-605]
 • آقایی، لیلا به‏ کارگیری مدل تحلیل مسیر برای ارزیابی طرح ‏ناحیه‏ محوری با معیارهای شهرداری الکترونیک (مطالعه موردی: منطقه 6 و 15 شهرداری تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 971-992]
 • آقامحمدی، بهروز نقش توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام جامع اداری [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 617-631]
 • آقامحمدی، بهروز کارکرد نهادهای سیاسی – مدنی و نقش آن در توسعه سیاسی کشور [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1247-1261]
 • آقانژاد احمدچالی، محمّد رضا ارائه‎ی مدل مفهومی برای مدیریت زیرساخت داده‎های مکانی بخشی ـ شهرداری مطالعه‎ی موردی: شهرداری بابل [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 23-44]
 • آقائی‌زاده، اسماعیل شناسایی موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع‌آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعۀ موردی: شهر رشت) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 773-790]
 • آنامرادنژاد، رحیم بردی بررسی چالش‌های توسعه شهری با تاکید بر شاخص‌های کالبدی (مطالعه موردی: شهر اراک ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آندرواژ، لیلا نقش سرمایه کارآفرینی بر توسعه صنعت گردشگری و شهری در استان مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آهار، حسین ارزیابی و پهنه بندی لرزهای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 697-717]

ا

 • ابراهیمی، جمشید بررسی نقش حکمروایی خوب در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کامیاران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی، لیلی نقش رضایت شهروندان بر رفتارهای مثبت شهروندی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 39-54]
 • ابراهیمی پور، فائزه واکاوی اثرات رویکرد مدیریت محلی بر بهبود سرمایة اجتماعی در فراگرد تحولات فضایی سکونتگاه ‏های روستایی (مورد مطالعه: بخش اسفندقه، شهرستان جیرفت) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 769-787]
 • ابراهیم زاده، عیسی تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا - شهر گلوگاه بابل با استفاده از GIS [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • ابراهیم زاده، عیسی برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]
 • ابراهیم زاده، عیسی برنامه‌ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر قم) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 115-141]
 • ابراهیم زاده، عیسی تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده‎ی شهری (مطالعه‎ی موردی: بافت فرسوده‎ی شهر خرّم‌آباد) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 217-234]
 • ابراهیم زاده، عیسی کاربرد روش PROMETHEE به‌عنوان رویکردی سازنده در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: شهر کوچک جویبار) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 391-410]
 • ابراهیم‌زاده آسمین، حسین برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]
 • ابی زاده، سامان بررسی رابطة‏‏ متقابل امنیت و توسعه در مناطق مرزی ایران (مطالعة موردی: شهرستان‏ های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1143-1163]
 • ابولحسنی، سمیه سناریوسازی تفکیک قطعات زمین در فرایند توسعة شهری (مطالعة موردی: نواحی پیرامونی شهر سمنان) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 625-652]
 • اجتهادی، سید علی تعیین عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران و عراق بر مبنای نظریه پیوستگی جیمز روزنا [(مقالات آماده انتشار)]
 • اجزاءشکوهی، محمد ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1257-1273]
 • اجزاء شکوهی، محمد عوامل مؤثّر در جمعیّت‎پذیری شهرهای جدید اقماری(مطالعه‎ی موردی: شهرجدید اندیشه) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 75-86]
 • اجزاء شکوهی، محمد سنجش و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای در شهر تهران (مطالعۀ موردی: محله‌های ولی‌عصر شمالی، آشتیانی، نیلوفر و امامیه) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 341-356]
 • احدی، محمدرضا آرام‌سازی ترافیک محله با رویکرد تجدیدحیات با استفاده از مدل SWOT (مطالعۀ موردی: محلۀ یورد شاهی ارومیه) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 755-767]
 • احدی، محمدرضا اصول توسعۀ مبتنی بر حمل ونقل عمومی در مناطق شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر قزوین) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 653-672]
 • احد نژاد، محسن برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]
 • احد نژاد، محسن بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • احدنژاد روشتی، محسن ارائۀ مدلی برای ناحیه‌بندی پهنه‌های شهری به‌کمک الگوریتم ناحیه‌بندی خودکار (AZP) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 689-707]
 • احدنژاد روشتی، محسن تحلیل زیست‌پذیری بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر زنجان) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 783-799]
 • احدنژاد روشتی، محسن مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1153-1176]
 • احسانی، امیرهوشنگ طراحی اکوپارک کوهستانی مبتنی بر خدمات منظر (نمونة موردی شاداب‏ کوه طرهان) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 173-192]
 • احسانی کلخوران، صمد نگاهی به زیست غیررسمی: مطالعۀ رابطۀ امنیت تصرف و کیفیت زندگی در اوزون‌تپه، بومهن [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 177-192]
 • احمدی، ابراهیم تبیین مدل ژئوپلتیک روابط ایران و پاکستان [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 307-323]
 • احمدی، ابراهیم امکان سنجی اجرای پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ایران (مطالعۀ موردی: طرح انتقال آب بهشت‌آباد-فلات مرکزی) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 1073-1092]
 • احمدی، ابراهیم واکاوی اثرات سد سلمای افغانستان بر تنش‌های آبی کلان شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، افسانه سازه های مؤثر بر موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی شهرستان فیروزکوه [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 759-772]
 • احمدی، افسانه تحلیل عوامل مؤثر بر متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه روستاییان (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان سقز) [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 193-209]
 • احمدی، امین برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ اکوتوریسم روستایی (مطالعۀ موردی: روستای ایستگاه‌ بیشه) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 263-276]
 • احمدی، حسن بررسی محله‌های همگن اقتصادی-اجتماعی شهری با رویکرد برخورداری فضای سبز از منظر عدالت اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر ساری) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 969-988]
 • احمدی، حسن بررسی اهمیت احساس امنیت در کیفیت فضاهای شهری و عوامل مؤثر بر آن؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه مرکزی شهرهمدان و محلات پیرامون [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1037-1058]
 • احمدی، حسن بررسی تطبیقی ویژگی‌های زیست‌محیطی و کالبدی شهرهای ارگانیک با شهرهای جدید؛ مطالعه موردی: شهر شازند و شهر جدید مهاجران [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1528-1511]
 • احمدی، سجاد تحلیل روند توسعه‎ی فضایی و تعیین جهات بهینه‎ی توسعه‎ی شهر رشت با استفاده از سامانه‎ی اطلاعات جغرافیایی [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]
 • احمدی، سجاد بررسی تأثیر کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری(مطالعۀ موردی: منطقۀ 17 شهرداری تهران) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 49-68]
 • احمدی، سجاد تحلیل الگوی گسترش فیزیکی شهر خرم‌آباد با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن و تعیین جهات بهینۀ گسترش آن با استفاده از مدل AHP [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 519-537]
 • احمدی، سید عباس جنبه‌های بین‌المللی ژئوپلیتیک زیست محیطی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 121-146]
 • احمدی، سید عباس گرمایش جهانی و جایگاه آن در تحولات ژئوپلیتیک نظام جهانی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 361-378]
 • احمدی، سید عباس واکاوی چالش‌های جغرافیایی ظهور دموکراسی در خاورمیانه [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 377-388]
 • احمدی، سید عباس الگوی فضایی مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری (مطالعۀ موردی: دهمین و یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری استان خراسان جنوبی) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 815-829]
 • احمدی، سید عباس تبیین نظری بسترهای شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 199-216]
 • احمدی، سید عباس تبیین نقش آسیای جنوب غربی در آیندۀ نظام اقتصاد جهانی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 1111-1130]
 • احمدی، سید عباس بررسی اصول و معیارهای مدیریت مطلوب شهری از دیدگاه سه مکتب لیبرالیسم، سوسیالیسم، و اسلام [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1453-1472]
 • احمدی، سید عباس ارزیابی فرصت‌های ژئوپلیتیکی برنامه همکاری جامع (25 ساله) ایران و چین [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، سید عباس واکاوی نقش ژئوپلیتیکی‌ ایران در کریدور‌های بین‌المللی و ارائه مدل "ایران، هارتلند کریدوری جهان" [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1161-1187]
 • احمدی، شیرکو مهاجـــرت و اثــرات آن بــر ساخـتار کشاورزی (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان سردشت) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 645-659]
 • احمدی، شیرکو ارزیابـی فعالیت ها و کارکـرد خانـه های تــرویج روستایــی (مـطالعـۀ مـوردی: شهــرستان زابـل) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 371-389]
 • احمدی، شیرکو تحلیل ساختار کالبدی-فضایی بافت فرسودۀ شهری با استفاده از GIS (مطالعۀ مـوردی: هستۀ مرکزی شهر سردشت) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 409-430]
 • احمدی، شیرین بررسی شاخص‌های کیفیت زندگی با مدل سازی معادلات ساختاری در شهر سرپل ذهاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، عبدالرحمان تحلیل اثرات مشارکت در فعالیت‏ های اقتصادی بر نشاط زنان روستایی (مطالعۀ موردی: بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 221-239]
 • احمدی، علی تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی ـ فضایی مناطق شهری [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 91-109]
 • احمدی، علیرضا تحلیلی بر مهاجرفرستی شهرستان ها به مرکز استان؛ علل و روند ها (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، منیژه واکاوی عوامل مؤثر بر نگرش زنان روستایی نسبت به ایجاد گروه ‏های خودیار؛ مطالعة موردی: بخش بزینه‏ رود، شهرستان خدابنده [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 873-886]
 • احمدآبادی، حسن بهره‎برداری از انرژی خورشیدی در مناطق روستایی(مطالعۀ موردی: دهستان عشق‎آباد، شهرستان نیشابور) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 15-30]
 • احمدآبادی، فرشته بهره‎برداری از انرژی خورشیدی در مناطق روستایی(مطالعۀ موردی: دهستان عشق‎آباد، شهرستان نیشابور) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 15-30]
 • احمدی پور، زهرا تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان [دوره 41، شماره 3، 1387]
 • احمدی پور، زهرا شاخ صسازی مؤلف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 121-134]
 • احمدی پور، زهرا الگویابی رقابت‎های مکانی ناشی از مِهر مکان در نواحی متجانس فرهنگی(مطالعه‎ی موردی: شهرهای اردکان و میبد در استان یزد) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 147-168]
 • احمدی پور، زهرا کانون‎های جغرافیایی مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک مالی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • احمدی پور، زهرا تبیین مؤلفه‌های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 115-131]
 • احمدی‌پور، فاطمه مقایسۀ عملکرد مدل‌های پواسون و لوجیت چندجمله‌ای در انتقال‌پذیری مکانی (مطالعۀ موردی: سفرهای کاری خانوار) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 963-976]
 • احمدتوزه، واحد ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 47-62]
 • احمدی دستجردی، حمید بررسی علل و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت‌های درون شهری مطالعه موردی: بافت قدیم تهران‌پارس در منطقه 8 شهرداری تهران [دوره 41، شماره 4، 1387]
 • احمد زاده، حسن سنجش و ارزیابی بعد عینی زیست پذیری شهری در مناطق دهگانۀ کلانشهر تبریز [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 545-565]
 • احمدی فرد، نرگس تأثیر بلندمرتبه‎سازی بر میزان جرایم شهری(مطالعه‎ی موردی: مناطق بیست‎ودوگانه‎ی تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 61-72]
 • احمدی فرد، نرگس تجزیه و تحلیل فقر شهری با تاکید بر شاخص‌های اجتماعی بین سال های 1385 و 1395 (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1323-1339]
 • احمدی فیروزجائی، میثم تبیین تحوّلات مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 217-218]
 • احمدی نژاد، سمیه واکاوی تأثیر مؤلفه‏ های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 999-1013]
 • اخباری، محمد موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاش‌های امریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان، مطالعة موردی: طرح خاورمیانه بزرگ [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 87-112]
 • اخوان کاظمی، مسعود تحلیل تأثیر تغییرات آب‌وهوایی و چالش‌ها و فرصت‌های حاصل از آن بر بحران‌های منطقه‌ای [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 69-87]
 • ادبی ممقانی، محمّد تحلیل سطح پذیرش فناوری انرژی خورشیدی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی شهرستان کلیبر و شهرستان خداآفرین- استان آذربایجان شرقی) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]
 • اریس، بهاره بررسی تولید معنا در فضای شهری برمبنای تئوری ساخت‌یابی (مطالعۀ موردی: بازار تبریز) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 273-287]
 • ارگانی، میثم پیاده‌سازی یک الگوریتم محیط آگاه در جانمایی شبکۀ حسگرها به‌منظور بهینه‌سازی پوشش در یک محیط شهر هوشمند [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 951-960]
 • ارگانی، میثم ارزیابی پتانسیل و الگوی رشد بهینة شهر تبریز مبتنی بر استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 731-745]
 • اروجی، حسن اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 1-17]
 • اروجی، حسن ارزیابی توانمندی ها و کاربری های ژئومورفوسایت ها (مطالعه موردی: ژئومورفوسایت های شهرستان طبس) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 177-192]
 • اروجی، حسن ارزیابی آثار احداث آزادراه تهران- شمال در محدودۀ دهستان کن- سولقان [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 391-410]
 • ایزدی، پگاه کارکرد رهیافت بازآفرینی پایدار شهری محلّه‎های حاشیه‎نشین (مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی سعدی شیراز) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 105-122]
 • ایزدی، پگاه تحلیل نقش هم‌افزایی میان‌نهادی در بازآفرینی شهری با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه (مطالعة موردی: منطقۀ ۸ شهرداری شیراز) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 241-261]
 • ایزدی، حسن بافت فرسوده، اولویّت‎بخشی، مدل ارزیابی چندمعیاری، ایمن‎سازی، کلان‎شهر کرج (مطالعه‎ی موردی: روستاهای کمباین‎دار استان فارس) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 15-32]
 • ازکیا، مصطفی تحلیل جامعه ‏شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعة منطقه ‏ای استان قزوین (مورد مطالعه: شهرستان قزوین) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 499-524]
 • اژدری، ابوالقاسم تبیین جدایی‏ گزینی گروه ‏های شغلی- اجتماعی در سازمان فضایی کلان ‏شهر تهران (از منظر بازساخت نئولیبرالیستی فضا) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 437-456]
 • استادی، مریم بررسی مؤلفه های برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد تاب آوری اجتماعی: مرور سیستماتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • استادی سیسی، منصور تحلیل پایداری محله‌های کلان‌شهر تهران با تأکید بر عملکرد شورایاری‌ها، نمونه موردی: محله‌های اوین، درکه و ولنجک [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 29-43]
 • استیری، مهرداد بررسی نقش متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان‏ های عمومی ارائه‏ کننده خدمات شهری [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1475-1492]
 • اسدی، ابوالفضل تحلیل فضایی مراکز استراتژیک شهر نیشابور با استفاده از رویکرد اندرکنشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، ایرج آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • اسدی، یاسمن بررسی کیفیت محیط ‏زیست زندگی شهری با استفاده از تحلیل چندمعیارۀ مکانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 367-383]
 • اسدی، یاسمن بررسی تأثیرات کاربری زمین و پوشش گیاهی بر جزایر گرمایی شهری با استفاده از سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 759-773]
 • اسدی، صالح ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 1-28]
 • اسدی، صالح تبیین سناریوهای مسکن گروه های آسیب ‏پذیر شهری (مطالعه موردی: کلان‏ شهر تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 871-888]
 • اسدی، هیوا واکاوی قابلیت پیاده ‏مداری؛ جنبشی در تقویت هویت ‏بخشی و انسجام اجتماعی شهرها مطالعة موردی: تحلیل تطبیقی بافت مرکزی شهرهای نقده و قروه [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 633-652]
 • اسدپور، هاجر شناسایی تحولات کرونولوژیک الگوهای رفتاری افراد در بازار سنتی ایرانی، (موردمطالعه: بازار وکیل شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدزاده، هانیه بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهۀ گذشته [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 315-336]
 • اسدی کیا، بهناز تبیین تفکر ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی روسیه [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 1093-1110]
 • اسفندیاری، اکرم معیارهای مؤثر در ارتقای کیفیت محیطی بافت‌های ناکارآمد شهری براساس ترجیحات ساکنین (موردمطالعه: محله بیسیم شهر زنجان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکتی، هانیه بررسی آثار حس تعلق ‌مکانی بر بازساخت فضایی-کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان نِه، شهرستان نهبندان) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 791-807]
 • اسکندری ثانی، محمد برنامه‌ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر قم) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 115-141]
 • اسکندری نوده، محمد بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک [دوره 41، شماره 3، 1387]
 • اسلامی، لیلا واکاوی عوامل مؤثر بر نگرش زنان روستایی نسبت به ایجاد گروه ‏های خودیار؛ مطالعة موردی: بخش بزینه‏ رود، شهرستان خدابنده [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 873-886]
 • اسلامی، محسن فرایند بومی‏ سازی شاخص ‏های تعاملات بین ‏المللی در توسعۀ اقتصادی ایران [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1229-1247]
 • اسلامی پریخانی، صدیف سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی توسعة گردشگری، (مطالعه موردی شهرستان مشکین‌شهر) [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 37-52]
 • اسلامی پریخانی، صدیف نوشهرگرایی و حس مکان: مطالعه موردی محله هفت حوض شهر تهران [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 801-814]
 • اسماعیل پور، علی منظم تحلیل نگرش و انتظارت زنان گردشگر از فضاهای جذب گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان رودپی شرقی شهرستان ساری [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 999-1019]
 • اسماعیل زاده، حسن تحلیلی بر تأثیر ابعاد توسعۀ پایدار اجتماعات محلی بر توسعۀ گردشگری طبیعی با نظرسنجی از ساکنان روستایی شهرستان نقده [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 313-331]
 • اسماعیل زاده، حسن تحلیلی بر سطح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 355-374]
 • اسماعیل‌زاده، حسن هوشمندسازی، رویکردی در تحقق توسعة پایدار شهری (مطالعة موردی: منطقة 6 تهران) [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 145-157]
 • اسمعیلی، شیوا امکان‌سنجی بهره‌گیری از استراتژی‌های سازگاری و کاهش‌اثر در مقابله با جزایرگرمایی شهری (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 263-281]
 • اشرفی، یوسف دوچرخه و نقش آن در حمل‌ونقل پایدار شهری، نمونه موردی: شهر بناب [دوره 42، شماره 4، 1388]
 • اشکبوس، علی سنجش و ارزیابی میزان برخورداری از شاخص‌های سلامت شهری(مطالعه موردی: شهر زابل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشلقی، مهدی متفکر پایان‌ناپذیر پنسیلوانیا: نگاهی به زندگی و اندیشه ویلبر زلینسکی [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 907-936]
 • اشنویی، امیر تحلیل و مقایسه‎ی توزیع اندازه‎ی شهرها در سیستم شهری ایران و کشورهای همسایه [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 85-99]
 • اشنویی، امیر تأثیر وضعیّت اجتماعی ـ اقتصادی مرزنشینان بر قاچاق کالا (مطالعه‎ی موردی: استان-های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 157-178]
 • اصانلو، علی بررسی نگرش شهروندان به اثرات خزش شهری (مورد مطالعه: شهر دماوند) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 673-695]
 • اصغری، رویا بررسی الگوی توسعه فیزیکی شهر با رویکرد توسعه میان‌افزا مورد مطالعه: شهر میاندوآب [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1303-1321]
 • اصغری، علی چکیده های انگلیسی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 30-1]
 • اصغری زمانی، اکبر ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005) [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • اصغری زمانی، اکبر بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • اصغری زمانی، اکبر تحلیل و سنجش عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان در محلات فرودست شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 303-321]
 • اصغری زمانی، اکبر تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 85-103]
 • اصغری لفمجانی، صادق بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت های کشاورزی در روستاهای سیستان [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 49-65]
 • اصلانی، ندا نقش سرمایه کارآفرینی بر توسعه صنعت گردشگری و شهری در استان مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اطاعت، جواد تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 89-106]
 • اطاعت، جواد تأثیر تقسیم سیاسی فضا بر توسعۀ منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: استان‌های سواحل جنوبی ایران) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 227-243]
 • اطاعت، جواد اخوان‌المسلمین و قلمروسازی آن در جغرافیای سیاسی جهان اسلام [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 798-823]
 • اطاعت، جواد حزب التحریر و حوزة نفوذ آن در آسیای مرکزی [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 525-543]
 • اعظمی، هادی بررسی و تحلیل تأثیر نابرابری‌ها بر امنیّت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کلان‎شهر مشهد [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 177-192]
 • افتخاری، عبدارضا رکن الدین نقش نظام‎های بهره‎برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قیر و کارزین ـ استان فارس) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین سنجش و ارزیابی معیارهای مؤثر بر عملکرد کشاورزان عادی و موفق روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، (مطالعۀ موردی : دهستان خاوۀ شمالی، استان لرستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 13-33]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین فرایند بومی‏ سازی شاخص ‏های تعاملات بین ‏المللی در توسعۀ اقتصادی ایران [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1229-1247]
 • افراخته، حسن بررسی توانمندی‎ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 103-118]
 • افراخته، حسن بهره‎برداری از انرژی خورشیدی در مناطق روستایی(مطالعۀ موردی: دهستان عشق‎آباد، شهرستان نیشابور) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 15-30]
 • افراخته، حسن ارزیابی میزان فقر چندبعدی (قابلیتی) در مناطق روستایی شهرستان همدان با استفاده از روش آلکایر و فوستر [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 989-1010]
 • افراسیابی راد، محمدصادق تحلیل شاخص‌های جهانی محیطزیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 907-927]
 • افسر، مجید تحلیل آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی شهر کاشان در برابر زلزله [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 111-130]
 • افشاری پور، علی شناسایی چالش ‏های سیاست‏گذاری و برنامه‏ ریزی در نواحی روستایی ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1089-1101]
 • افشانی، سید علیرضا حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 157-166]
 • افشانی، علیرضا سنجش میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعۀ موردی: شهر ایلام) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 607-619]
 • افضلی، رسول جغرافیای فرهنگی دولت سرزمینی در ایران [دوره 41، شماره 4، 1387]
 • افضلی، رسول تحلیل بنیادهای پایدار همگرایی و متغیرهای اعتباری تهدید قومی در ایران [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 77-90]
 • افضلی، رسول تبیین جایگاه روش های اثباتی و فرااثباتی در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 103-120]
 • افضلی، رسول جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 119-140]
 • افضلی، رسول بنیادهای شناخت‎شناسی و روش‎شناسی نظریه‎های پست‎مدرن در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 39-60]
 • افضلی، رسول ژئوپلیتیک از نگاهی دیگر: تمرکززدایی از دانش/ قدرت [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 1-22]
 • افضلی، رسول پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-140]
 • افضلی، رسول تبیین تحوّلات مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 217-218]
 • افضلی، رسول بررسی ابعاد حقوقی قوانین امنیّت شهری و عملکرد مسئولان در ساماندهی معضلات امنیّتی شهروندان (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 13 شهر تهران) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 39-54]
 • افضلی، رسول تحلیلی ژئوپلیتیکی بر محصول‌های راهبردی کشاورزی ایران (مطالعۀ موردی: گندم) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 53-67]
 • افضلی، رسول عناصر و مولفه های قلمرو سازی گفتمانی در ژئوپلیتیک انتقادی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 577-588]
 • افضلی، رسول فهم نقشۀ سیاسی از منظر قدرت/ دانش [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 185-202]
 • افضلی، رسول تحلیلی بر نظام ژئوپلیتیک غذای جهانی با تأکید بر جایگاه ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقتدار نژاد، محمد تبیین نسبت و همبستگی توسعه و امنیت عمومی در چارچوب تقسیمات کشوری ایران مطالعۀ موردی: شکل‎گیری استان قزوین [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 399-414]
 • اقدر، حسین مقایسۀ دو روش تصمیم‌گیری Fuzzy-AHP و ANP به‌منظور رتبه‌بندی تناسب اراضی به‌منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعۀ موردی: منطقۀ خائیز بهبهان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 621-635]
 • اقدر، حسین ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین شهرستان بهبهان در سال‌های 1378 تا 1392 با کاربرد سنجش از دور حرارتی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 817-832]
 • اکبری، رضا گونه‎شناسی بافت های روستاشهری؛ گام نخست در چشم‌اندازسازی روستاشهرها (مطالعۀ موردی گونه‎شناسی: بافت‌های روستاشهری یزد) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 635-656]
 • اکبری، مجید تحلیل فضایی پارک‏ها و فضاهای سبز شهری با استفاده از مدل کوپراس و GIS (مورد مطالعه: مناطق 22گانة شهر تهران) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 437-455]
 • اکبری، محمّدحسن ارزیابی طرح‌های هادی و نقش آن در توسعه‌ی کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان (مطالعه‎ی موردی: شهرستان جهرم) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 93-110]
 • اکبری، مرتضی شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کسب‌وکار در منطقۀ آزاد تجاری ارس [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 291-306]
 • اکبراقلی، فرحناز بررسی وضعیت منابع آب منطقه کلات با تاکید بر مشکلات تأمین آب روستایی [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • اکبریان رونیزی، سعیدرضا خزش شهری، الحاق روستا به شهر و تحلیل اثرات و پیامدها از دیدگاه ساکنان (مطالعۀ موردی: روستاهای الحاقی به کلان‌شهر شیراز) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 591-608]
 • اکبریان رونیزی، سعید رضا تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • اکبریان رونیزی، سعید رضا تحلیل و تبیین پایداری توسعه گردشگری در منـاطق روستـایی (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستـان دماوند) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 81-95]
 • اکبریـان رونیــزی، سعیدرضـا نقش وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد: دهستان رامشه(شهرستان اصفهان) [دوره 41، شماره 4، 1387]
 • اکبرپور، محمد تحلیل آثار زیست‌محیطی گردشگری خانه‌های دوم از دیدگاه جامعۀ میزبان و مهمان (مطالعۀ موردی: روستاهای ناحیۀ دوهزار، شهرستان تنکابن) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 625-643]
 • اکبرپور سراسکانرود، محمد بررسی تطبیقی بهره‎گیری از آبهای زیرزمینی روستایی به‎وسیله‎ی قنات و چاه (مطالعه‎ی موردی: بخش‎های شوقان و سنخواست شهرستان جاجرم) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 21-44]
 • اکبری سامانی، ناهید نقش گردشگری در توسعه‎ی اقتصادی بازارچه‎ی ساحلی شهرستان ترکمن [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 111-128]
 • اکبری سامانی، ناهید ارائه‎ی الگوی برنامه‎ریزی راهبردی توسعه‎ی گردشگری پایدار روستایی(مطالعه‎ی موردی: دهستان لواسان کوچک) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 123-146]
 • اکرمی نیا، محمد تبیین مراحل و عوامل‌ زمینه‌ساز بحران ژئوپلیتیکی کردستان عراق بر مبنای مدل مایکل برچر [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 613-637]
 • اکرمی نیا، محمد تبیین نقش عوامل ژئوپلیتیکی بر سیاست خارجی عمان [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 283-305]
 • الیاس‎زاده مقدّم، نصرالدّین بررسی تطبیقی نظام های کاربری زمین شهری از دیدگاه دو پارادایم مدرنیسم و پست‎مدرنیسم [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 17-36]
 • التیامی نیا، رضا پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-140]
 • الهی، مسعود بازشناسی رابطۀ فضاهای شهری و حرکت‌های اجتماعی با تمرکز بر شهرهای قاهره، صنعا و منامه [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 181-197]
 • الهی چورن، محمد علی تحلیل فضایی پراکنش طلاق در استان های ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الهی چورن، محمد علی بررسی نقش مسکن پایدار بر امنیت اجتماعی در شهرها (مطالعه موردی شهر نوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امانی، محجوبه مهاجرت گزینشی در ایران: الگوها و تفاوت ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • امان‌پور، سعید تحلیل بسترهای نهادی تحقق مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده (منطقۀ موردی: شهر اهواز) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 891-909]
 • ایمانی جاجرمی، حسین تدوین چارچوب نظری معرفت‌شناسی مکان در مطالعات میان‌رشته‌ای [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 911-929]
 • امان زاده، فاطمه بررسی تطبیقی شدت جزایر حرارتی بر اساس هندسة شهری (مطالعة موردی: محلات کوی ولیعصر و شنب غازان شهر تبریز) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 675-697]
 • ایمانی شاملو، جواد تبیین جدایی‏ گزینی گروه ‏های شغلی- اجتماعی در سازمان فضایی کلان ‏شهر تهران (از منظر بازساخت نئولیبرالیستی فضا) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 437-456]
 • امیدعلی، اسماعیل تبیین نقش رقابت‏ پذیری کلان‏ شهری در توسعة منطقه ‏ای (مطالعة موردی: کلان‏شهرتهران) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 253-267]
 • امیدی فر، رضا تبیین نابرابری‌ و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران جهت نیل به توسعۀ پایدار [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 627-644]
 • امیدوار، نشاط ارزیابی خدمات اکوسیستمی درختان چشم‌انداز روستایی بر اساس ادراک اجتماعات محلی (مورد مطالعه: بخش طرقبه در شهرستان بینالود) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری، علی بنیادهای شناخت‎شناسی و روش‎شناسی نظریه‎های پست‎مدرن در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 39-60]
 • امیری، علی فهم نقشۀ سیاسی از منظر قدرت/ دانش [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 185-202]
 • امیری، علی بررسی تأثیر جدایی‌گزینی اکولوژیکی بر رفتارهای انتخاباتی شهروندان (مطالعۀ موردی: شورای شهر خرم‏ آباد) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 675-696]
 • امیری، مجتبی بهینه سازی مدیریت شبکه حمل و نقل اضطراری کلان شهرتهران پس از سوانح طبیعی با رویکرد آینده پژوهی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 143-157]
 • امیری، مجتبی بررسی نقش مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده با رویکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهرداری تهران) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 523-539]
 • امیری، محمود نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه‎ی پایدار روستایی شهرستان مشکین‎شهر [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 147-168]
 • امیراحمدیان، بهرام تحلیل راهبرد فدراسیون روسیه در قبال همسایگان از منظر جغرافیای استراتژیک [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 833-849]
 • امیراصلانی، فرشاد مدل سازی تصمیم گیری گروه های کشاورزی دشت سگزی برای تعیین نوع کشت براساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 141-157]
 • امیرحاجلو، الهام تبیین نابرابری در توسعۀ صنعت گردشگری با نگاهی به ایران [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 769-789]
 • امیرحاجلو، الهام تحلیل آثار سیاست‌های جهانی بر غیررسمی‌شدن فضای شهری (مطالعه موردی: کشورهای جنوب) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 531-550]
 • امیر فخریان، مصطفی تحلیل فضایی پراکنش طلاق در استان های ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری لمر، مسعود ارزیابی اثرات اجرایی طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جنگل نشینان در استان گیلان مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • امینی، ارمین بررسی نقش بازنمایی های سینما در سیاست خارجی آمریکا [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1473-1489]
 • امینی، عباس ارزیابی و تحلیل مکان‌گزینی نواحی صنعتی روستایی (مطالعه‎ی موردی: استان مرکزی) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 139-156]
 • امینی، عباس تبیین محیطی پدیدآیی و ناپایایی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد ارزیابی چندمعیارۀ فضایی (GIS-MCE) در استان اصفهان [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 323-340]
 • امینی، عباس پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای لندست (مطالعه موردی: دشت خان‏ میرزا) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 419-436]
 • امینی، عباس تحلیل ساختاری مؤلفه های مؤثر بر پایداری اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی حاجی باشی، مهسا بررسی تطبیقی الگوی رایج ریخت‏‌شناسی شهرهای ایران و اروپا در دورۀ مقارن با اسلام (مطالعۀ موردی: شهر ری در ایران و سیه‌نا در ایتالیا) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 853-870]
 • امینی فسخودی، عباس ارزیابی میزان اثرگذاری عناصر ساختاری سطح زمین بر تناسب اراضی برای کاربری‌ها مختلف (مطالعة موردی: شهرستان ارومیه) [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]
 • ایمنی قشلاق، سیاوش تحلیل نقش گردشگری در توسعه‎ی ویژگی‎های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه‎ی موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 169-196]
 • انصاری، آذرنوش مدل ‏سازی آسیب‏ پذیری بافت‏ های شهری تحت سناریوهای مختلف به‏ منظور مدیریت بحران در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ یک شهرداری تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1275-1293]
 • انصاری، ژینوس برنامه‌ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه‎ی پایدار [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 173-190]
 • انصاری، ژینوس بهینه‌سازی حمل و نقل درون‌شهری یزد و علل وقوع تصادفات رانندگی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 293-310]
 • انصاری، مجتبی تبیین معیارهای حیات مبتنی بر علم بیونیک در برنامه ریزی و طراحی سکونتگاه های انسانی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 569-588]
 • انصاری، مجتبی توسعة زیست‏ سازگار در جغرافیای دارای میراث طبیعی؛ نمونة مطالعاتی: روستای گردشگری ابیانه [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 479-498]
 • انصاری، مجتبی شناخت و الویت بندی خدمات فرهنگی اکوسیستم مبتنی بر ادراک کاربران در فضای سبز شهری )نمونه موردی پارک های شهری تهران( [(مقالات آماده انتشار)]
 • انصاری زاده، سلمان تحلیل فرصت‎ها و تهدید‎های ژئوپولیتیکی قوم بلوچ ازدیدگاه نظریه‎ی شکاف‎های سیاسی ـ اجتماعی [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 95-110]
 • انصاری زاده، سلمان ژئوپلیتیک شیعه یا هلال شیعه (مبانی، اهداف و رویکردها) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 197-214]

ب

 • بابایی اقدم، فریدون سنجش جدایی گزینی اکولوژیکی شهری با استفاده از شاخص های اندازه گیری تک گروهی (مطالعۀ موردی: شهر تکاب) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 477-491]
 • بابایی اقدم، فریدون تحلیل و سنجش عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان در محلات فرودست شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 303-321]
 • بابایی اقدم، فریدون ارزیابی شاخص ‏های شهر خلاق در ایجاد گردشگری خلاق شهری (مطالعة موردی: خوی) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1509-1522]
 • بابائی، عباس تأثیر پایداری منابع درآمدی شهرداری ‏ها بر زیست ‏پذیری شهری (مطالعة موردی: شهر سمنان) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1035-1047]
 • بیات، حمیدرضا ابعاد و مؤلفه‏ های ژئوپلیتیکی روابط روسیه با امریکا و اتحادیة اروپا در بحران سوریه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1393-1412]
 • بیات، مصطفی تولید دانش و توسعه در هزارۀ سوم و بررسی معیارهای علمی مقالات پژوهشی جغرافیای شهری ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 587-605]
 • بیات، ناصر بخش‌بندی گردشگران روستایی بر اساس انگیزه‌های گردشگری (مطالعۀ موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 773-787]
 • بیات، ناصر بررسی نگرش شهروندان به اثرات خزش شهری (مورد مطالعه: شهر دماوند) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 673-695]
 • بادکو، بهروز اولویت‌بندی راهبردی توسعۀ گردشگری به‌منظور تعیین جایگاه آن در برنامه‌های توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 573-589]
 • بایزی، سیدطاهر تأثیر مبادلات اقتصادی در توسعۀ شهرهای مرزی (مطالعۀ موردی: شهر پیرانشهر) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 1049-1065]
 • بازگیر، سعید تحلیل فضایی آسیب‌پذیری اجتماعی خانوارها دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 465-484]
 • باژدار، یاسر طراحی اکوپارک کوهستانی مبتنی بر خدمات منظر (نمونة موردی شاداب‏ کوه طرهان) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 173-192]
 • باستانی، سوسن سنجش وضعیت توسعۀ کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 603-616]
 • باستانی، مژده بررسی مؤلفه های برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد تاب آوری اجتماعی: مرور سیستماتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • باشکوه اجیرلو، محمد بخش بندی بازار گردشگری بر اساس انگیزه ‏های سفر ( مطالعه موردی: شهرهای اردبیل، سرعین و مشکین‏شهر ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • باغیانی، حمیدرضا تحرکات جمعیت در نواحی جغرافیایی ایران و پیامدهای آن [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 57-74]
 • باغوند، اکبر ارزیابی پایداری توسعه‎ی شهری با روش جای پای اکولوژیکی(نمونه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 105-120]
 • باقری، فاطمه بخش‌بندی گردشگران روستایی بر اساس انگیزه‌های گردشگری (مطالعۀ موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 773-787]
 • باقری، میلاد ارزیابی پتانسیل و الگوی رشد بهینة شهر تبریز مبتنی بر استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 731-745]
 • باقریان، محمد صابر بازشناسی قابلیت‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده بخش میانی بر پایه ویژگی‌های اجتماع و فضا مطالعه موردی: محله 19 از منطقه 17 شهر تهران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 141-156]
 • باقری بداغ آبادی، محسن پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای لندست (مطالعه موردی: دشت خان‏ میرزا) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 419-436]
 • باقرزاده، حسین احیای بافت های درون شهری با رویکرد منطقه بندی+ فرم محور (مطالعۀ موردی:شهر برازجان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 375-394]
 • باقری کشکولی، علی تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 825-841]
 • باقری کشکولی، علی ارائۀ یک مدل تحلیل محیط با رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی گردشگری (مطالعۀ موردی: شهرستان ماکو) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • باقری کشکولی، علی تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 35-53]
 • باقری کشکولی، علی تحلیل فضایی شاخص های توسعۀ پایدار به منظورتحقق پذیری شهرهای خلاق (مطالعۀ موردی: شهرهای استان یزد) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 793-816]
 • باقری نصرآبادی، محسن بررسی تطبیقی نظام حکمرانی مراتع در ایران قبل و بعد از مصوبة ملی‏ شدن مراتع: کاربستی از قواعد حقوق مالکیت در مدل تحلیل نهادی الینور آسترم [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 545-561]
 • بحرینی، سیدحسین ارزیابی رابطۀ کنش ارتباطی و پایداری شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]
 • بختیاری، نرجس بررسی الگوی فضایی مصرف آب خانگی در اصفهان و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 515-531]
 • بخشی، زهرا نقش اعتبارات بهسازی مسکن در توانمندی و ماندگاری جمعیت روستایی دهستان بیهق، شهرستان سبزوار [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 31-46]
 • بخشی، زهرا تحلیل فضایی پراکنش سکونتگاه‌های روستایی منطقۀ سبزوار- نیشابور براساس منابع اکولوژیکی موجود [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 227-242]
 • بدر، سیامک مقایسۀ تطبیقی رتبه‌بندی کارکردی کلان شهرهای ایران بر اساس داده‌های صفتی و رابطه‌ای [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 697-715]
 • بدر، سیامک ارائه چارچوبی تحلیلی برای سنجش الگوی شبکه‌معابر: مقایسه تطبیقی محدوده‌های خودسازمان‌یافتۀ‌ شهر تهران [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1341-1361]
 • بدری، سیدعلی سنجش میزان پایداری نواحی روستایی برمبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیک بردا مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 135-156]
 • بدری، سیدعلی تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • بدری، سیدعلی بررسی روند موضوعی پایان نامه/ رساله های رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (1379 - (سال های 1388 مورد مطالعه: پایان نامه/ رساله های دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 55-76]
 • بدری، سیدعلی بخش‌بندی گردشگران روستایی بر اساس انگیزه‌های گردشگری (مطالعۀ موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 773-787]
 • بدری، سید علی سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 99-118]
 • بدری، سید علی اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 53-68]
 • بدری، سید علی نقش نظام‎های بهره‎برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قیر و کارزین ـ استان فارس) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • بدری، سید علی بافت فرسوده، اولویّت‎بخشی، مدل ارزیابی چندمعیاری، ایمن‎سازی، کلان‎شهر کرج (مطالعه‎ی موردی: روستاهای کمباین‎دار استان فارس) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 15-32]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان نقش تغییرات مورفولوژی رودخانه‌ی مرزی هیرمند در روابط سیاسی ایران و افغانستان [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 197-220]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان بنیادهای هویت سیاسی کُردهای ایرانی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 95-120]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان مطالعۀ تطبیقی قانون اساسی ایران و پاکستان از نظر مبانی حقوق شهروندی و تأثیر آن برحفظ وحدت ملی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 151-176]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 505-522]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان عناصر و مولفه های قلمرو سازی گفتمانی در ژئوپلیتیک انتقادی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 577-588]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان دلایل افول دیدگاه فضایی- کمی در مطالعه‌های جغرافیای سیاسی [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 177-196]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان فهم نقشۀ سیاسی از منظر قدرت/ دانش [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 185-202]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان تحلیل دیدگاه‌ها و موضوعات نوظهور در مطالعات مرز [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 541-555]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان کشمکش‌های سرزمینی در شمال عراق: سرزمین، قومیت و سیاست [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 637-656]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان تبیین نظری بسترهای شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 199-216]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان جستاری پیرامون مسئلۀ قانون در جغرافیا با تأکید بر جغرافیای سیاسی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 749-771]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان مقایسۀ مفهوم «حاکمیت ملی» در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 347-365]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان تبیین نظری بسترها و زمینه ‏های روابط ژئوپلیتیک و ارائة مدل پیشنهادی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 811-832]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان چرخش روابط ایران و عربستان در دو بُعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی و زمینه‏ های شکل‏ گیری آن ‏ها [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 457-478]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان تأثیر رقابت ژئوپلیتیک هند و چین بر چگونگی امنیت منطقة جنوب آسیا با تأکید بر مداخله ‏گری امریکا [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 375-389]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان تاثیرگذاری ژئوپلیتیک انرژی بر تامین امنیت منطقه‌ای جنوب آسیا با تاکید بر نقش هند و چین در قرن 21 [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1545-1561]
 • بذرافشان، جواد بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان در به‌کارگیری شیوه‌های حفاظت منابع آب‌وخاک در دشت جایدر (شهرستان پل‌دختر) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 73-92]
 • بذرافشان، جواد بررسی آثار حس تعلق ‌مکانی بر بازساخت فضایی-کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان نِه، شهرستان نهبندان) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 791-807]
 • بذرافشان، جواد بررسی تطبیقی عوامل موثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی مورد: دهستانهای دو شهرستان تربت‌حیدریه و فومن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بذرافشان، شیما گونه‌شناسی ذی‌نفعان مناطق ساحلی در حمایت از پارادایم توسعۀ گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: شهر بابلسر) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 801-813]
 • بذرگر، محمد رضا ارزیابی امکان قرارگیری شاخص دسترسی در میان شاخص های اصلی شکوفایی شهری (مطالعۀ موردی: شهر شیراز) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 457-476]
 • بذلی، سکینه بررسی ابعاد حقوقی قوانین امنیّت شهری و عملکرد مسئولان در ساماندهی معضلات امنیّتی شهروندان (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 13 شهر تهران) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 39-54]
 • برادران هروی، فاطمه تبیین تمایزات حریم‌خواهی ساکنان در مسکن بومی چهار پهنه اقلیمی ایران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1031-1053]
 • برارپور، کورش سنجش وضعیت پایداری توسعه محلی در کلاردشت با استفاده از یک الگوی راهبردی [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • بیرامزاده، حبیب عملکرد مدیریت شهرهای کوچک در برنامه ریزی کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر بناب) [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • بیرانوندزاده، مریم بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 463-476]
 • بیرانوندزاده، مریم کاربست تحلیلی- ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر خرم‏ آباد) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 181-197]
 • بردبار، حدیث تحلیل و بررسی زمینه‌گرایی بر اساس گونه‌بندی‌ مجتمع‌های مسکونی (نمونه مورد مطالعه: شهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برزگرزاده زرندی، معین تأثیر رقابت ژئوپلیتیک هند و چین بر چگونگی امنیت منطقة جنوب آسیا با تأکید بر مداخله ‏گری امریکا [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 375-389]
 • برزگرزاده زرندی، معین تاثیرگذاری ژئوپلیتیک انرژی بر تامین امنیت منطقه‌ای جنوب آسیا با تاکید بر نقش هند و چین در قرن 21 [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1545-1561]
 • برقی، حمید وضعیت اشتغال در مناطق روستایی ایران طی سال های 1385 ـ 1335 (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی استان اصفهان) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 379-398]
 • برقی، حمید شناسایی چالش ‏های سیاست‏گذاری و برنامه‏ ریزی در نواحی روستایی ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1089-1101]
 • برقی، حمید ارزیابی و تحلیل اثرات مشاغل خانگی در ساختار اجتماعی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل ‏سازی معادلات‏ ساختاری (مطالعة موردی: مناطق روستایی استان اصفهان) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 583-597]
 • برقی، حمید تحلیل رابطه سطح شاخص‌های کیفیت زندگی روستاییان و توسعه روستایی (مورد مطالعه بخش جزینک، شهرستان زهک) [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1397-1413]
 • برقی، حمید بررسی اثرات تغییر الگوی کشت از برنج به کیوی در توسعه مناطق روستایی ، مطالعه موردی استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • برک پور، ناصر آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • بریمانی، فرامرز تأثیر اسکان عشایر بر میزان مشارکت زنان در تأمین درآمد خانوار (مطالعۀ موردی: زنان عشایر سیستانی) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 791-805]
 • برهانی، کاظم تحلیل تأثیر کاربری اراضی در پایداری محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: محله‌های ناحیۀ 1 منطقۀ 14 تهران) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 249-262]
 • برهانی، کاظم امکان‌سنجی بهره‌گیری از استراتژی‌های سازگاری و کاهش‌اثر در مقابله با جزایرگرمایی شهری (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 263-281]
 • برهانی، کاظم تحلیل نیروهای پیشران تغییرات کاربری اراضی در کلان شهرها (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1177-1195]
 • برومند داشقاپور، سپیده بخش بندی بازار گردشگری بر اساس انگیزه ‏های سفر ( مطالعه موردی: شهرهای اردبیل، سرعین و مشکین‏شهر ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بسطامی مفرد، رامین توسعۀ سیستم اطلاعات مکانی شهروند-محور به‌منظور پایش و تحلیل جرائم شهری [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 233-247]
 • بشارتی فر، صادق تحلیل و تبیین تأثیرات صنعت نفت بر ساختار فضایی شهر (مطالعۀ موردی: شهر آبادان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 657-673]
 • بشارتی فر، صادق تبیین الگو و تحلیل نحوۀ توزیع خدمات شهری در شهرهای نفت‌خیز (مطالعۀ موردی: آبادان) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1295-1318]
 • بیشمی، بهار توسعة گردشگری زمستانی در مقاصد روستایی (مطالعة موردی: روستا‌های حاشیة پیست اسکی شمشک شمال تهران) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 889-903]
 • بصیری، محمدعلی تأثیر رقابت منطقه‌ای آمریکا و چین بر معادلات و نظم منطقه‌ای در شرق آسیا [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 243-264]
 • بصیرت، میثم آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • بیگدلی راد، وحید شناسایی معیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی ایران [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 147-163]
 • بگ محمدی، علی اصغر تحلیل مولفه های اثر گذار در همه شمولی فضاهای شهری: نمونه موردی شهر ایلام [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 921-941]
 • بمانیان، محمدرضا مقایسۀ تطبیقی توسعۀ فضاهای زیرزمینی حمل و نقل عمومی به‎منزلۀ ابزاری برای کاهش آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران و توکیو) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 415-426]
 • بمانیان، محمدرضا تحلیلی بر ادراک «کیفیت معنای مکان» با تأکید بر مکان‌های عمومی شهر یزد [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 411-428]
 • بمانیان، محمدرضا تبیین معیارهای حیات مبتنی بر علم بیونیک در برنامه ریزی و طراحی سکونتگاه های انسانی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 569-588]
 • بندرآباد، علیرضا بررسی تطبیقی الگوی رایج ریخت‏‌شناسی شهرهای ایران و اروپا در دورۀ مقارن با اسلام (مطالعۀ موردی: شهر ری در ایران و سیه‌نا در ایتالیا) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 853-870]
 • بهادر، عادل ارزیابی اولویت‏ های کیفیت محیطی حیات شبانه در فضای شهری از منظر کاربران (نمونة موردی: فضاهای شهری در شهر همدان) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 713-733]
 • بهرامی، یوسف تحلیل تأثیر عملکردهای محله‎ای بر رفتار سفر شهروندان (مورد مطالعه: شهر رشت) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 657-676]
 • بهرامی جاف، ساجد عوامل مؤثر بر استمرار کولبری در روستاهای مرزی پاوه با رویکرد سناریونگاری [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1121-1142]
 • بهرامی جاف، ساجد نگرشی نو به مفهوم و ابعاد هیدروپلیتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهرامی جاف، ساجد تبیین نظری مولفه های موثر در مناسبات ژئوپلیتیک و ارائه الگوی پیشنهادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهزادفر، مصطفی بررسی تأثیر رؤیت‌پذیری بر الگوهای مکث در میدان‌های شهری (مطالعۀ موردی: میدان نبوت نارمک) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 931-950]
 • بهشتی نیا، محمد علی بهبود کیفیت انتقال مصدومان هنگام وقوع بلایای طبیعی از نقاط مختلف جغرافیایی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 539-551]
 • بهمنی، افشین ارزیابی آثار طرح ویژة بهسازی مسکن در تغییر ساختار کالبدی و عملکرد اقتصادی مساکن روستایی (مورد مطالعه: دهستان ئیلاق جنوبی، شهرستان دهگلان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 47-63]
 • بهمند، داداله نقش نظام‎های بهره‎برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قیر و کارزین ـ استان فارس) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • بهنام مرشدی، حسن پیش‎بینی ماهانۀ تقاضای گردشگر برای مجموعۀ تاریخی تخت جمشید [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]
 • بهنام مرشدی، حسن سطح‎بندی فضایی محورهای گردشگری استان فارس بر مبنای خدمات و تسهیلات گردشگری [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 561-586]
 • بهنام مرشدی، حسن مکان‌یابی مناطق بهینۀ توسعۀ اکوتوریسم در پارک ملی کویر با استفاده از GIS و الگوریتم ژنتیک [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 367-390]
 • بهنام مرشدی، حسن برنامه‌ریزی فضایی خدمات گردشگری (مطالعۀ موردی: استان فارس) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 277-295]
 • بوذرجمهری، خدیجه تحلیل نقش گردشگری در توسعه‎ی ویژگی‎های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه‎ی موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 169-196]
 • بوذرجمهری، خدیجه تحلیل رابطة سطح انتظارات از دولت و تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات (مطالعة موردی: نواحی روستایی شهرستان نیشابور) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1313-1333]
 • بوزرجمهری، خدیجه نقش سازمان‏‏ های مردم‏ نهاد (NGOs) در توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان رشتخوار، استان خراسان رضوی) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 735-751]
 • بیوک، محسن تبیین مراحل و عوامل‌ زمینه‌ساز بحران ژئوپلیتیکی کردستان عراق بر مبنای مدل مایکل برچر [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 613-637]
 • بیوک، محسن تبیین نقش عوامل ژئوپلیتیکی بر سیاست خارجی عمان [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 283-305]
 • بیوک، محسن تبیین عوامل تأثیرگذار بر ایجاد آتش‌بس در قره‌باغ (نوامبر 2020) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 833-850]
 • بیوک، محسن تحلیل ساختار و راهبرد بازیگران نظم آینده منطقه خاورمیانه [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پاپ زن، عبدالحمید ارزیابی میزان توانمندی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاداش، حمید شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کسب‌وکار در منطقۀ آزاد تجاری ارس [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 291-306]
 • پارسایی، اسماعیل بررسی تطبیقی تأثیر نهادهای محلّی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی (مطالعه‎ی موردی: خانه‎ی انصاف و شوراهای حل اختلاف) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 146-164]
 • پارسا (پشاه‌آبادی)، شهرام ارزیابی کیفیت زندگی در محلۀ سیروس تهران [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 513-535]
 • پازکی، معصومه شناخت و مطالعه تسهیل کننده هایِ توانمندسازیِ روستاییان در فراگردِ کارآفرینی گردشگری [(مقالات آماده انتشار)]
 • پازوکی، مریم ارزیابی تناسب زمین و مدیریت پسماندهای بیمارستانی با استفاده از روش‌های کمی مطالعه موردی: شهرستان کرمان [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1453-1471]
 • پاشاپور، حجت الله آینده‌پژوهی روندهای تاثیرگذار بر توسعه گردشگری ایران در دوران پساکرونا [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاک پرور، محسن نگرش سیستمی در برنامه‏ ریزی فضایی توسعة روستایی با توجه به رویکرد ساختاری- کارکردی [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 269-287]
 • پاکزاد، شادی بررسی تأثیر رؤیت‌پذیری بر الگوهای مکث در میدان‌های شهری (مطالعۀ موردی: میدان نبوت نارمک) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 931-950]
 • پاکزاد، شادی از چمن تا میدان‌پارک؛ تطبیق ارزیابانه مانایی مکان‌ها در مرکز محلات و میدان‌پارک‌های شهر همدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاکزاد، فرشته تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری شهرستان شاهین شهر و میمه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیری، صدیقه ارزیابی عملکرد دهیاری‎ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) (مطالعه‎ی موردی: شهرستان دهلران) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 199-216]
 • پیری، عیسی نوشهرگرایی و حس مکان: مطالعه موردی محله هفت حوض شهر تهران [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 801-814]
 • پیردشتی، حسن تبیین مؤلفه‌های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 115-131]
 • پریزادی، طاهر بازارهای فراشهری و تغییرات کالبدی محله‌های پیرامون (مطالعۀ موردی: بازارهای فراشهری مبل یافت‌آباد، کیف و کفش امین‌الملک و آلومینیوم قلعه‌مرغی) [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 57-77]
 • پریزادی، طاهر برنامه‌ریزی راهبردی به‌منظور توانمندسازی محله‌های دارای فقر شهری (مطالعۀ موردی: شهرکرد) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 1033-1049]
 • پریزادی، طاهر بررسی الگوی توسعه فیزیکی شهر با رویکرد توسعه میان‌افزا مورد مطالعه: شهر میاندوآب [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1303-1321]
 • پرهیز، فریاد تحلیل فضایی ـ کالبدی ناهنجاری‎های اجتماعی در مناطق اسکان غیررسمی، مطالعه‎ی موردی : منطقه‎ی اسکان غیررسمی اسلام‎آباد در شهر زنجان [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • پرهیز، فریاد تعیین مکانی پهنه ‏های فقر شهری (موردپژوهی: منطقة 12 کلان‏ شهر تهران) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 307-321]
 • پرهیزکار، اکبر تحلیل نقش دفاتر خدمات الکترونیکی در کاهش سفرهای درون شهری (مطالعۀ موردی منطقۀ 5 شهرتهران) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 93-108]
 • پرواز، حمیده مکان‌یابی مناطق بهینۀ توسعۀ اکوتوریسم در پارک ملی کویر با استفاده از GIS و الگوریتم ژنتیک [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 367-390]
 • پژوهان، موسی بررسی تطبیقی نظام های کاربری زمین شهری از دیدگاه دو پارادایم مدرنیسم و پست‎مدرنیسم [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 17-36]
 • پیشگاهی فرد، زهرا بررسی و تحلیل ویژگی های ژئوپلیتیکی پاکستان و نقش آن در روابط با سایر کشورها [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • پیشگاهی فرد، زهرا ماهیت رفتار سیاسی روسیه در منطقه آسیای مرکزی و چال شهای فراروی جمهوری اسلامی ایران [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 63-82]
 • پیشگاهی فرد، زهرا پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-140]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تعارض در رویکردهای استراتژیک قدرت‎های منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای به مسائل امنیّتی قفقاز جنوبی [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 45-68]
 • پیشگاهی فرد، زهرا اقیانوس منجمد شمالی، صحنۀ تقابل ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی قدرت‎های بزرگ [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 31-48]
 • پیشگاهی فرد، زهرا بسترهای ژئوپلیتیکی قاچاق کالا و ارز با تأکید بر بازارچه‎های مرزی (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 465-484]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تحلیلی بر چگونگی پراکندگی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در ایران [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تحلیلی ژئوپلیتیکی بر محصول‌های راهبردی کشاورزی ایران (مطالعۀ موردی: گندم) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 53-67]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تحلیل و تبیین تأثیرات صنعت نفت بر ساختار فضایی شهر (مطالعۀ موردی: شهر آبادان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 657-673]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تحلیل تناسب چیدمان عناصر کالبدی فضا در منطقۀ رشد شهر با رویکرد توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 22 تهران) [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 341-356]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تبیین تفکر ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی روسیه [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 1093-1110]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تبیین نظری بسترها و زمینه ‏های روابط ژئوپلیتیک و ارائة مدل پیشنهادی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 811-832]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تبیین رهیافت های منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قفقاز و آسیای مرکزی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1511-1528]
 • پیشگاهی فرد، زهرا چرخش روابط ایران و عربستان در دو بُعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی و زمینه‏ های شکل‏ گیری آن ‏ها [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 457-478]
 • پیشگاهی فرد، زهرا بررسی نظریه‌های مورد غفلت قرار گرفته در ادبیات ژئوپلیتیک ایران [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1353-1374]
 • پیشگاهی‌فرد، زهرا تحلیلی بر نظام ژئوپلیتیک غذای جهانی با تأکید بر جایگاه ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیشگاهی‌‌فرد، زهرا بررسی پیامدهای منطقه‌ای همه‌پرسی در کردستان عراق [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 1029-1047]
 • پیشگر، الهه تحلیل مکانی و کارکردی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید در راستای پیوند تهران با شبکه شهرهای جهانی (مطالعۀ موردی: شرکت های کارگزاری خدمات بیمه آسیا) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 237-254]
 • پیلتن، فرزاد بررسی عوامل واقع‌گرایی ایرانی از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 491-511]
 • پیله ور، علی بررسی تأثیر میان‎کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِّ چیدمان فضا [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 87-102]
 • پناهی، جب بررسی تأثیر فعالیت‌های کشت و صنعت بر توسعة شهر نوبنیاد پارس‌آباد [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 1-14]
 • پناهی، علی شناخت نقاط حادثه‌خیز محورهای استان البرز با استفاده از ‌روش تخمین تراکم کرنل [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 939-951]
 • پناهی، علی سنجش و ارزیابی بعد عینی زیست پذیری شهری در مناطق دهگانۀ کلانشهر تبریز [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 545-565]
 • پناهنده‌خواه، موسی چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 83-98]
 • پنجه پور، معصومه اثر سرمایه فکری بر سرمایه اجتماعی با نقش میانجی‌گری ارزش ویژه برند شهر مقصد اصفهان در زمان اپیدمی کووید 19 (مورد مطالعه شهر اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهلوان درینی، موسی ارزیابی تحقق سیاست کلی نظام (چشم ‏انداز) در بخش مسکن نمونه: حفظ حرمت و ارزش ‏های فرهنگی مسکن شهری [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 415-435]
 • پویان، محمد حسن مدل ‏سازی آسیب‏ پذیری بافت‏ های شهری تحت سناریوهای مختلف به‏ منظور مدیریت بحران در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ یک شهرداری تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1275-1293]
 • پور، زهرا احمدی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان [دوره 41، شماره 2، 1387]
 • پور، علی محمد تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان [دوره 41، شماره 2، 1387]
 • پوراحمد، احمد تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری با روش SAW [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 21-44]
 • پوراحمد، احمد اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 1-17]
 • پوراحمد، احمد تحلیل مکانی شاخص‎های کیفیت زندگی در شهر تهران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 29-56]
 • پوراحمد، احمد برنامه‌ریزی مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری با تأکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسکن (جمعیت شهری استان کردستان) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 211-226]
 • پوراحمد، احمد تحلیل تأثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص‌های سلامت شهری (سلامت تغذیه و امنیت غذایی) در منطقه‌های چهارگانة کلان‌شهر قم [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 507-527]
 • پوراحمد، احمد تحلیل شاخص‌های آسیب پذیری در بافت های فرسودۀ شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعۀ موردی: محلۀ سیروس تهران) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 33-52]
 • پوراحمد، احمد بررسی گسترش افقی شهر مشهد در چند دهۀ اخیر و تأثیر آن بر منابع آب [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 485-504]
 • پوراحمد، احمد بررسی و ظرفیت‌سنجی شهرداری بابلسر از نظر پیاده‌سازی و توسعۀ زیرساخت داده‌های مکانی بخشی [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 673-696]
 • پوراحمد، احمد سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطۀ شهروندان با سازمان متروی شهر تهران [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 427-443]
 • پوراحمد، احمد الگوی تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد (مطالعۀ موردی: شهر کرج) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 869-883]
 • پوراحمد، احمد تحلیل ساختار کالبدی-فضایی بافت فرسودۀ شهری با استفاده از GIS (مطالعۀ مـوردی: هستۀ مرکزی شهر سردشت) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 409-430]
 • پوراحمد، احمد سیاست‌های زمین‌شهری و تأثیر آن در توسعۀ فیزیکی شهر اصفهان [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 211-227]
 • پور احمد، احمد ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل‌ونقل BRT و رضایت عمومی از آن در کلان‌شهر تهران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]
 • پور احمد، احمد بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت‌های درون‌شهری، مطالعه موردی: بافت قدیم خرم‌آباد [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 17-36]
 • پور احمد، احمد اولویّت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]
 • پور احمد، احمد استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (LUR) برای پیش‌بینی آلاینده‌های NO2، CO و PM10 (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • پور احمد، احمد بررسی ویژگی‌های اقتصادی مسکن و برآورد نرخ سودآوری و بهره‌وری عوامل تولید مسکن (مطالعة موردی: سنندج) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 571-586]
 • پور احمد، احمد مکان‌یابی فضایی سبز شهری در شهرداری منطقه ١٥ کلان شهر تهران در محیط GIS [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 33-46]
 • پورجعفر، علی مقایسۀ تطبیقی توسعۀ فضاهای زیرزمینی حمل و نقل عمومی به‎منزلۀ ابزاری برای کاهش آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران و توکیو) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 415-426]
 • پورجعفر، محمد رضا مقایسۀ تطبیقی توسعۀ فضاهای زیرزمینی حمل و نقل عمومی به‎منزلۀ ابزاری برای کاهش آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران و توکیو) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 415-426]
 • پورجعفر، محمد رضا شناسایی تحولات کرونولوژیک الگوهای رفتاری افراد در بازار سنتی ایرانی، (موردمطالعه: بازار وکیل شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پور حسین، حمید تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 23-44]
 • پورخباز، حمیدرضا مقایسۀ دو روش تصمیم‌گیری Fuzzy-AHP و ANP به‌منظور رتبه‌بندی تناسب اراضی به‌منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعۀ موردی: منطقۀ خائیز بهبهان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 621-635]
 • پوررستمی، ناهید بررسی تطبیقی ارتقای امنیت انرژی با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر؛ در مقایسۀ ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن با الگوی مدیریت راهبردی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 713-731]
 • پوررمضان، عیسی ارائۀ راهکارهای علمی و عملی منابع درآمدی پایدار برای دهیاری‌های استان گیلان (مطالعۀ موردی: دهیاری گیلاکجان) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 765-782]
 • پوررمضان، عیسی تبیین زیست پذیری محیطی سکونتگاه های روستایی پیرامون کلان شهر رشت [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]
 • پوررمضان، عیسی تبیین عوامل مؤثر بر کارایی، اثربخشی مدیریت، و مشارکت روستایی در توسعة روستاهای شهرستان صومعه‏ سرا با رویکرد حکمروایی خوب [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1523-1541]
 • پورصفوی، سید مسعود ارزیابی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در مناطق شهری عملکردی استان مازندران با استفاده از تحلیل خوشه‌ای [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 807-820]
 • پورطاهری، مهدی تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی ـ فضایی مناطق شهری [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 91-109]
 • پورطاهری، مهدی سنجش و ارزیابی معیارهای مؤثر بر عملکرد کشاورزان عادی و موفق روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]
 • پورطاهری، مهدی ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، (مطالعۀ موردی : دهستان خاوۀ شمالی، استان لرستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 13-33]
 • پورطاهری، مهدی سطح و درجۀ آسیب‌پذیری ناشی از خشکسالی در مناطق روستایی (از دیدگاه کشاورزان) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 19-31]
 • پورطاهری، مهدی الگوی توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روددره های گردشگری استان تهران) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 273-292]
 • پورطاهری، مهدی سنجش رضایت‌ گردشگران از مقاصد گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیلان [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 571-585]
 • پورطاهری، مهدی الزامات توسعۀ پایدار و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای (مطالعۀ موردی: محلۀ اکباتان منطقۀ 5 شهر تهران) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 19-34]
 • پورطاهری، مهدی بررسی تغییرات مسکن روستایی استان مازندران [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 339-354]
 • پور طاهری، مهدی نقش مهاجرت فصلی نیروی کار در معیشت خانوارهای روستایی(مطالعه‎ی موردی: شهرستان سروآباد ـ استان کردستان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 111-127]
 • پور طاهری، مهدی تحلیل سطح پذیرش فناوری انرژی خورشیدی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی شهرستان کلیبر و شهرستان خداآفرین- استان آذربایجان شرقی) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]
 • پورعزیزی، علی تأثیر مبادلات اقتصادی در توسعۀ شهرهای مرزی (مطالعۀ موردی: شهر پیرانشهر) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 1049-1065]
 • پورغلامی سروندانی، محمد رضا بررسی نگرش شهروندان به اثرات خزش شهری (مورد مطالعه: شهر دماوند) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 673-695]
 • پورفتح اله، مائده فناوری های جدید نورپردازی و ارتقای حس تعلق شهروندان (مطالعۀ موردی: بدنه های شهری تهران) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 131-141]
 • پورمحمدی، محمدرضا تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شکاف دیجیتال، به‌روش میک‌مک فازی (مطالعۀ موردی: تبریز 2018) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 891-905]
 • پورمحمدی، محمدرضا بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 645-659]
 • پورمحمدی، محمدرضا واکاوی نقش طرح ‏های ساختاری- راهبردی در تحقق انگاره حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1357-1371]
 • پورمحمدی، محمد رضا ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005) [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • پورمحمدی، محمد رضا پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری‌های چند منظوره: رویکردی جدید درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تأکید بر زلزله خیزی شهر تبریز [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 209-231]
 • پورموسوی، سیدموسی تأثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت شهروندان در حکومت محلّی (مطالعه‎ی موردی: تهران) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 69-89]
 • پورموسوی، سیدموسی بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 463-476]
 • پورموسوی، سید موسی ژئوپولیتیک نوین خاورمیانه و سیاست خارجی ایران [دوره 41، شماره 4، 1387]
 • پور موسوی، سید موسی تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 505-522]
 • پور موسوی، موسی تأثیر بلندمرتبه‎سازی بر میزان جرایم شهری(مطالعه‎ی موردی: مناطق بیست‎ودوگانه‎ی تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 61-72]
 • پیوسته گر، یعقوب ارائه مدل اکتشافی ـ تجربی عوامل بازدارنده تحقق‌پذیری طرح‌های جامع شهری (مطالعۀ موردی: کلان‏ شهر شیراز) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1391-1408]
 • پوینده، محمد هادی تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 505-522]

ت

 • تاجوک، نعمت اله تحلیل اثرات عدم انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع مورد مطالعه منطقه 4 تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاری، مهتا سنجش و ارزیابی میزان حکمروایی خوب شهری در محله‌های شهر فردوسیۀ شهرستان شهریار [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • تازیک، اسماعیل ارائۀ مدلی برای ناحیه‌بندی پهنه‌های شهری به‌کمک الگوریتم ناحیه‌بندی خودکار (AZP) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 689-707]
 • تحریری، بتول بررسی اثرات منطقه‌ آزاد تجاری و صنعتی بندرانزلی در بهبود شاخص‌های توسعه نواحی روستایی موردی: روستاهای دهستان لیچارکی حسن‌رود [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترابی، ذبیح الله ارزیابی عوامل مؤثر بر ضریب مکانی اشتغال زنان کشاورز روستایی ایران با استفاده از رویکرد ESDA [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 567-577]
 • تردست، زهرا تبیین الگوی شهروند بیوفیلیک (مطالعه موردی: مناطق 9 و10 کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 993-1008]
 • ترکمن نیا، نعیمه تحلیل تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی کلان‌شهر مشهد [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 373-385]
 • ترکمن نیا، نعیمه سنجش تطبیقی معیارهای رشد هوشمند شهری در نواحی شش‏گانۀ منطقۀ 6 تهران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 775-792]
 • تسلیم، سمانه تحلیل فضایی رابطۀ میان کیفیت محیط شهری و سرمایۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: محله‌های شهر یزد) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 245-262]
 • تیشه بار، ماندانا مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 123-140]
 • تفکری، اکرم تحلیل نظام بنادر شمال کشور در راستای توسعۀ منطقه ای [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 281-295]
 • تفکری، اکرم تبیین سیاست ‏های مستقیم دولت در زمین شهری بر الگوهای رشد پیراشهری کلان‏ شهر (مطالعه موردی: شهرهای شرق تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 903-919]
 • تقی اقدم، جعفر عملکرد شهر میانی خوی در توسع? فضائی استان آذربایجان غربی [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • تقدیسی، احمد تحلیل کیفیت محیط سکونتی و تعیین کننده های آن در نواحی روستایی (مورد مطالعه: دهستان قره‌باغ- شهرستان شیراز) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 815-832]
 • تقدیسی، احمد ارزیابی و تحلیل اثرات مشاغل خانگی در ساختار اجتماعی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل ‏سازی معادلات‏ ساختاری (مطالعة موردی: مناطق روستایی استان اصفهان) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 583-597]
 • تقی زادفانید، ابوالقاسم بررسی اثرات جهانی شدن بر تغییر سبک زندگی فرهنگی روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای دهستان لیلان جنوبی شهرستان ملکان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقی زاده، ایوب بررسی جهت‌های توسعة مناطق حاشیه‌نشین شهر اهواز با استفاده از GIS و RS [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 15-28]
 • تقی‎زاده، کتایون نحوه‎ی انتخاب گیاهان در برنامه‎ریزی و معماری فضاهای سبز شهری در ایران(ارائه‎ی روشی با استفاده از منطق و نظریّه‎ی مجموعه‎ها در ریاضیات) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 127-140]
 • تقیلو، علی اکبر ارزیابی سطح هوشمندی محلات شهری ارومیه مورد مطالعه: مناطق پنج‏‏گانة شهر ارومیه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1335-1351]
 • تقوایی، علی اکبر تحلیل رابطه بین مؤلّفه‎های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی شهری(مطالعه‎ی موردی: منطقه 17 شهر تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 19-18]
 • تقوایی، علی اکبر تحلیل افتراق فضایی در محله‌‌های شهر یزد با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضا [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 441-459]
 • تقوایی، مسعود تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 107-121]
 • تقوایی، مسعود تحلیل نابرابری‌های توسعه‌ی ناحیه‌ای در ایران [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 153-168]
 • تقوایی، مسعود ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی اسکان اضطراری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 325-340]
 • تقوایی، مسعود ارائه مدل نوین در ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب (زلزله و حریق).مورد:مناطق 1 و 6 شهرداری شیراز [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقوایی، مسعود تبیین مفهوم ریسک و سنجش میزان ریسک لرزه‌ای مناطق شهری (مطالعة موردی: نجف‌آباد) [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 1-21]
 • تقوایی، مسعود بررسی الگوی فضایی مصرف آب خانگی در اصفهان و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 515-531]
 • تقوایی، مسعود تدوین و ارزیابی شاخص ‏های گسترش دهکده ‏های سلامت با رویکرد توسعة گردشگری پزشکی در جهت یکپارچه‏ سازی خدمات در ایران (یک مطالعة کیفی و کمی) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1015-1034]
 • تقوایی، مسعود سنجش و تحلیل راهبردهای توسعة شهری با رویکرد توسعة پایدار با استفاده از منطق فازی (نمونة موردی: بندر بوشهر) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1413-1432]
 • تقوایی، مسعود واکاوی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر توسعۀ گردشگری خلاق با رویکرد آینده‌پژوهی موردپژوهش: استان گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقوی زیروانی، اسماعیل رتبه بندی نواحی شهر ساری از نظر میزان برخورداری از شاخص های زیست پذیری [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1379-1375]
 • تک روستا، مریم نگرشی نو به مفهوم و ابعاد هیدروپلیتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکلو، علیرضا بررسی و تحلیل فضایی - مکانی عوامل چالش‌زای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 139-156]
 • تلخاب، امیر سنجش مؤلفه‌های شخصیت در گرایش روستاییان به کارآفرینی (مورد مطالعاتی: شهرستان خدابنده) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 431-447]
 • تمجیدی، زهرا تحلیل مولفه های ارتقاء کیفیت فضاهای شهری برای کودکان با رویکرد حق به شهر (مطالعه موردی: منطقه 12 کلان شهر تهران) [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1491-1509]
 • تمرتاش، رضا تحلیل مدل ساختاری رفتار محیط زیست گرایانه گردشگران در منطقه سرخ آباد سوادکوه [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1415-1433]
 • تیموری، ایرج سنجش توسعه‎ی پایدار محلّه‎های شهری با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 17 شهرداری تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 89-111]
 • تیموری، راضیه تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری Seeking-Escaping با استفاده از الگوی نمونه موردی: پار کهای شهری تبریز [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 46-72]
 • تیموری، راضیه سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطۀ شهروندان با سازمان متروی شهر تهران [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 427-443]
 • تهمک، راحله پتانسیل‏ سنجی توسعة ژئوتوریسم در مناطق پیرامونی شهرهای مناطق خشک (مطالعة موردی‏: شهر جدید ایوانکی) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 753-767]
 • توانا، مصطفی سنجش پایداری اجتماعی در محلات پراکنده‌رو (مطالعۀ موردی: محلۀ شادآباد تهران) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 885-900]
 • توانگر، معصومه تبارشناسی به ‏مثابه روشی برای تحلیل تحولات نقشِ شهر (مطالعۀ موردی: شهر مشهد) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 173-193]
 • توانگر، معصومه گونه ‏شناسی و بررسی ساختارهای مدیریت زائرسراهای ارزان‏ قیمت در شهر مشهد، با نگاهی بر تئوری نوآوری مخرب [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 977-998]
 • توسلیان، رحیم تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 85-103]
 • توکلی، مرتضی مهاجـــرت و اثــرات آن بــر ساخـتار کشاورزی (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان سردشت) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 645-659]
 • توکلی، مرتضی ارزیابی خدمات اکوسیستمی درختان چشم‌انداز روستایی بر اساس ادراک اجتماعات محلی (مورد مطالعه: بخش طرقبه در شهرستان بینالود) [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلان، علی تحلیلی براثرگذاری ابعاد مدیریت شهری بر شاخص‌های زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: شهر شهرکرد) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1055-1069]
 • توکلان، علی تحلیل اثرات عدم انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع مورد مطالعه منطقه 4 تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکلی نیا، جمیله تحلیل پایداری محله‌های کلان‌شهر تهران با تأکید بر عملکرد شورایاری‌ها، نمونه موردی: محله‌های اوین، درکه و ولنجک [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 29-43]
 • توکلی نیا، جمیله بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله های شهری ایران [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 82-103]
 • توکلی نیا، جمیله تحلیل شاخص‌های جهانی محیطزیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 907-927]
 • توکلی نیا، جمیله کاربست تحلیلی- ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر خرم‏ آباد) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 181-197]
 • توکلی نیا، جمیله تحلیل تطبیقی سیاست‏ های مسکن کم‏ در‏آمد شهری در کشورهای ایران، چین، استرالیا، انگلستان، و ایالات متحدة امریکا [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 289-315]
 • توکلی نیا، جمیله ارزیابی ساختار فضایی مناطق کلان‌شهری از منظر قابلیت‌های هم‌افزایی اقتصادی مورد پژوهی: منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1059-1081]
 • توکلی نیا، جمیله تحلیل بقاء سکونتگاه‌های روستایی منطقه قزوین [(مقالات آماده انتشار)]
 • تولایی، سیمین آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مورد: منطقه 12) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]
 • تولایی، سیمین بررسی توانمندی‎ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 103-118]
 • تولایی، سیمین نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: سرعین) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • تومانیان، آرا شبیه‌سازی رشد شهری تبریز با استفاده از مدل CA-Markov و تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 217-231]

ث

 • ثابتی، فرخ بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 41، شماره 3، 1387]
 • ثابتی، فرخ بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 41، شماره 2، 1387]
 • ثبات‌ثانی، ناصر تحلیل تأثیر تغییرات کالبدی بر ساختار فضایی محدودة تاریخی شهر ارومیه به ‌روش Space Syntax و GIS [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 79-96]
 • ثبوتی، هومن معیارهای مؤثر در ارتقای کیفیت محیطی بافت‌های ناکارآمد شهری براساس ترجیحات ساکنین (موردمطالعه: محله بیسیم شهر زنجان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ثبوتی، هومن ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح‌های حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در محلات تاریخی – فرهنگی (موردمطالعه:‌ محله حسینیه شهر زنجان) [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جامکلو، طاهره اکتشاف مولفه‌های موثر بر مهاجرت ساکنین از بافت قدیم مرکز شهر تهران و راهبردهای جذب ساکنین با استفاده از تحلیل عامل Q [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1544-1529]
 • جان پرور، محسن عوامل مؤثر بر استمرار کولبری در روستاهای مرزی پاوه با رویکرد سناریونگاری [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1121-1142]
 • جان پرور، محسن نگرشی نو به مفهوم و ابعاد هیدروپلیتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • جان پرور، محسن تبیین نظری مولفه های موثر در مناسبات ژئوپلیتیک و ارائه الگوی پیشنهادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جاویدانی، نیره تببین مدل برندسازی مکان های تاریخی با رویکرد زمینه گرا. نمونه پژوهش: تپه تاریخی هگمتانه شهر همدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، شاهین ارزیابی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در مناطق شهری عملکردی استان مازندران با استفاده از تحلیل خوشه‌ای [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 807-820]
 • جعفری، فاطمه بررسی و تحلیل میزان تمایل کشاورزان به مشارکت در پروژه‎های مدیریت خشکسالی در شهرستان طارم علیا [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 179-194]
 • جعفری، محمد برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ اکوتوریسم روستایی (مطالعۀ موردی: روستای ایستگاه‌ بیشه) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 263-276]
 • جعفری، مرضیه تحلیل تطبیقی شاخص‌های توسعۀ پایدار شهر بم بعد از زلزلۀ سال 1382 با سایر نواحی شهری کشور [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 587-602]
 • جعفری، مهتاب جغرافیای سیاسی به‌مثابۀ یک علم تجربی [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 389-405]
 • جعفرپور، زین العابدین آثار گسترش فیزیکی و تغییر کاربری‌‌های شهری بر حریم رودخانه (مطالعۀ موردی: رود خشک در شیراز) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 591-602]
 • جعفری زاده، امید بررسی نقش کردها و القاعده بر بحران سوریه از منظر ساختار-کارگزار [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلال آبادی، لیلا تحلیل تطبیقی شاخص‌های توسعۀ پایدار شهر بم بعد از زلزلۀ سال 1382 با سایر نواحی شهری کشور [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 587-602]
 • جلالیان، اسحاق تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 35-53]
 • جلالیان، حمید ارزیابی میزان فقر چندبعدی (قابلیتی) در مناطق روستایی شهرستان همدان با استفاده از روش آلکایر و فوستر [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 989-1010]
 • جلالیان، حمید تحلیل عوامل مؤثر بر متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه روستاییان (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان سقز) [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 193-209]
 • جلالیان، حمید تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 953-969]
 • جلالیان، سیداسحاق اثر سواد جغرافیایی گردشگری راهنمایان تور بر رضایتمندی گردشگران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1217-1233]
 • جلالیان، سید اسحاق تبیین الگوی شهروند بیوفیلیک (مطالعه موردی: مناطق 9 و10 کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 993-1008]
 • جلالیان، سید اسحاق شناسایی و طبقه بندی مؤلفه های تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعۀ موردی: ناحیه 6 منطقه 4 شهرداری تهران با تمرکز محله خاک سفید) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 105-118]
 • جلالیان، سید اسحاق مطالعه رفتار محیط زیستی زنان روستایی با استفاده از تئوری ارزش- عقیده- هنجار مطالعه موردی: روستای دیوا شهرستان بابل [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1143-1159]
 • جلوخانی نیارکی، محمدرضا توسعۀ سیستم اطلاعات مکانی شهروند-محور به‌منظور پایش و تحلیل جرائم شهری [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 233-247]
 • جلوخانی نیارکی، محمدرضا کاربردهای GIS در بهبود و توسعة کسب‌وکار شهری [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 765-781]
 • جلوخانی نیارکی، محمدرضا بررسی کیفیت محیط ‏زیست زندگی شهری با استفاده از تحلیل چندمعیارۀ مکانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 367-383]
 • جلوخانی نیارکی، محمدرضا سامانه پارکینگ‏ یاب شهروندمحور مبتنی بر تحلیل تصمیم‏ گیری چندمعیاره مکان ‏آگاه [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1493-1509]
 • جمالی، فیروز ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005) [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • جمالی، میثم آثار گسترش فیزیکی و تغییر کاربری‌‌های شهری بر حریم رودخانه (مطالعۀ موردی: رود خشک در شیراز) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 591-602]
 • جمشیدی، زهرا ارزیابی پایداری فضاهای سبز شهری در مناطق پانزده‌گانۀ شهر اصفهان [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 751-763]
 • جمشیدی، صدیقه ارزیابی رابطة بین شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در روستاهای ادغام شده در شهر (مطالعة موردی: محله های خیرآباد و عیش آباد شهر یزد) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 63-80]
 • جمشیدی، علیرضا اسکان غیر رسمی، اولویت بندی چالش های محلۀ جعفرآباد شهر کرمانشاه [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 221-242]
 • جمشیدی، علیرضا وضعیت اشتغال در مناطق روستایی ایران طی سال های 1385 ـ 1335 (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی استان اصفهان) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 379-398]
 • جمشیدی، علیرضا شناسایی و تحلیل مهم ترین تأثیرات اقتصادی ـ اجتماعی پاندمی کووید-19 بر مناطق نمونه گردشگری (مطالعه موردی: سراب روانسر، استان کرمانشاه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمشیدی، معصومه اسکان غیر رسمی، اولویت بندی چالش های محلۀ جعفرآباد شهر کرمانشاه [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 221-242]
 • جمعه پور، محمود بررسی وضعیّت توسعه‎ی پایدار شهرستان رشت با استفاده از روش جای پای اکولوژیک [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 191-208]
 • جمعه پور، محمود سطح پایداری محله‌ای و رابطۀ آن با توسعۀ اجتماعی در محلۀ نازی‌آباد تهران [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 411-425]
 • جمعه پور، محمود بازاندیشی و بازآفرینی جایگاه طبیعت در فرهنگ زیست بوم ایرانی- اسلامی [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 867-887]
 • جمینی، داود اسکان غیر رسمی، اولویت بندی چالش های محلۀ جعفرآباد شهر کرمانشاه [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 221-242]
 • جمینی، داود وضعیت اشتغال در مناطق روستایی ایران طی سال های 1385 ـ 1335 (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی استان اصفهان) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 379-398]
 • جمینی، داود شناسایی و تحلیل مهم ترین تأثیرات اقتصادی ـ اجتماعی پاندمی کووید-19 بر مناطق نمونه گردشگری (مطالعه موردی: سراب روانسر، استان کرمانشاه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جنیدی، رضا ماهیت رفتار سیاسی روسیه در منطقه آسیای مرکزی و چال شهای فراروی جمهوری اسلامی ایران [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 63-82]
 • جنگی، حسن سنجش قابلیت جرم‌خیزی پارک‌های شهری خوی براساس مدل ترکیبی [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 297-312]
 • جهان بین، رضا تحلیل و سنجش عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان در محلات فرودست شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 303-321]
 • جهانی دولت آباد، رحمان نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: سرعین) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • جهانی دولت‌آباد، اسماعیل نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: سرعین) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • جهان رمضان، فریبا بررسی آثار طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی بر امنیت غذایی (مطالعۀ موردی: دهستان میان‌‌دربند شهرستان کرمانشاه) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 507-521]
 • جهانشاهی، هاجر سنجش و تحلیل راهبردهای توسعة شهری با رویکرد توسعة پایدار با استفاده از منطق فازی (نمونة موردی: بندر بوشهر) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1413-1432]
 • جهانگیر، ابراهیم شناخت نقاط حادثه‌خیز محورهای استان البرز با استفاده از ‌روش تخمین تراکم کرنل [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 939-951]
 • جهان محمدی فیروز، غلامرضا نقش برنامه های عمرانی پیش از انقلاب در مهاجرت های روستا – شهری کشور (با تأکید بر اهمیت درآمدهای نفتی) [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • جوان، جعفر نقش چاهک‎ها در متنوع‎سازی اقتصاد روستایی، (مطالعۀ موردی: شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 49-66]
 • جوان، جعفر تبارشناسی به ‏مثابه روشی برای تحلیل تحولات نقشِ شهر (مطالعۀ موردی: شهر مشهد) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 173-193]
 • جوان، خدیجه تحلیل و ارزیابی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان جلفا) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1125-1142]
 • جوان، فرهاد بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی: شهر زابل) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 901-915]
 • جوان، فرهاد نقش سیاست‌های تعدیل ساختاری در دگردیسی اقتصاد روستایی ناحیة رضوانشهر [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 159-175]
 • جوانی، خدیجه نقش سازمان‏‏ های مردم‏ نهاد (NGOs) در توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان رشتخوار، استان خراسان رضوی) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 735-751]
 • جوانبخت، محمد مدل‌سازی مکانی-زمانی کیفیت محیط‌زیست شهری [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 229-247]
 • جوزی، سید علی ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری در مواقع بحران با استفاده از نرم افزار ترنسکد (مطالعه موردی: شهراصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوهری، لیلا ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر شاخص های فرهنگی- اجتماعی [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 673-688]
 • جوهری، لیلا سنجش عملکرد مؤلفه‌های آسایش بصری در ارتقای کیفیت محیط شهر با استفاده از تکنیک وایکور (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر مشهد) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 167-183]

چ

 • چاره چو، فرزین بررسی نقش حکمروایی خوب در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کامیاران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • چاووشی، اسماعیل آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مورد: منطقه 12) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]
 • چیت سازیان، علیرضا بررسی تطبیقی نظام حکمرانی مراتع در ایران قبل و بعد از مصوبة ملی‏ شدن مراتع: کاربستی از قواعد حقوق مالکیت در مدل تحلیل نهادی الینور آسترم [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 545-561]
 • چراغی، رامین اسکان غیر رسمی، اولویت بندی چالش های محلۀ جعفرآباد شهر کرمانشاه [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 221-242]
 • چراغی، رامین تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابت‌پذیری شهرهای میانی ایران (موردمطالعه: شهرهای سنندج و زنجان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 427-451]
 • چراغی، سارا بررسی اثرات تنوع فرهنگی در ساخت هویت شهری (نمونة موردی: منطقة 6 شهر کرج) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1375-1392]
 • چراغی، مهدی تحلیل پایداری رابطۀ میان نظام بهره‌برداری خانوادگی و امنیت غذایی در نواحی روستایی دهستان غنی‌بیگلو، زنجان [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 197-209]
 • چراغعلی خانی، علی رتبه‏ بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان هدف گردشگری در صنعت گردشگری ایران (با استفاده از مدل دیمتل) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1071-1081]
 • چناری، سمیرا تأثیر اقلیت‌های فضایی بر قدرت ملی (با تأکید بر اقلیت‌های قومی) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 675-691]
 • چهارراهی، ذبیح‌الله ارزیابی پایداری گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: امام‌زاده حمزه علی استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 675-691]
 • چوبچیان، شهلا تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران [دوره 41، شماره 4، 1387]
 • چوقی کمکی، بایرام تحلیل فرایندهای محلی در پراکنش فضایی شهری (مطالعۀ موردی: شهر گرگان) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 825-851]

ح

 • حیاتی، حامد تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در شهرهای مذهبی مطالعه موردی (شهر مهران،مراسم اربعین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاتمی نژاد، حجت تحلیل و بررسی شاخص‎های عملکردی و شرایط بخش مسکن در استان کردستان [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری مورد مطالعه: شهر اسفراین [دوره 41، شماره 3، 1387]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 23-44]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل و بررسی شاخص‎های عملکردی و شرایط بخش مسکن در استان کردستان [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • حاتمی نژاد، حسین ارزیابی پایداری توسعه‎ی شهری با روش جای پای اکولوژیکی(نمونه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 105-120]
 • حاتمی نژاد، حسین بررسی وضعیّت توسعه‎ی پایدار شهرستان رشت با استفاده از روش جای پای اکولوژیک [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 191-208]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل مکانی شاخص‎های کیفیت زندگی در شهر تهران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 29-56]
 • حاتمی نژاد، حسین برنامه‌ریزی مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری با تأکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسکن (جمعیت شهری استان کردستان) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 211-226]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل استقرار فضایی- کالبدی کارکردهای دانش‌بنیان در مقابل کارکردهای سنتی در شهر تهران (تحلیلی بر توزیع هسته‌های شهری تهران) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 1-18]
 • حاتمی نژاد، حسین ارزیابی و پهنه بندی لرزهای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 697-717]
 • حاتمی نژاد، حسین بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهۀ گذشته [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 315-336]
 • حاتمی نژاد، حسین بررسی ویژگی‌های اقتصادی مسکن و برآورد نرخ سودآوری و بهره‌وری عوامل تولید مسکن (مطالعة موردی: سنندج) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 571-586]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل مکانی و کارکردی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید در راستای پیوند تهران با شبکه شهرهای جهانی (مطالعۀ موردی: شرکت های کارگزاری خدمات بیمه آسیا) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 237-254]
 • حاتمی نژاد، حسین بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 9 شهرداری تهران) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 349-361]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل الگوی گسترش فیزیکی شهر خرم‌آباد با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن و تعیین جهات بهینۀ گسترش آن با استفاده از مدل AHP [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 519-537]
 • حاتمی نژاد، حسین سنجش تطبیقی معیارهای رشد هوشمند شهری در نواحی شش‏گانۀ منطقۀ 6 تهران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 775-792]
 • حاتمی‌نژاد، حسین دوچرخه و نقش آن در حمل‌ونقل پایدار شهری، نمونه موردی: شهر بناب [دوره 42، شماره 4، 1388]
 • حاتمی‌نژاد، حسین الگوی تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد (مطالعۀ موردی: شهر کرج) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 869-883]
 • حاتمی‌نژاد، حسین ارزیابی کیفیت زندگی در محلۀ سیروس تهران [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 513-535]
 • حاتمی‌نژاد، حسین بررسی تأثیر ایجاد پارکلت بر پیاده‌مداری شهروندان (مطالعۀ موردی: خیابان ولی‌عصر شهر تهران) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 993-1010]
 • حاجی، مهسا ارزیابی کیفیت زندگی در محلۀ سیروس تهران [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 513-535]
 • حاجی حسینی، سمیرا تحلیل فضایی دارایی‌های معیشتی خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: شهرستان بوئین‌زهرا) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 693-714]
 • حاجی زاده، مریم تبیین سطوح خلاقیت شهری در نظام شهری کلان شهرها (مطالعه موردی : کلان شهر کرج) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 385-400]
 • حاجیلو، فخرالدین توسعۀ سیستم اطلاعات مکانی شهروند-محور به‌منظور پایش و تحلیل جرائم شهری [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 233-247]
 • حاجیلو، مهدی ارزیابی تأثیر شهرک‌های صنعتی بر کیفیت زندگی نواحی روستایی پیرامونی (مورد مطالعه: شهرک صنعتی شریف، شهرستان ابهر) [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 297-313]
 • حاجیلو، مهدی سنجش مؤلفه‌های شخصیت در گرایش روستاییان به کارآفرینی (مورد مطالعاتی: شهرستان خدابنده) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 431-447]
 • حاجیلیویی، مسعود مهدوی نقش و تأثیر خانه‌های دوم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی ناحیه کلاردشت [دوره 41، شماره 2، 1387]
 • حاجی نژاد، علی تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی ـ فضایی مناطق شهری [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 91-109]
 • حاجی نژاد، علی بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیّت محیط زندگی (مطالعه‌ی موردی: مقایسه‌ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 129-144]
 • حاجی نژاد، علی تحلیل نقش هم‌افزایی میان‌نهادی در بازآفرینی شهری با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه (مطالعة موردی: منطقۀ ۸ شهرداری شیراز) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 241-261]
 • حاجی نژاد، علی بررسی تطبیقی عوامل موثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی مورد: دهستانهای دو شهرستان تربت‌حیدریه و فومن [(مقالات آماده انتشار)]
 • حافظنیا، محمدرضا استراتژی سیاست خارجی ج.ا.ایران در جنوب آسیا با استفاده از مدل swot و sdm [(مقالات آماده انتشار)]
 • حافظ نیا، محمدرضا کانون‎های جغرافیایی مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک مالی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • حافظ نیا، محمدرضا تبیین مؤلفه‌های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 115-131]
 • حافظ نیا، محمد رضا شاخ صسازی مؤلف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 121-134]
 • حافظ نیا، محمد رضا بررسی تطبیقی تأثیر نهادهای محلّی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی (مطالعه‎ی موردی: خانه‎ی انصاف و شوراهای حل اختلاف) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 146-164]
 • حافظ نیا، محمد رضا تبیین نظری بسترهای شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 199-216]
 • حافظ‌نیا، محمدرضا تأثیر عوامل سیاسی در تشدید پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانه‌ای دجله و فرات [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 857-868]
 • حافظ‌نیا، محمد ‌رضا تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان [دوره 41، شماره 3، 1387]
 • حامد، بیتا اولویت‌بندی راهبردی توسعۀ گردشگری به‌منظور تعیین جایگاه آن در برنامه‌های توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 573-589]
 • حبیب، فرح تحلیل مولفه های ارتقاء کیفیت فضاهای شهری برای کودکان با رویکرد حق به شهر (مطالعه موردی: منطقه 12 کلان شهر تهران) [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1491-1509]
 • حبیبی، کیومرث بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت‌های درون‌شهری، مطالعه موردی: بافت قدیم خرم‌آباد [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 17-36]
 • حبیبی، کیومرث مقایسۀ تطبیقی و تحلیل کیفیت زندگی شهری در محله‌های جدید و قدیم (محلۀ جدید ظفریه و محلۀ قدیمی قطارچیان سنندج) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 263-276]
 • حبیب ا... زاده، کاظم تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا - شهر گلوگاه بابل با استفاده از GIS [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • حجاریان، احمد ارزیابی و تحلیل اثرات مشاغل خانگی در ساختار اجتماعی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل ‏سازی معادلات‏ ساختاری (مطالعة موردی: مناطق روستایی استان اصفهان) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 583-597]
 • حجی‌پناه، نرگس تحلیل نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران براساس نگرش سیستمی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 537-554]
 • حجی‌پور، محمد نقش سیاست‌های تعدیل ساختاری در دگردیسی اقتصاد روستایی ناحیة رضوانشهر [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 159-175]
 • حج فروش، شهاب الدین ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولان جسمی- حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولان (مطالعه موردی: شهر یزد) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1433-1452]
 • حدیدی، مسلم اولویت‌بندی راهبردی توسعۀ گردشگری به‌منظور تعیین جایگاه آن در برنامه‌های توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 573-589]
 • حیدری، تقی تحلیل زیست‌پذیری بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر زنجان) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 783-799]
 • حیدری، جهانگیر مدل‌سازی همگرایی قومی براساس نیازسنجی مدیران سیاسی و مطالبات‌شناسی اقوام (مطالعۀ موردی: استان کردستان) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 821-839]
 • حیدری، جهانگیر احیای بافت های درون شهری با رویکرد منطقه بندی+ فرم محور (مطالعۀ موردی:شهر برازجان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 375-394]
 • حیدری، شهریار بسترهای ژئوپلیتیکی قاچاق کالا و ارز با تأکید بر بازارچه‎های مرزی (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 465-484]
 • حیدری، صفورا بررسی رابطة‏‏ متقابل امنیت و توسعه در مناطق مرزی ایران (مطالعة موردی: شهرستان‏ های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1143-1163]
 • حیدری، قدرت اله تحلیل مدل ساختاری رفتار محیط زیست گرایانه گردشگران در منطقه سرخ آباد سوادکوه [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1415-1433]
 • حیدری، محمدتقی تحلیل راهبردی بازآفرینی ساختاری-کارکردی بازارهای سنتی در شهرهای ایران (مورد مطالعه: سراهای بازار تاریخی شهر زنجان) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 851-866]
 • حیدری، محمدتقی تبیین مولفه‌هاب مطلوبیت فضای شهری در تحقق حق به شهر ( مطالعه موردی: ارومیه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، محمدتقی بررسی نقش مسکن پایدار بر امنیت اجتماعی در شهرها (مطالعه موردی شهر نوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، محمد تقی پایش نظریه حق به شهر در بازتولید فضای شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 195-212]
 • حیدری چیانه، رحیم نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری، مطالعه موردی: شهر رشت [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 59-82]
 • حیدری چیانه، رحیم تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 85-103]
 • حیدری چیانه، رحیم ارزیابی شاخص ‏های شهر خلاق در ایجاد گردشگری خلاق شهری (مطالعة موردی: خوی) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1509-1522]
 • حیدری ساربان، وکیل تبیین عوامل موثر بر ارتقای رفاه اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان مشکین شهر) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 657-672]
 • حیدری فر، محمد رئوف مخاطرات انسانی: تهدیدهای امنیّتی ناشی از تقابل انسان و محیط [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 157-176]
 • حیدری فر، محمد رئوف پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری‌های چند منظوره: رویکردی جدید درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تأکید بر زلزله خیزی شهر تبریز [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 209-231]
 • حیدری فر، محمد رئوف بسترهای ژئوپلیتیکی قاچاق کالا و ارز با تأکید بر بازارچه‎های مرزی (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 465-484]
 • حیدری فر، محمد رئوف تحلیل آسیب‌پذیری کاربری اراضی شهری جوانرود در برابر زلزله با استفاده از تحلیل شبکه ‏ای (ANP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 119-137]
 • حیدری مکرر، حمید نقش چاهک‎ها در متنوع‎سازی اقتصاد روستایی، (مطالعۀ موردی: شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 49-66]
 • حیدری موصلو، طهمورث جنبه‌های بین‌المللی ژئوپلیتیک زیست محیطی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 121-146]
 • حیدری موصلو، طهمورث تبیین نظری بسترهای شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 199-216]
 • حیدری نیا، سعید سنجش الگوی استقرار کاربری‌های حیاتی از منظر پدافند غیرعامل در کلان‌شهر اهواز [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 733-753]
 • حیدری نثار، مینا قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای پایداری اجتماعی شهری(مورد مطالعه: کلان‌شهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری نوشهر، مهری تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‎ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعه‎ی موردی : شهر اردکان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 165-179]
 • حیدری نوشهر، نیر تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‎ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعه‎ی موردی : شهر اردکان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 165-179]
 • حسام، مهدی سنجش وضعیت توسعۀ کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 603-616]
 • حسام، مهدی شناسایی موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع‌آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعۀ موردی: شهر رشت) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 773-790]
 • حسام، مهدی سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی در بین بهره‌برداران از مراتع با رویکرد تحلیل شبکه (نمونه موردی: جنوب شهرستان گرگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسام، مهدی بررسی شبکۀ روابط اجتماعی بهره ‏برداران از منابع آب در راستای مدیریت بهینه (مطالعۀموردی: نخلستان‏ های بخش شرقی شهر فدامی، شهرستان داراب) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 501-514]
 • حسام، مهدی اثرات آیین‌های کشاورزی بر توسعه گردشگری در کشور ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسام، مهدی بررسی تاثیر اقدامات مدیریت شهری در تحقق برند شهر خلاق (مطالعه موردی : شهر خلاق خوراک رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسامی، سمیه بررسی نقش متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان‏ های عمومی ارائه‏ کننده خدمات شهری [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1475-1492]
 • حسنی، شهلا تحلیل اثرات احساس تعلق مکانی بر مشارکت روستائیان دراجرای طرح هادی مطالعه موردی: استان زنجان [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1021-1035]
 • حسنی، محمد تحلیل سرمایۀ اجتماعی شهروندان و تأثیر آن بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: محله‎های شهر میاندوآب [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 197-220]
 • حسنی، محمد تبیین نابرابری‌ و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران جهت نیل به توسعۀ پایدار [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 627-644]
 • حسنی، محمد تبیین نابرابری جغرافیایی فرصت ‏های دسترسی به آموزش عالی و ارائۀ مدل به ‏منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی (مطالعۀ موردی: شهرستان‏ های استان آذربایجان غربی) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 165-180]
 • حسینی، اکرم ارزیابی سطح هوشمندی محلات شهری ارومیه مورد مطالعه: مناطق پنج‏‏گانة شهر ارومیه [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1335-1351]
 • حسینی، خسرو صفحات آغازین [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 1-5]
 • حسینی، سیدباقر اکتشاف مولفه‌های موثر بر مهاجرت ساکنین از بافت قدیم مرکز شهر تهران و راهبردهای جذب ساکنین با استفاده از تحلیل عامل Q [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1544-1529]
 • حسینی، سید باقر بررسی شاخص های کیفیت زندگی مؤثر بر میزان رضایتمندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محله فرحزاد تهران- فرحزاد شمالی) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 97-117]
 • حسینی، سید علی تحلیل روند توسعه‎ی فضایی و تعیین جهات بهینه‎ی توسعه‎ی شهر رشت با استفاده از سامانه‎ی اطلاعات جغرافیایی [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]
 • حسینی، سید علی تحلیل تأثیر عملکردهای محله‎ای بر رفتار سفر شهروندان (مورد مطالعه: شهر رشت) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 657-676]
 • حسینی، سید علی تحلیلی بر چگونگی پراکندگی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در ایران [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • حسینی، سید علی بررسی گسترش افقی شهر مشهد در چند دهۀ اخیر و تأثیر آن بر منابع آب [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 485-504]
 • حسینی، سید علی تحلیلی بر نظام ژئوپلیتیک غذای جهانی با تأکید بر جایگاه ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید محسن کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 99-114]
 • حسینی، سید محمد تحلیلی بر چگونگی پراکندگی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در ایران [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • حسینی، سید محمد بررسی گسترش افقی شهر مشهد در چند دهۀ اخیر و تأثیر آن بر منابع آب [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 485-504]
 • حسینی، سید محمد تحلیلی ژئوپلیتیکی بر محصول‌های راهبردی کشاورزی ایران (مطالعۀ موردی: گندم) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 53-67]
 • حسینی، سید محمد تحلیلی بر نظام ژئوپلیتیک غذای جهانی با تأکید بر جایگاه ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سیدمصطفی سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی اجتماع های شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: محله های شهر تهران) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 609-623]
 • حسینی، سید مصطفی بررسی نقش جادّه‎ی ترانزیت سنتو در توسعه‎ی مجموعه شهری یزد [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 229-248]
 • حسینی، سید مصطفی مکان‎یابی مراکز امدادرسانی در شهر یزد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‎ای و GIS FUZZY [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 85-101]
 • حسینی، سید مصطفی برآورد ارزش تفریحی پارک های بزرگ شهر مشهد با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و مدل لاجیت [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 709-725]
 • حسینی، سید مصطفی سنجش و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای در شهر تهران (مطالعۀ موردی: محله‌های ولی‌عصر شمالی، آشتیانی، نیلوفر و امامیه) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 341-356]
 • حسینی، سید مصطفی سنجش و ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 589-611]
 • حسینی، سیده سمیه ارزیابی، ظرفیت‌سنجی و پهنه‌بندی مناطق مستعد گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: استان اصفهان) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 81-94]
 • حسینی، سیده سمیه تدوین و ارزیابی شاخص ‏های گسترش دهکده ‏های سلامت با رویکرد توسعة گردشگری پزشکی در جهت یکپارچه‏ سازی خدمات در ایران (یک مطالعة کیفی و کمی) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1015-1034]
 • حسینی، علی سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان، نمونه موردی : شهر اصفهان [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 67-87]
 • حسینی، علی آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‎های فازی (مطالعه‎ی موردی: شهر گرگان) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 33-54]
 • حسینی، علی اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 1-17]
 • حسینی، فرشته رانت زمین و مسکن و وقوع تخلفات ساختمانی در شهر سنندج [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 317-337]
 • حسینی، نرجس سادات جغرافیای سیاسی به‌مثابۀ یک علم تجربی [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 389-405]
 • حسینی، نرجس سادات تأثیر سیاست های فضایی در توسعۀ پایدار شهرهای بیابانی [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 355-374]
 • حسینی امینی، حسن پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-140]
 • حسنیان، محمد تحلیل فضایی مراکز درمانی شهر بوکان با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1271-1291]
 • حسنی بخشکندی، حامد تحلیل مکان‌گزینی استقرار انسانی در شرایط بحرانی (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 133-149]
 • حسن پور، سیروس مکان‌یابی فضایی سبز شهری در شهرداری منطقه ١٥ کلان شهر تهران در محیط GIS [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 33-46]
 • حسین پور پوریان، رضا بررسی تطبیقی تأثیر نهادهای محلّی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی (مطالعه‎ی موردی: خانه‎ی انصاف و شوراهای حل اختلاف) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 146-164]
 • حسینی خواه، حسین برنامه ریزی توسعۀ منطقه ای بر پایۀ روش آینده پژوهی تحلیل اثرات متقاطع و سناریو نویسی سایب (مطالعۀ موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 657-674]
 • حسن زاده، داود تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‎های غیر رسمی منطقۀ کلانشهری تهران (مطالعۀ موردی: اسلام‎آباد، صالح‎آباد) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 177-196]
 • حسین‌زاده، محمدرضا بررسی تطبیقی ارتقای امنیت انرژی با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر؛ در مقایسۀ ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن با الگوی مدیریت راهبردی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 713-731]
 • حسین زاده سورشجانی، نسیم تحلیل رابطه سطح شاخص‌های کیفیت زندگی روستاییان و توسعه روستایی (مورد مطالعه بخش جزینک، شهرستان زهک) [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1397-1413]
 • حسنعلی زاده، میلاد تحلیل فضایی شاخص های سالمندی در نواحی شهری و روستایی ایران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 921-937]
 • حسنی مهر، سیّده صدیقه بازشناسی استفاده از پتانسیل جنگل‎های گیلان با نگرش توسعه [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 185-198]
 • حسینی نصرآبادی، نرجس سادات نقش شهرهای جهانی در نظام جهانی با تأکید بر اندیشۀ جان رنه شورت و پیتر تیلور [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1293-1312]
 • حسن وند، مصطفی ارزیابی پتانسیل و الگوی رشد بهینة شهر تبریز مبتنی بر استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 731-745]
 • حشمتی، جواد بررسی و نقد مبانی معرفتی مکتب پدیدارشناسی با تأکید بر علم جغرافیا [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 471-492]
 • حقی، یعقوب تحلیل راهبردی بازآفرینی ساختاری-کارکردی بازارهای سنتی در شهرهای ایران (مورد مطالعه: سراهای بازار تاریخی شهر زنجان) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 851-866]
 • حقیقت بین، مهدی شناخت و الویت بندی خدمات فرهنگی اکوسیستم مبتنی بر ادراک کاربران در فضای سبز شهری )نمونه موردی پارک های شهری تهران( [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقیقت نایینی، غلامرضا تحلیل ذینفعان توسعه شهری دانش بنیان (مورد پژوهی: شهر اصفهان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 323-341]
 • حکیمی، هادی سنجش عدالت فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در حوزه های شهری ( مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1009-1029]
 • حکمت نیا، حسن حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 157-166]
 • حکمت نیا، حسن تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‎ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعه‎ی موردی : شهر اردکان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 165-179]
 • حکمت نیا، حسن برنامه‌ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه‎ی پایدار [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 173-190]
 • حکمت نیا، حسن بهینه‌سازی حمل و نقل درون‌شهری یزد و علل وقوع تصادفات رانندگی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 293-310]
 • حکمت نیا، حسن سنجش میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعۀ موردی: شهر ایلام) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 607-619]
 • حکمت نیا، حسن بررسی عملکرد کمیسیون مادۀ 100 شهرداری یزد و آثار آن بر شهرنشینی و شهرسازی با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 387-409]
 • حکمت نیا، حسن بررسی نقش مشارکت مردمی در به ‏سازی بافت فرسودۀ محلۀ فهادان شهر یزد [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 639-656]
 • حکمت نیا، حسن تحلیل اثرات مشارکت شهروندی بر مدیریت یکپارچة شهری با رویکرد حکمروایی خوب (مطالعة موردی: شهر یاسوج) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 857-871]
 • حکمت نیا، حسن ارزیابی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد بازآفرینی شهری (مورد شهر میاندوآب) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکمت‌نیا، حسن تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعۀ موردی: شهر کوهبنان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 409-426]
 • حکیمی خرم، علی امکان سنجی اجرای پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ایران (مطالعۀ موردی: طرح انتقال آب بهشت‌آباد-فلات مرکزی) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 1073-1092]
 • حکیمی خرم، علی واکاوی اثرات سد سلمای افغانستان بر تنش‌های آبی کلان شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمیدی، آرمان بررسی تاثیر اقدامات مدیریت شهری در تحقق برند شهر خلاق (مطالعه موردی : شهر خلاق خوراک رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمیدی، اکبر تحلیل فضایی شاخص های کیفیت زندگی با استفاده از الگوریتم AZP (مطالعه موردی: شهر زنجان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمزه، سعید بررسی تأثیرات کاربری زمین و پوشش گیاهی بر جزایر گرمایی شهری با استفاده از سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 759-773]
 • حمزه نژاد، مهدی تبیین تمایزات حریم‌خواهی ساکنان در مسکن بومی چهار پهنه اقلیمی ایران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1031-1053]

خ

 • خاتم، سعید بررسی اصول و معیارهای مدیریت مطلوب شهری از دیدگاه سه مکتب لیبرالیسم، سوسیالیسم، و اسلام [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1453-1472]
 • خادمی، امیرحسین بررسی آثار تحریم‌های هسته‌ای بر کیفیت زندگی شهروندان شهر آمل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 389-408]
 • خادمی، حسین سنجش درجۀ توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان نی‌ریز با روش تاکسونومی عددی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 69-80]
 • خادم الحسینی، احمد ارزیابی پایداری فضاهای سبز شهری در مناطق پانزده‌گانۀ شهر اصفهان [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 751-763]
 • خاکپور، براتعلی ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 47-62]
 • خاکساری، علی تحلیلِ پژوهش‏های عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری در ایران [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 793-810]
 • خالدی، حمیدرضا ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری در مواقع بحران با استفاده از نرم افزار ترنسکد (مطالعه موردی: شهراصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خالدیان، ستار بافت تاریخی تهران، تبدیل تهدیدها به فرصت‎ها [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 103-124]
 • خانی، فضیله تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران [دوره 41، شماره 4، 1387]
 • خانی، فضیله ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری در بین کارآفرینان روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان سولقان) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 917-934]
 • خانی، فضیله سنجش و تحلیل وضعیت آگاهی محیط‌زیستی در سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهر یاسوج [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 783-796]
 • خانی، فضیله ارزیابی فرصت‏ های کارآفرینی در نواحی روستایی و نقش دولت در ارتقای‏ آن مطالعة موردی: روستاهای شهرستان بهبهان [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 235-251]
 • خانی، محمد باقر تحلیل کارکردهای اقتصادی بازار تبریز و حوزة نفوذ آن [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 133-152]
 • خاوریان، امیررضا شناسایی و ارزیابی گستره های فضایی فقر شهری در شهر یزد [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 677-695]
 • خدابنده لو، هاجر واکاوی عوامل مؤثر بر نگرش زنان روستایی نسبت به ایجاد گروه ‏های خودیار؛ مطالعة موردی: بخش بزینه‏ رود، شهرستان خدابنده [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 873-886]
 • خراسانی مقدم، صبا بررسی شاخص های کیفیت زندگی مؤثر بر میزان رضایتمندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محله فرحزاد تهران- فرحزاد شمالی) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 97-117]
 • خرّم، فائزه ارزیابی و مقایسة جای پای اکولوژیکی ساکنان محلات غیررسمی با مناطق رسمی و برنامه‏ ریزی‏ شدة شهر ارومیه [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1073-1087]
 • خرم بخت، عبداله ارائۀ مدلی برای ناحیه‌بندی پهنه‌های شهری به‌کمک الگوریتم ناحیه‌بندی خودکار (AZP) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 689-707]
 • خزاعی نژاد، فروغ عوامل مؤثّر در جمعیّت‎پذیری شهرهای جدید اقماری(مطالعه‎ی موردی: شهرجدید اندیشه) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 75-86]
 • خزائی زاده، فاطمه بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 9 شهرداری تهران) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 349-361]
 • خستو، مریم تحلیل و ارزیابی شاخص‌های رفاه اجتماعی در نواحی شهری با تأکید بر رویکرد عدالت (مطالعۀ موردی: نواحی منطقۀ 1 شهر قزوین) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 297-315]
 • خسروی، فرامرز استخراج شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده‎ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: محدوده‎ی غربی بافت فرسوده‎ی شهر جهرم) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 117-136]
 • خسروی، قربان بررسی و تحلیل گسترش ناتو به سمت شرق و تسلط ایالات متحده آمریکا بر منطقۀ راهبردی اوراسیا با استفاده از مدل تحلیلی SWOT [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 265-279]
 • خسرونیا، مرتضی بررسی نقش ظرفیت‏ های مردمی و محلی در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری (نمونة موردی: بافت فرسودة ارومیه) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 131-154]
 • خطیبی، سید محمدرضا چگونگی استقرار مدارس علمیه در شهرهای تاریخی دورۀ اسلامی (مطالعۀ موردی: شهرهای قزوین و اصفهان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 449-466]
 • خطیبی، سید محمد رضا کاربرد فرایند برنامه ریزی اختیار راهبردی به عنوان رهیافتی در برنامه ریزی تجدید حیات شهری در ساماندهی الگوهای رفتاری شهروندان (مطالعۀ موردی: خیابان سپه قزوین، اولین خیابان طراحی شدۀ ایران) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 439-450]
 • خلیجی، محمد علی ارزیابی وضعیت مسکن در محله‌های شهر بناب با استفاده از تحلیل خوشه‌ای [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 617-629]
 • خلخالی، سعیدرضا اقیانوس منجمد شمالی، صحنۀ تقابل ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی قدرت‎های بزرگ [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 31-48]
 • خلیفه، ابراهیم رتبه‌بندی نواحی روستایی براساس میزان رضایت از کیفیت زندگی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری کوپراس (مطالعۀ موردی: دهستان نورآباد، بخش مرکزی شهرستان دلفان، استان لرستان) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 423-437]
 • خلیلی، سروش ارزیابی کمی توانمندی‏ ها و اولویت‏ های توریستی باغ‏ های ایرانی در نواحی خشک [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 699-712]
 • خواجه‎الدّین، سیّد جمال‎الدّین تحلیل گرادیان الگوی سیمای سرزمین شهری(مطالعه‎ی موردی: شهر اصفهان) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 87-104]
 • خواجه شاهکوهی، علیرضا نقش توسعة زراعت گلخانه ‏ای در معیشت پایدار خانوارهای روستای مطالعة موردی: دهستان دلند، شهرستان رامیان [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 155-172]
 • خوارزمی، امیدعلی تحلیل تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی کلان‌شهر مشهد [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 373-385]
 • خوارزمی، امید علی ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر شاخص های فرهنگی- اجتماعی [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 673-688]
 • خوارزمی، امید علی تحلیل نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران براساس نگرش سیستمی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 537-554]
 • خورشیدی، حسین تحلیل فضایی پراکنش طلاق در استان های ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوشرو، مینا مطالعه پیشایندها و پسایندهای عشق به برند مقصد گردشگری مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوش لهجه، سید علی رتبه‏ بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان هدف گردشگری در صنعت گردشگری ایران (با استفاده از مدل دیمتل) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1071-1081]
 • خوند، کبری تحلیل راهبردی بازآفرینی ساختاری-کارکردی بازارهای سنتی در شهرهای ایران (مورد مطالعه: سراهای بازار تاریخی شهر زنجان) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 851-866]

د

 • داداش پور، هاشم سازمان فضایی در نظام شهری ایران با استفاده از تحلیل جریان هوایی افراد [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 125-150]
 • داداش پور، هاشم مقایسۀ تطبیقی رتبه‌بندی کارکردی کلان شهرهای ایران بر اساس داده‌های صفتی و رابطه‌ای [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 697-715]
 • داداش‌پور، هاشم تحلیل ریخت‌شناسانۀ ساختار فضایی توزیع جمعیت در منطقۀ کلان‌شهری تهران [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 109-125]
 • داداش زاده، علی ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی اسکان اضطراری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 325-340]
 • داداش زاده، علی اولویت سنجی مکانی توسعه ی مراکز خدمات بهداشتی- درمانی با استفاده از روش AHP مطالعه ی موردی: شهر میاندوآب [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 953-967]
 • دادبود، عبدالرضا تحلیل فضایی خوشه‌های آسیب‌پذیر بافت کالبدی شهر گرگان در برابر زلزله (با استفاده از آمار فضایی ) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 23-34]
 • دادورخانی، فضیله نقش گردشگری در توسعه‎ی اقتصادی بازارچه‎ی ساحلی شهرستان ترکمن [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 111-128]
 • دادورخانی، فضیله برنامه‎ریزی راهبردی توسعۀ گردشگردی تفرجگاه بند ارومیه [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 523-540]
 • دادورخانی، فضیله غربالگری زیست‌محیطی اقدامات استراتژیک توسعۀ روستایی با تأکید بر سند راهبردی توسعۀ اقتصادی در استان خوزستان [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 323-346]
 • دادورخانی، فضیله مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی با تأکید بر رویکرد تاب‌آوری (مورد مطالعه: شهرستان کنگاور) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 717-732]
 • دادورخانی، فضیله تحلیل پیامدهای همه ‏گیری کرونا بر اقتصاد روستایی [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 391-413]
 • دادور (خانی)، فضیله ارزیابی آثار احداث آزادراه تهران- شمال در محدودۀ دهستان کن- سولقان [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 391-410]
 • دادور خانی، فضیله تحلیل نقش گردشگری در توسعه‎ی ویژگی‎های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه‎ی موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 169-196]
 • دادور خانی، فضیله ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گردشگری خانه‎های دوم (مطالعۀ موردی: روستاهای ییلاقی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 75-102]
 • دارابی، حسن طراحی اکوپارک کوهستانی مبتنی بر خدمات منظر (نمونة موردی شاداب‏ کوه طرهان) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 173-192]
 • دارابی، مریم ارزیابی کیفیت محیط در محله های تاریخی شهرها (مطالعۀ موردی: محلۀ نفرآباد شهرری) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 429-439]
 • دارابخانی، رسول شناخت نقاط حادثه‌خیز محورهای استان البرز با استفاده از ‌روش تخمین تراکم کرنل [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 939-951]
 • دانایی، علی سنجش ‌کیفیت ‌زندگی ‌در ‌نواحی ‌روستایی (دهستان ‌بهمئی ‌گرمسیری ‌جنوبی ‌در ‌شهرستان ‌بهمئی ‌از ‌توابع ‌استان ‌کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 727-747]
 • دانش پور، امیررضا نگاهی جدید به عوامل مؤثر بر دسترسی(مطالعۀ موردی: شیراز،محلۀ معالی‎آباد و ملاصدرا) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 215-236]
 • دانش پور، حمیدرضا نگاهی جدید به عوامل مؤثر بر دسترسی(مطالعۀ موردی: شیراز،محلۀ معالی‎آباد و ملاصدرا) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 215-236]
 • دانش پور، حمیدرضا ارزیابی امکان قرارگیری شاخص دسترسی در میان شاخص های اصلی شکوفایی شهری (مطالعۀ موردی: شهر شیراز) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 457-476]
 • دانش‌پور، سید عبدالهادی بازشناسی رابطۀ فضاهای شهری و حرکت‌های اجتماعی با تمرکز بر شهرهای قاهره، صنعا و منامه [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 181-197]
 • دانشمندی، نغمه تحلیل الگوهای فضایی گردشگری شهری (مطالعۀ موردی: فضاهای گردشگری شهر اصفهان) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 945-961]
 • دانشور خرم، عاطفه تحلیل آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی شهر کاشان در برابر زلزله [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 111-130]
 • دانشور عامری، ژیلا بررسی و تحلیل میزان تمایل کشاورزان به مشارکت در پروژه‎های مدیریت خشکسالی در شهرستان طارم علیا [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 179-194]
 • دانشور عامری، ژیلا تحلیل رضایت‏مندی روستاییان از عملکرد دهیاران در مدیریت نوین روستایی شهرستان اسکو [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 493-506]
 • داودی، الهام بررسی نقش مکان‌های سوم بر ارتقای زندگی اجتماعی شهر زنجان در بازۀ زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (مطالعۀ موردی: محدودۀ سبزه‌میدان شهر زنجان-ایران) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 553-570]
 • داودپور، زهره بهره‌گیری از نظریۀ چیدمان فضا در کاهش انزوای اجتماعی-فضایی محله‌های شهری [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 357-371]
 • داوری، الهام بررسی آثار تحریم‌های هسته‌ای بر کیفیت زندگی شهروندان شهر آمل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 389-408]
 • داورنیا، فاطمه معیارهای مؤثر در ارتقای کیفیت محیطی بافت‌های ناکارآمد شهری براساس ترجیحات ساکنین (موردمطالعه: محله بیسیم شهر زنجان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیتمان، آندریاس بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان(نمونه موردی : مطالعه شهر کلاردشت) [دوره 41، شماره 4، 1387]
 • دربان آستانه، علیرضا سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 99-118]
 • دربان آستانه، علیرضا ارزیابی و تحلیل رضایت مندی مدیران محلی از خدمات سازمان‌های محلی مطالعة موردی:‌ روستاهای شهرستان شیروان و چرداول [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 771-789]
 • دربان آستانه، علیرضا تحلیل فضایی آسیب‌پذیری اجتماعی خانوارها دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 465-484]
 • دربان آستانه، علیرضا تحلیل فضایی دارایی‌های معیشتی خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: شهرستان بوئین‌زهرا) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 693-714]
 • دربان آستانه، علیرضا مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی با تأکید بر رویکرد تاب‌آوری (مورد مطالعه: شهرستان کنگاور) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 717-732]
 • دربان آستانه، علیرضا ارزیابی فرصت‏ های کارآفرینی در نواحی روستایی و نقش دولت در ارتقای‏ آن مطالعة موردی: روستاهای شهرستان بهبهان [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 235-251]
 • درج، حمید تأثیر رقابت منطقه‌ای آمریکا و چین بر معادلات و نظم منطقه‌ای در شرق آسیا [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 243-264]
 • درج، حمید تلاش راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای حذف داعش از معادلات عراق و سوریه [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 67-93]
 • درخشانی، کبری مدل‌سازی تأثیرات حاشیه‌نشینی بر تغییرات شهر ارومیه و پیش‌بینی توسعه فیزیکی شهربا استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تا افق 1410 [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 871-890]
 • درسخوان، رسول واکاوی نقش طرح ‏های ساختاری- راهبردی در تحقق انگاره حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1357-1371]
 • دریکوند، مسلم بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 41، شماره 3، 1387]
 • دریکوند، مسلم بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 41، شماره 2، 1387]
 • درویشی، فرهاد سنجش کیفیت زندگی شهری با الگوبرداری از شاخص‌های بارومتر اروپایی (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 579-597]
 • درویشی، یوسف حاشیه‎نشینی و نقش آن در بروز و گسترش مواد مخدر و اعتیاد (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 603-614]
 • درویشی، یوسف ارزیابی کمّی و کیفی کاربری اراضی شهر با استفاده از ماتریس چهارگانه جهت رسیدن به اهداف توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر مرند) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 733-750]
 • درویشی، یوسف ارزیابی تطبیقی کیفیت محیطی از بعد مولفه ریخت شناسی – کالبدی در محلات سنتی و جدید (مطالعه موردی محلات منجم- باغمیشه کلانشهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • درویشی بلورانی، علی مدل‌سازی مکانی-زمانی کیفیت محیط‌زیست شهری [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 229-247]
 • دستا، فرزانه سنجش و ارزیابی الگوی گسترش فیزیکی شهر یزد [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 255-272]
 • دلالت، مراد شناسایی عوامل کلیدی تاثیرگذار در آینده مناسبات هیدروپلیتیک حوضه آبریز کورا- ارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلشادزاد، جلیل موقعیت راهبردی ژئواکونومیک خلیج فارس و رقابت قدرت ها در قرن بیست‎ویکم [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 311-336]
 • دلشاد زاد، جلیل منطقه گرایی و چالش های آن در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 743-758]
 • دلفان آذری، زهرا جایگاه محله در توسعة پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقة 10 شهرداری تهران) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 159-176]
 • دلوی، مرجان نقش مشارکت‌های مردمی در سامان دهی بافت فرسوده شهر جهرم [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]
 • دین پرست، ساجده بررسی اثرات جهانی شدن بر تغییر سبک زندگی فرهنگی روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای دهستان لیلان جنوبی شهرستان ملکان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهبانژاد، اکبر تحلیل نگرش و انتظارت زنان گردشگر از فضاهای جذب گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان رودپی شرقی شهرستان ساری [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 999-1019]
 • ده ده زاده سیلابی، پروین تجزیه و تحلیل فقر شهری با تاکید بر شاخص‌های اجتماعی بین سال های 1385 و 1395 (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1323-1339]
 • دهقانی، مصطفی تحلیل ذینفعان توسعه شهری دانش بنیان (مورد پژوهی: شهر اصفهان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 323-341]
 • دهقانپور، محمد رضا تمایزات منطقه‌ای و سطوح تکنولوژی تولیدات صنعتی ایران [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 129-146]
 • دوستی، معصوم ارزیابی و مکان‎گزینی پارک‎های درون شهری منطقه‎ی 1 یزد با استفاده از روش بولین و روش دلفی در سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 65-78]
 • دولتی، رضا نقش ژئوپلیتیک کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در امنیت منطقه‌ای (مطالعه موردی: ایران و اعراب) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 265-282]
 • دولت آبادی، فریبرز ارزیابی تحقق­ پذیری برنامه­ های میان مدت شهرداری کلانشهرها مطالعه موردی: برنامه 5 ساله راهبردی عملیاتی شیراز (1397-1392) [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1363-1378]

ذ

 • ذکی، یاشار اصل تمامیّت ارضی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 221-236]
 • ذکی، یاشار اهمّیّت استراتژیک پل خلیج فارس در توسعه‎ی ژئواکونومیکی منطقه‎ی آزاد قشم [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 203-222]
 • ذکی، یاشار بررسی و تحلیل موانع ژئوپلیتیکی مناسبات اقتصادی ایران جمهوری آذربایجان [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 541-560]
 • ذکی، یاشار عناصر و مولفه های قلمرو سازی گفتمانی در ژئوپلیتیک انتقادی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 577-588]
 • ذکی، یاشار دلایل افول دیدگاه فضایی- کمی در مطالعه‌های جغرافیای سیاسی [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 177-196]
 • ذکی، یاشار بازاندیشی در مفهوم Territory از نگاه جغرافیای سیاسی ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 693-711]
 • ذکی، یاشار تبیین نقش آسیای جنوب غربی در آیندۀ نظام اقتصاد جهانی [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 1111-1130]
 • ذکی، یاشار اخوان‌المسلمین و قلمروسازی آن در جغرافیای سیاسی جهان اسلام [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 798-823]
 • ذکی، یاشار تعیین راهبردهای هیدروپلیتیکی ایران در حوضه آبریز اروند [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1529-1549]
 • ذکی، یاشار تحلیل آمایش نواحی مرزی از منظر جغرافیای سیاسی مرز (مطالعه موردی: نواحی مرزی استان کردستان) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1189-1209]
 • ذوالفقاری طهرانی، مهدیه توسعة زیست‏ سازگار در جغرافیای دارای میراث طبیعی؛ نمونة مطالعاتی: روستای گردشگری ابیانه [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 479-498]
 • ذوقی بارانی، کاظم نگرشی نو به مفهوم و ابعاد هیدروپلیتیک [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • ریاحی، وحید بررسی توانمندی‎ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 103-118]
 • ریاحی، وحید تحلیل عوامل مؤثر بر متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه روستاییان (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان سقز) [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 193-209]
 • ریاحی، وحید عوامل مؤثر بر تخلیه اضطراری روستاهای کوهستانی در مواقع خطر سیل (مورد مطالعه: شهرستان پل ‏دختر) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 401-418]
 • ریاحی، وحید سنجش فعالیت کارگروه های روستایی در مقابله با همه گیری ویروس کرونا (مورد: نواحی روستایی شهرستان خوشاب) [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1435-1452]
 • راستی، عمران مروری انتقادی بر دوره‌بندی‌های انجام‌گرفته از اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی و ارائۀ یک دوره‌بندی جدید [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 697-715]
 • راستی، عمران الگوی فضایی مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری (مطالعۀ موردی: دهمین و یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری استان خراسان جنوبی) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 815-829]
 • راستاد بروجنی، مرضیه نگرشی انتقادی به تاثیر شهری شدن سرمایه بر فضاهای عمومی شهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • رامشت، محمدحسین تحلیل فضایی سکونتگاه ‏های شهری بر اساس مؤلفه‏ های طبیعی سرزمین ایران [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 653-673]
 • راه پیما، عبدالمجید بررسی چالش های فضایی توسعۀ شهری و اثرات آن برای امنیت ملی ایران [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 637-652]
 • ربانی، راضیه شبکه مضامین راهبردهای برساخت‌گرایانه تفسیر میراث فرهنگی در چارچوب گردشگری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ربانی، طاها ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 1-28]
 • ربیعی، حسین تحلیل راهبرد فدراسیون روسیه در قبال همسایگان از منظر جغرافیای استراتژیک [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 833-849]
 • ربیعی فر، ولی الله توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر ابهر [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 193-208]
 • رجایی، سید عباس ارزیابی ‌میزان ‌انطباق ‌سامانه ‌اتوبوس‌های تندرو ‌شهر ‌تهران ‌با ‌رویکرد ‌توسعۀ ‌حمل‌ونقل محور [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 703-725]
 • رجایی، عباس تحلیل مکانی شاخص‎های کیفیت زندگی در شهر تهران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 29-56]
 • رجـایی، سیـدعبـاس نقش وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد: دهستان رامشه(شهرستان اصفهان) [دوره 41، شماره 4، 1387]
 • رجبی، آزیتا تحلیل توزیع فضائی کاربری مسکونی از طریق بررسی تراکم های شهری و نقش آن در توسعۀ پایدار شهر (مطالعۀ موردی : شهر میاندوآب) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 529-541]
 • رجبی، ازیتا تحلیل شاخص پایداری در بین کشورهای آسیایی [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 733-749]
 • رحیمی، امیر مسعود ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری در مواقع بحران با استفاده از نرم افزار ترنسکد (مطالعه موردی: شهراصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، حجت ا... جایگاه و رسالت دانش جغرافیا در ادبیّات نوین برنامه‏ریزی شهری و منطقه‏ای با تأکید بر ایران [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • رحیمی، رضا تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی شکل‌گیری ائتلاف نظامی عربی در منطقۀ جنوب غرب آسیا و آثار آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 1011-1027]
 • رحیمی، علی آینده‌پژوهی روندهای تاثیرگذار بر توسعه گردشگری ایران در دوران پساکرونا [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، لیلا تحلیل و بررسی زمینه‌گرایی بر اساس گونه‌بندی‌ مجتمع‌های مسکونی (نمونه مورد مطالعه: شهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، وحید مقایسۀ دو روش تصمیم‌گیری Fuzzy-AHP و ANP به‌منظور رتبه‌بندی تناسب اراضی به‌منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعۀ موردی: منطقۀ خائیز بهبهان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 621-635]
 • رحمانی، امیر ارزیابی توسعه یافتگی بخش مسکن در سطوح ناحیه ای با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی (مطالعۀ موردی: ناحیۀ میانی استان همدان) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 493-505]
 • رحمانی، بیژن الگوسازی تغییرات کاربری اراضی دهستان‌های استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 505-518]
 • رحمانی، بیژن بررسی و تحلیل فضایی - مکانی عوامل چالش‌زای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 139-156]
 • رحمانی، بیژن نگرش سیستمی در برنامه‏ ریزی فضایی توسعة روستایی با توجه به رویکرد ساختاری- کارکردی [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 269-287]
 • رحمانی، مریم پایش نظریه حق به شهر در بازتولید فضای شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 195-212]
 • رحیمیان، مهدی بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان [دوره 41، شماره 4، 1387]
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت های کشاورزی در روستاهای سیستان [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 49-65]
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا الگوسازی تغییرات کاربری اراضی دهستان‌های استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 505-518]
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 953-969]
 • رحمتی، علیرضا ارائۀ مدلی برای ناحیه‌بندی پهنه‌های شهری به‌کمک الگوریتم ناحیه‌بندی خودکار (AZP) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 689-707]
 • رحمتی، منصور بررسی شاخص‌های کیفیت زندگی با مدل سازی معادلات ساختاری در شهر سرپل ذهاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی فرد، قاسم ارزیابی شاخص ‏های شهر خلاق در ایجاد گردشگری خلاق شهری (مطالعة موردی: خوی) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1509-1522]
 • رحیمی کاکه جوب، ارمان مقایسۀ تطبیقی و تحلیل کیفیت زندگی شهری در محله‌های جدید و قدیم (محلۀ جدید ظفریه و محلۀ قدیمی قطارچیان سنندج) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 263-276]
 • رحیمی هرآبادی، سعید نقش تغییرات مورفولوژی رودخانه‌ی مرزی هیرمند در روابط سیاسی ایران و افغانستان [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 197-220]
 • رحیمی هرآبادی، سعید گرمایش جهانی و جایگاه آن در تحولات ژئوپلیتیک نظام جهانی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 361-378]
 • رستمی، رحیمه ارزیابی پتانسیل و الگوی رشد بهینة شهر تبریز مبتنی بر استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 731-745]
 • رستمی، شاه‌بختی مکان یابی پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران مرکزی شهر کرج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، فرحناز تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران [دوره 41، شماره 4، 1387]
 • رستمی، فرحناز بررسی آثار طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی بر امنیت غذایی (مطالعۀ موردی: دهستان میان‌‌دربند شهرستان کرمانشاه) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 507-521]
 • رستمی، فرحناز تحلیل ادراک کشاورزان حوضة آبریز دریاچة ارومیه از خشک‏سالی و اثرات آن (مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 957-976]
 • رسولی، محمد تبیین مولفه‌هاب مطلوبیت فضای شهری در تحقق حق به شهر ( مطالعه موردی: ارومیه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسول نازی، سمیه بررسی نقش ظرفیت‏ های مردمی و محلی در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری (نمونة موردی: بافت فرسودة ارومیه) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 131-154]
 • رشادی، مریم سادات شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کسب‌وکار در منطقۀ آزاد تجاری ارس [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 291-306]
 • رشیدی، مصطفی سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان، نمونه موردی : شهر اصفهان [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 67-87]
 • رضایی، پژمان ارزیابی پایداری گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: امام‌زاده حمزه علی استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 675-691]
 • رضایی، حجت تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر احساس ناامنی در فضاهای سبز شهری (نمونة موردی: پارک‏ های ناحیه‏ ای شهر یزد) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1191-1208]
 • رضایی، محمدرضا ارزیابی مؤلفه‌های مبنایی آمادگی ذهنی-نگرشی خانوارهای شهر کرمان در برابر سوانح طبیعی (زلزله) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 853-871]
 • رضایی، محمدرضا تحلیلی بر جمعیت‌پذیری و توسعۀ شهری با تأکید بر پایداری منابع آب (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 307-322]
 • رضایی، محمد رضا مکان‎یابی مراکز امدادرسانی در شهر یزد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‎ای و GIS FUZZY [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 85-101]
 • رضایی، محمد رضا سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی اجتماع های شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: محله های شهر تهران) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 609-623]
 • رضایی، محمد رضا شناسایی و ارزیابی گستره های فضایی فقر شهری در شهر یزد [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 677-695]
 • رضایی، محمد رضا تحلیل فضایی رابطۀ میان کیفیت محیط شهری و سرمایۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: محله‌های شهر یزد) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 245-262]
 • رضایی، محمد رضا ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولان جسمی- حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولان (مطالعه موردی: شهر یزد) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1433-1452]
 • رضایی، محمد رضا واکاوی تأثیر مؤلفه‏ های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 999-1013]
 • رضایی، محمد رضا بررسی مؤلفه های برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد تاب آوری اجتماعی: مرور سیستماتیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، محمد رضا آینده‌پژوهی روندهای تاثیرگذار بر توسعه گردشگری ایران در دوران پساکرونا [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، محمود ارزش های جاوید و جهان گستر شهرسازی اسلامی (بازنمودی از نگرش های فرا کالبدی و فرازمانی شهر اسلامی) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 169-190]
 • رضایی، محمود نخستین میدان مدرن شهر تهران بررسی دگردیسی تاریخی ـ فضایی میدان‎های کهن تهران تا دورۀ مدرن [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 177-196]
 • رضایی، محمود کاربست اصول نوشهرگرایی مطابق با شناسه‌های شهر ایرانی-اسلامی (مطالعۀ موردی: محلۀ مسکونی و قدیمی رباطکریم (رباط کهنه)) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 929-944]
 • رضایی، محمود برنامه‌ریزی کاربری زمین در مواجهه با زلزله در بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ عبدل‌آباد شهر تهران) [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 269-290]
 • رضایی، محمود بررسی تطبیقی الگوی رایج ریخت‏‌شناسی شهرهای ایران و اروپا در دورۀ مقارن با اسلام (مطالعۀ موردی: شهر ری در ایران و سیه‌نا در ایتالیا) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 853-870]
 • رضایی، مریم بررسی تأثیر جدایی‌گزینی اکولوژیکی بر رفتارهای انتخاباتی شهروندان (مطالعۀ موردی: شورای شهر خرم‏ آباد) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 675-696]
 • رضایی، مهرانگیز تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 351-366]
 • رضاپور، مریم ارزیابی رابطۀ کنش ارتباطی و پایداری شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]
 • رضاطبع ازگمی، سده خدیجه نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری، مطالعه موردی: شهر رشت [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 59-82]
 • رضاعلی، عماد رتبه‏ بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان هدف گردشگری در صنعت گردشگری ایران (با استفاده از مدل دیمتل) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1071-1081]
 • رضاعلی، منصور نمایه(لیست کل مقالات به انضمام نام نویسندگان و شماره های انتشار یافته (از 1 الی 78) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 237-270]
 • رضاعلی، منصور نمایه مقالات چهار شماره سال 1391 [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 223-226]
 • رضاعلی، منصور ارائه‎ی مدل مفهومی برای مدیریت زیرساخت داده‎های مکانی بخشی ـ شهرداری مطالعه‎ی موردی: شهرداری بابل [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 23-44]
 • رضاعلی، منصور جغرافیای فرا ملی اسلام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 119-136]
 • رضاعلی، منصور تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 351-366]
 • رضاعلی، منصور شناسایی موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع‌آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعۀ موردی: شهر رشت) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 773-790]
 • رضاعلی، منصور بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی: شهر زابل) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 901-915]
 • رضاعلی، منصور تأثیر سیاست های فضایی در توسعۀ پایدار شهرهای بیابانی [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 355-374]
 • رضا علی، فرزاد بررسی نقش متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان‏ های عمومی ارائه‏ کننده خدمات شهری [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1475-1492]
 • رضایی میرقائد، محسن بررسی رابطه‎ی بین کارآفرینی، محیط کسب‎وکار و توسعه‎ی اقتصادی در کشورهای عضو دیده‎بان جهانی کارآفرینی (GEM) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 37-50]
 • رضایی نیا، حسین آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‎های فازی (مطالعه‎ی موردی: شهر گرگان) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 33-54]
 • رضائی، میثم سنجش و ارزیابی میزان حکمروایی خوب شهری در محله‌های شهر فردوسیۀ شهرستان شهریار [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • رضائی، مسعود عوامل خارجی مؤثر بر توسعه‌نیافتگی روابط ایران و گرجستان [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 935-950]
 • رضائی، مهرانگیز الگوسازی تغییرات کاربری اراضی دهستان‌های استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 505-518]
 • رضائی، مهرانگیز بررسی تغییرات فضایی- زمانی شاخص اشتغال زنان در نواحی روستایی استان اصفهان (۱۳۷۵-1390) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1103-1119]
 • رضائی سکه روانی، داود تأثیر اقلیت‌های فضایی بر قدرت ملی (با تأکید بر اقلیت‌های قومی) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 675-691]
 • رضائیه آزادی، مریم برنامه‎ریزی راهبردی توسعۀ گردشگردی تفرجگاه بند ارومیه [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 523-540]
 • رضوی، سید مصطفی نقش سرمایه‎ی اجتماعی و سرمایه‎ی انسانی درکارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 103-116]
 • رضوان، علی تحلیل رابطه بین مؤلّفه‎های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی شهری(مطالعه‎ی موردی: منطقه 17 شهر تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 19-18]
 • رضوانی، محمدرضا سطح‎بندی فضایی محورهای گردشگری استان فارس بر مبنای خدمات و تسهیلات گردشگری [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 561-586]
 • رضوانی، محمدرضا تحلیل و تبیین پایداری توسعه گردشگری در منـاطق روستـایی (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستـان دماوند) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 81-95]
 • رضوانی، محمدرضا ارزیابی تأثیر شهرک‌های صنعتی بر کیفیت زندگی نواحی روستایی پیرامونی (مورد مطالعه: شهرک صنعتی شریف، شهرستان ابهر) [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 297-313]
 • رضوانی، محمدرضا سنجش وضعیت توسعۀ کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 603-616]
 • رضوانی، محمدرضا برنامه‌ریزی فضایی خدمات گردشگری (مطالعۀ موردی: استان فارس) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 277-295]
 • رضوانی، محمدرضا تحلیل آثار بیمۀ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی و احساس تعلق جامعۀ روستایی ( مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بدره- استان ایلام) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 445-463]
 • رضوانی، محمد رضا نقش وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد: دهستان رامشه(شهرستان اصفهان) [دوره 41، شماره 4، 1387]
 • رضوانی، محمد رضا سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 99-118]
 • رضوانی، محمد رضا تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • رضوانی، محمد رضا ارزیابی آثار طرح ویژة بهسازی مسکن در تغییر ساختار کالبدی و عملکرد اقتصادی مساکن روستایی (مورد مطالعه: دهستان ئیلاق جنوبی، شهرستان دهگلان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 47-63]
 • رضوانی، محمد رضا تحلیل پدیدار‏شناسی آثار منفی شهرک‏ های صنعتی بر تجربة زیستة مردم بومی روستا (مطالعة موردی شهرک صنعتی خیرآباد آراک) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]
 • رضوانی، محمد رضا تحلیل کیفیت محیط سکونتی و تعیین کننده های آن در نواحی روستایی (مورد مطالعه: دهستان قره‌باغ- شهرستان شیراز) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 815-832]
 • رضوانی، محمد رضا تحلیل ساختاری مؤلفه های مؤثر بر پایداری اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوانی، محمد رضا نقش مهاجرت فصلی نیروی کار در معیشت خانوارهای روستایی(مطالعه‎ی موردی: شهرستان سروآباد ـ استان کردستان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 111-127]
 • رضوانی، محمد رضا تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه‎ی موردی: شهرستان آق‌قلا) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]
 • رضوانی، محمد رضا تحلیل نقش گردشگری در توسعه‎ی ویژگی‎های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه‎ی موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 169-196]
 • رضوانی، محمد رضا ارزیابی عملکرد دهیاری‎ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) (مطالعه‎ی موردی: شهرستان دهلران) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 199-216]
 • رضوانی، محمد رضا تحلیل آثار زیست‌محیطی گردشگری خانه‌های دوم از دیدگاه جامعۀ میزبان و مهمان (مطالعۀ موردی: روستاهای ناحیۀ دوهزار، شهرستان تنکابن) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 625-643]
 • رضویان، محمد تقی عملکرد مدیریت شهرهای کوچک در برنامه ریزی کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر بناب) [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • رضویان، محمد تقی ارتقای سطح تاب‌آوری کلان‌شهر تهران در برابر سوانح طبیعی با تأکید بر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهر تهران) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 1011-1031]
 • رضوی نژاد، مرتضی بررسی و تحلیل راهبردهای مدیریت مهاجران افغانستانی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT-ANP [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 289-305]
 • رفیعیان، سجاد نقش مشارکت‌های مردمی در سامان دهی بافت فرسوده شهر جهرم [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]
 • رفیعیان، مجتبی تحلیل رابطه بین مؤلّفه‎های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی شهری(مطالعه‎ی موردی: منطقه 17 شهر تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 19-18]
 • رفیعیان، مجتبی بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیّت محیط زندگی (مطالعه‌ی موردی: مقایسه‌ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 129-144]
 • رفیعیان، مجتبی سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی اجتماع های شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: محله های شهر تهران) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 609-623]
 • رفیعیان، مجتبی تحلیل افتراق فضایی در محله‌‌های شهر یزد با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضا [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 441-459]
 • رفیعیان، مجتبی تحلیلی بر ادراک «کیفیت معنای مکان» با تأکید بر مکان‌های عمومی شهر یزد [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 411-428]
 • رفیعیان، مجتبی تدوین چارچوب نظری معرفت‌شناسی مکان در مطالعات میان‌رشته‌ای [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 911-929]
 • رفیعیان، مجتبی مدل‏ سازی میزان فرسودگی شهری و گونه‏ شناسی بافت فرسودۀ شهر قم [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 365-387]
 • رفیعیان، مجتبی تبیین جدایی‏ گزینی گروه ‏های شغلی- اجتماعی در سازمان فضایی کلان ‏شهر تهران (از منظر بازساخت نئولیبرالیستی فضا) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 437-456]
 • رفیعیان، مجتبی تحلیل نیروهای پیشران تغییرات کاربری اراضی در کلان شهرها (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1177-1195]
 • رفیعیان، مجتبی هم ‏افزایی کنشگران بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد حکمروایی ارتباطی - شبکه ‏ای مطالعة موردی (ستاد بازآفرینی شهر کرمانشاه) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1165-1190]
 • رفیعیان، محسن تحلیلی بر ادراک «کیفیت معنای مکان» با تأکید بر مکان‌های عمومی شهر یزد [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 411-428]
 • رفیع‌فر، جلال‌الدین جغرافیا و معیشت : بررسی روند تغییرات معیشتی کوچندگان بختیاری (نمونه های موردی: طوایف ملک محمودی و تات خیری) [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • رفیعی مهر، حسین بررسی عوامل موثربرکیفیت زندگی ساکنان مناطق غیررسمی (مطالعه موردی: محلۀ حصار همدان) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]
 • رفیعی مهر، حسین سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق 2 و 16 شهری تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا تحلیل محتوایی جایگاه توسعه پایدار روستایی در برنامه¬های بعد از انقلاب اسلامی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 19-38]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا نقش نهاد خیریه‌ای کمیتة امداد در بهبود کیفیت فیزیکی مسکن مددجویان زیر پوشش روستایی (نمونة موردی: بخش کندوان، شهرستان میانه) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 875-887]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا الگوی توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روددره های گردشگری استان تهران) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 273-292]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا مطالعه تعیین تفاوت اثربخشی دو دانش بومی و نوین در کاهش آسیب‌پذیری جوامع روستایی در برابر بلایای طبیعی (مطالعۀ موردی: روستاهای بخش خورش‌رستم شهرستان خلخال) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 727-742]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا سنجش رضایت‌ گردشگران از مقاصد گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیلان [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 571-585]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا بررسی تغییرات مسکن روستایی استان مازندران [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 339-354]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا تحلیل سطح پذیرش فناوری انرژی خورشیدی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی شهرستان کلیبر و شهرستان خداآفرین- استان آذربایجان شرقی) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1153-1176]
 • رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا سطح و درجۀ آسیب‌پذیری ناشی از خشکسالی در مناطق روستایی (از دیدگاه کشاورزان) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 19-31]
 • رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا ارزیابی ظرفیت مدیریتی سازمان‌های متولی مقاصد گردشگری ساحلی روستایی استان گیلان [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 97-110]
 • رمضانی، ریحانه بررسی نقش بازنمایی های سینما در سیاست خارجی آمریکا [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1473-1489]
 • رمضانی، ریحانه تببین مدل برندسازی مکان های تاریخی با رویکرد زمینه گرا. نمونه پژوهش: تپه تاریخی هگمتانه شهر همدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضان‌پور نرگسی، قاسم تحلیل فضایی سطوح توسعه‌یافتگی استان‌های ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضان زاده لبسویی، مهدی نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی، نمونه مورد مطالعه: دهستان گلیجان، شهرستان تنکابن [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 35-48]
 • رمضان زاده لسبویی، مهدی تحلیل آثار زیست‌محیطی گردشگری خانه‌های دوم از دیدگاه جامعۀ میزبان و مهمان (مطالعۀ موردی: روستاهای ناحیۀ دوهزار، شهرستان تنکابن) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 625-643]
 • رمضان زده لسبویی، مهدی بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 41، شماره 3، 1387]
 • رمضان نژاد، یاسر رتبه‌بندی نواحی روستایی براساس میزان رضایت از کیفیت زندگی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری کوپراس (مطالعۀ موردی: دهستان نورآباد، بخش مرکزی شهرستان دلفان، استان لرستان) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 423-437]
 • رمضان نژاد، یاسر سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها (مطالعۀ موردی: شهرستان تالش (دهستان اسالم)) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 89-104]
 • رمضان نژاد، یاسر سنجش رضایت‌ گردشگران از مقاصد گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیلان [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 571-585]
 • رمضان‌نژاد، یاسر ارزیابی ظرفیت مدیریتی سازمان‌های متولی مقاصد گردشگری ساحلی روستایی استان گیلان [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 97-110]
 • رنجبر، احسان مقایسۀ تطبیقی توسعۀ فضاهای زیرزمینی حمل و نقل عمومی به‎منزلۀ ابزاری برای کاهش آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران و توکیو) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 415-426]
 • رنجبری چیچوران، کمال تحلیل آمایش نواحی مرزی از منظر جغرافیای سیاسی مرز (مطالعه موردی: نواحی مرزی استان کردستان) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1189-1209]
 • رنجبرنیا، بهزاد تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شکاف دیجیتال، به‌روش میک‌مک فازی (مطالعۀ موردی: تبریز 2018) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 891-905]
 • رنجبر نوازی، امیر مسعود کاربرد مدل LTM در پیش‌بینی و مدل‌سازی توسعۀ فیزیکی شهر ایلخچی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 35-53]
 • رنگزن، کاظم ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین شهرستان بهبهان در سال‌های 1378 تا 1392 با کاربرد سنجش از دور حرارتی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 817-832]
 • رهبرنیا، غلامحسین ارزیابی تحقق­ پذیری برنامه­ های میان مدت شهرداری کلانشهرها مطالعه موردی: برنامه 5 ساله راهبردی عملیاتی شیراز (1397-1392) [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1363-1378]
 • رهنما، محمدرحیم ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1257-1273]
 • رهنما، محمدرحیم بررسی آثار تحریم‌های هسته‌ای بر کیفیت زندگی شهروندان شهر آمل [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 389-408]
 • رهنما، محمد رحیم مقایسه‎ی تطبیقی ـ تحلیلی مدل‎های سلسله‎مراتبی، محاسبه‎گر رستری و هم‎پوشانی وزن برای شناسایی و اولویت‎بندی توسعه‎ی بافت‎های مرکزی شهرها(مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی عیدگاه مشهد) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 101-116]
 • رهنما، محمد رحیم نقش رضایت شهروندان بر رفتارهای مثبت شهروندی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 39-54]
 • رهنما، محمد رحیم سنجش و ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 589-611]
 • رهنما، محمد رحیم ارزیابی ارتباط فضایی سلامت اجتماعی بانوان مشهد و فضاهای سبز شهری؛ چه عواملی بر حضور آن‏ها در فضاهای سبز شهری اثرگذار است؟ [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 45-65]
 • رهنما، محمّد رحیم تبیین ساختاری ـ کارکردی مدیریت مشارکتی شهری(مطالعه‎ی موردی : شهر مشهد) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 169-184]
 • رهنمایی، محمد تقی بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان(نمونه موردی : مطالعه شهر کلاردشت) [دوره 41، شماره 4، 1387]
 • رهنمایی، محمد تقی سنجش توسعه‎ی پایدار محلّه‎های شهری با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 17 شهرداری تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 89-111]
 • روان بخش، احمد تحلیل آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی شهر کاشان در برابر زلزله [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 111-130]
 • روستا، حسین پیش‎بینی ماهانۀ تقاضای گردشگر برای مجموعۀ تاریخی تخت جمشید [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]
 • روستا، حسین سطح‎بندی فضایی محورهای گردشگری استان فارس بر مبنای خدمات و تسهیلات گردشگری [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 561-586]
 • روستا، مجتبی بررسی و تحلیل تأثیر نابرابری‌ها بر امنیّت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کلان‎شهر مشهد [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 177-192]
 • روستا، مجتبی نقش مشارکت‌های مردمی در سامان دهی بافت فرسوده شهر جهرم [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]
 • روستایی، شهرام تحلیل ژئو مورفولوژیکی مکان گزینی مراکز نظامی (نمونه موردی: دامنه های غربی کوهستان سهند) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 209-228]
 • روستایی، شهریور بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • روستایی، شهریور تحلیل و سنجش عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان در محلات فرودست شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 303-321]
 • روستایی، شهریور سنجش عدالت فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در حوزه های شهری ( مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1009-1029]
 • روستایی، شهریور تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 85-103]
 • روستایی، شهریور نگرشی انتقادی به تاثیر شهری شدن سرمایه بر فضاهای عمومی شهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • روستایی، َشهریور تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شکاف دیجیتال، به‌روش میک‌مک فازی (مطالعۀ موردی: تبریز 2018) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 891-905]
 • روشن رودی، سمیه سنجش جدایی گزینی اکولوژیکی شهری با استفاده از شاخص های اندازه گیری تک گروهی (مطالعۀ موردی: شهر تکاب) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 477-491]
 • رومیانی، احمد تحلیل نگرش و انتظارت زنان گردشگر از فضاهای جذب گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان رودپی شرقی شهرستان ساری [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 999-1019]
 • رومینا، ابراهیم تأثیر مبادلات اقتصادی در توسعۀ شهرهای مرزی (مطالعۀ موردی: شهر پیرانشهر) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 1049-1065]
 • رئیسی وانانی، ایمان شناسایی معیارها و تبیین مجموعه‌های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 55-74]
 • رئوفی، ملیحه تمایزهای منطقه‌ای در بازار کار شایستۀ مناطق شهری [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 645-655]

ز

 • زیاری، رضا طراحی کمپ‌های تفریحی- گردشگری (مطالعة موردی: سیلوانا) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 719-730]
 • زیاری، سمیه الگوی تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد (مطالعۀ موردی: شهر کرج) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 869-883]
 • زیاری، کرامت ‏الله سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق 2 و 16 شهری تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • زیاری، کرامت ا... تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 107-121]
 • زیاری، کرامت ا... اولویت سنجی مکانی توسعه ی مراکز خدمات بهداشتی- درمانی با استفاده از روش AHP مطالعه ی موردی: شهر میاندوآب [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 953-967]
 • زیاری، کرامت الله برنامه‌ریزی مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری با تأکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسکن (جمعیت شهری استان کردستان) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 211-226]
 • زیاری، کرامت الله استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (LUR) برای پیش‌بینی آلاینده‌های NO2، CO و PM10 (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • زیاری، کرامت الله سنجش تطبیقی معیارهای رشد هوشمند شهری در نواحی شش‏گانۀ منطقۀ 6 تهران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 775-792]
 • زیاری، کرامت الله نقش مشارکت‌های مردمی در سامان دهی بافت فرسوده شهر جهرم [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 35-46]
 • زیاری، کرامت اله عملکرد شهر میانی خوی در توسع? فضائی استان آذربایجان غربی [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • زیاری، کرامت اله بررسی تأثیر فعالیت‌های کشت و صنعت بر توسعة شهر نوبنیاد پارس‌آباد [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 1-14]
 • زیاری، کرامت اله بررسی و رتبه بندی درجه توسع هیافتگی شهرستا نهای استان خراسان رضوی، با استفاده از تکنیک تاپسیس [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]
 • زیاری، کرامت اله بررسی آسایش و امنیت در محله‎های شهر یزد [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 1-11]
 • زیاری، کرامت اله اولویّت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]
 • زیاری، کرامت اله مدل‎سازی الگوهای رفتاری سفرهای کار و خدمات ساکنان شهر تهران [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 1-22]
 • زیاری، کرامت اله تحلیل فضایی ـ کالبدی ناهنجاری‎های اجتماعی در مناطق اسکان غیررسمی، مطالعه‎ی موردی : منطقه‎ی اسکان غیررسمی اسلام‎آباد در شهر زنجان [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • زیاری، کرامت اله ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 1-28]
 • زیاری، کرامت اله تحلیل استقرار فضایی- کالبدی کارکردهای دانش‌بنیان در مقابل کارکردهای سنتی در شهر تهران (تحلیلی بر توزیع هسته‌های شهری تهران) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 1-18]
 • زیاری، کرامت اله بررسی عوامل موثربرکیفیت زندگی ساکنان مناطق غیررسمی (مطالعه موردی: محلۀ حصار همدان) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]
 • زیاری، کرامت اله ارزیابی هویت اجتماعی در محله های شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ اوین شهر تهران) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 589-607]
 • زیاری، کرامت اله تحلیلی بر وضعیت ساختاری-کالبدی شهر مهاباد از منظر راهبرد توسعۀ شهری (CDS) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 485-504]
 • زیاری، کرامت اله بررسی ویژگی‌های اقتصادی مسکن و برآورد نرخ سودآوری و بهره‌وری عوامل تولید مسکن (مطالعة موردی: سنندج) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 571-586]
 • زیاری، کرامت اله سنجش و ارزیابی الگوی گسترش فیزیکی شهر یزد [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 255-272]
 • زیاری، کرامت اله بررسی تأثیر بازارچه مرزی «تمرچین» بر گسترش فیزیکی شهر پیرانشهر در محدودة زمانی 1385 تا 1393 [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 833-856]
 • زیاری، کرامت اله هوشمندسازی فرایند امداد و عملیات در سازمان آتش نشانی جهت ارتقاء ایمنی شهری ( نمونه موردی مدیریت هوشمند حوادث در منطقه 4 شهرداری رشت ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیاری، کرامت‌اله ارزیابی کیفیت زندگی در محلۀ سیروس تهران [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 513-535]
 • زیاری، کرامت‌اله سیاست‌های زمین‌شهری و تأثیر آن در توسعۀ فیزیکی شهر اصفهان [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 211-227]
 • زیاری، یوسفعلی تحلیلی براثرگذاری ابعاد مدیریت شهری بر شاخص‌های زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: شهر شهرکرد) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1055-1069]
 • زیاری، یوسف‌علی تبیین الگوی بوم‌آورد از رهیافت توسعۀ خوشه‌ای شهر (CCD) (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های غرب استان تهران) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 951-967]
 • زارع، زهره عوامل مؤثّر بر گسترش اعتیاد در نواحی روستایی (مطالعه‎ی موردی: دهستان چهاردولی غربی شهرستان قروه) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 65-85]
 • زارعی، بهادر اصل تمامیّت ارضی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 221-236]
 • زارعی، بهادر بررسی گفتمان‎های امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 45-64]
 • زارعی، بهادر جغرافیای فرا ملی اسلام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 119-136]
 • زارعی، بهادر فرصت‌‌ها و چالش‌‌های همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 731-755]
 • زارعی، بهادر موقعیت راهبردی ژئواکونومیک خلیج فارس و رقابت قدرت ها در قرن بیست‎ویکم [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 311-336]
 • زارعی، بهادر منطقه گرایی و چالش های آن در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 743-758]
 • زارعی، بهادر تأثیر جهانی‌شدن بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقۀ خلیج‌فارس [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 557-576]
 • زارعی، بهادر عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری دولت‌های دیکتاتوری- رانتیر در منطقۀ خلیج فارس [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 203-225]
 • زارعی، بهادر بازاندیشی در مفهوم Territory از نگاه جغرافیای سیاسی ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 693-711]
 • زارعی، بهادر بررسی عوامل واقع‌گرایی ایرانی از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 491-511]
 • زارعی، بهادر تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی شکل‌گیری ائتلاف نظامی عربی در منطقۀ جنوب غرب آسیا و آثار آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 1011-1027]
 • زارعی، بهادر فرصت‌ها و محدودیت‌های نظام بین‌الملل و سیاست خارجی کشورها (مطالعۀ موردی: ایران و مالزی) [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 453-469]
 • زارعی، بهادر تبیین تفکر ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی روسیه [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 1093-1110]
 • زارعی، بهادر همکاری‏ های ژئواکونومیکی و رقابت‏ های ژئوپلیتیکی چین و امریکا در منطقه آسیا- پاسیفیک در قرن بیست‏ ویکم [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1103-1130]
 • زارعی، بهادر تبیین نظری بسترها و زمینه ‏های روابط ژئوپلیتیک و ارائة مدل پیشنهادی [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 811-832]
 • زارعی، بهادر چرخش روابط ایران و عربستان در دو بُعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی و زمینه‏ های شکل‏ گیری آن ‏ها [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 457-478]
 • زارعی، بهادر ارزیابی فرصت‌های ژئوپلیتیکی برنامه همکاری جامع (25 ساله) ایران و چین [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، بهادر تأثیر رقابت ژئوپلیتیک هند و چین بر چگونگی امنیت منطقة جنوب آسیا با تأکید بر مداخله ‏گری امریکا [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 375-389]
 • زارعی، بهادر تاثیرگذاری ژئوپلیتیک انرژی بر تامین امنیت منطقه‌ای جنوب آسیا با تاکید بر نقش هند و چین در قرن 21 [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1545-1561]
 • زارعی، جواد سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق 2 و 16 شهری تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • زارعی، جواد تحلیل بسترهای نهادی تحقق مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده (منطقۀ موردی: شهر اهواز) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 891-909]
 • زارعی، عبد ا... بررسی تأثیر میان‎کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِّ چیدمان فضا [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 87-102]
 • زارع اشکذری، سیدمحمد تحلیلی بر نقش جاذبه‌های میراث فرهنگی در توسعه و جذب گردشگری شهری در ایران مرکزی (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 407-427]
 • زارع پور، فاطمه سنجش درجۀ توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان نی‌ریز با روش تاکسونومی عددی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 69-80]
 • زارعی فرشاد، حمید تحلیل و مقایسه‎ی توزیع اندازه‎ی شهرها در سیستم شهری ایران و کشورهای همسایه [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 85-99]
 • زالی، محمد رضا مرور نظامند و فراتحلیل کیفی پژوهش‌های اکوسیستم کارآفرینی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1083-1102]
 • زالی، نادر تحلیل شاخص‌های آسیب پذیری در بافت های فرسودۀ شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعۀ موردی: محلۀ سیروس تهران) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 33-52]
 • زالی، نادر تحلیل الگوهای توسعۀ فیزیکی شهرهای ایران با توجه به متغیرهای جمعیتی، طبیعی و کالبدی [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 461-473]
 • زالی، نادر بررسی رابطة‏‏ متقابل امنیت و توسعه در مناطق مرزی ایران (مطالعة موردی: شهرستان‏ های استان سیستان و بلوچستان) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1143-1163]
 • زاهد، نفیسه مدل‏ سازی میزان فرسودگی شهری و گونه‏ شناسی بافت فرسودۀ شهر قم [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 365-387]
 • زاهد غروی، مهدی ارزش اقتصادی‏- تفرجی دریاچة‏ گهر: رویکرد هزینة سفر منطقه ‏ای [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 943-955]
 • زبردست، اسفندیار تحلیل ذینفعان توسعه شهری دانش بنیان (مورد پژوهی: شهر اصفهان) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 323-341]
 • زبردست، لعبت تحلیل عوامل مؤثر در وضعیت محیط زیست انسانی شهر تهران براساس مدل DPSIR [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 277-295]
 • زبردست، لعبت مدل‌سازی مکانی-زمانی کیفیت محیط‌زیست شهری [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 229-247]
 • زرآبادی، زهرا سادات سعیده تحلیل مولفه های ارتقاء کیفیت فضاهای شهری برای کودکان با رویکرد حق به شهر (مطالعه موردی: منطقه 12 کلان شهر تهران) [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1491-1509]
 • زرافشانی، کیومرث بررسی پیامدهای اجتماعی– اقتصادی شرکت کشت‌وصنعت روژین‌تاک در شهرستان کرمانشاه [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 631-643]
 • زرافشانی، کیومرث بررسی آثار طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی بر امنیت غذایی (مطالعۀ موردی: دهستان میان‌‌دربند شهرستان کرمانشاه) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 507-521]
 • زرقانی، سید هادی ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر شاخص های فرهنگی- اجتماعی [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 673-688]
 • زرقانی، سید هادی بررسی و تحلیل راهبردهای مدیریت مهاجران افغانستانی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT-ANP [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 289-305]
 • زرقانی، سید هادی تحلیل نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران براساس نگرش سیستمی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 537-554]
 • زرین‌کوب، روزبه بازاندیشی در مفهوم Territory از نگاه جغرافیای سیاسی ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 693-711]
 • زعیم دار، مژگان ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری در مواقع بحران با استفاده از نرم افزار ترنسکد (مطالعه موردی: شهراصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانی، حسین بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثّر بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیّت محیط زندگی (مطالعه‌ی موردی: مقایسه‌ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 129-144]
 • زمانی، عظیم بنیادهای هویت سیاسی کُردهای ایرانی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 95-120]
 • زمانی، عظیم کشمکش‌های سرزمینی در شمال عراق: سرزمین، قومیت و سیاست [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 637-656]
 • زمانی، عظیم بررسی و تبیین اندیشه‌های سیاسی هگل و تأثیرات آن در جغر افیای سیاسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانی، محسن تبیین رهیافت های منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قفقاز و آسیای مرکزی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1511-1528]
 • زینالپور، امید ارائۀ یک مدل تحلیل محیط با رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی گردشگری (مطالعۀ موردی: شهرستان ماکو) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • زنجیر چی، سید محمود بررسی و رتبه بندی درجه توسع هیافتگی شهرستا نهای استان خراسان رضوی، با استفاده از تکنیک تاپسیس [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]
 • زنگی آبادی، علی تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 107-121]
 • زنگی آبادی، علی استخراج شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده‎ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: محدوده‎ی غربی بافت فرسوده‎ی شهر جهرم) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 117-136]
 • زنگی آبادی، علی برنامه ریزی توسعۀ منطقه ای بر پایۀ روش آینده پژوهی تحلیل اثرات متقاطع و سناریو نویسی سایب (مطالعۀ موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 657-674]
 • زنگی آبادی، علی تحلیل فضایی خوشه‌های آسیب‌پذیر بافت کالبدی شهر گرگان در برابر زلزله (با استفاده از آمار فضایی ) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 23-34]
 • زنگی آبادی، علی تحلیل فضایی پایداری نظام شهری با تاکید بر جایگاه شهر های کوچک استان ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنگانه، ابوالفضل بررسی شاخص‌ها و سطح‌بندی اولویت‌ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی‎آباد کتول (استان گلستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 85-98]
 • زنگانه، ابوالفضل تبیین نابرابری در توسعۀ صنعت گردشگری با نگاهی به ایران [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 769-789]
 • زنگانه، احمد بررسی شاخص‌ها و سطح‌بندی اولویت‌ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی‎آباد کتول (استان گلستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 85-98]
 • زنگانه، احمد بازارهای فراشهری و تغییرات کالبدی محله‌های پیرامون (مطالعۀ موردی: بازارهای فراشهری مبل یافت‌آباد، کیف و کفش امین‌الملک و آلومینیوم قلعه‌مرغی) [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 57-77]
 • زنگانه، احمد برنامه‌ریزی راهبردی به‌منظور توانمندسازی محله‌های دارای فقر شهری (مطالعۀ موردی: شهرکرد) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 1033-1049]
 • زنگانه، احمد بررسی روند پراکنده رویی و تغییرات فضایی شهر بابل [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 889-902]
 • زنگانه، احمد واکاوی و پایش سیاست‌های اجتماعی- فضایی در پهنه‌ی جغرافیایی شهر (موردپژوهی: شهر گرگان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 475-497]
 • زنگانه، احمد ارزیابی مؤلفه ‏های کیفیت سکونتی در محلات تاریخی شهر سبزوار (مطالعة موردی: محلة تاریخی سرده) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 21-43]
 • زنگیشه یی، سجاد هم ‏افزایی کنشگران بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد حکمروایی ارتباطی - شبکه ‏ای مطالعة موردی (ستاد بازآفرینی شهر کرمانشاه) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1165-1190]
 • زنگنه، سمیه همگرایی فرهنگی و اجتماعی در اوراسیای مرکزی [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 969-988]
 • زنگنه، یعقوب بررسی الگوی فضایی مصرف آب خانگی در اصفهان و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 515-531]
 • زنگنه، علی رضا بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • زنگنه، مهدی بررسی الگوی فضایی مصرف آب خانگی در اصفهان و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 515-531]
 • زنگنه شهرکی، سعید تأثیر بلندمرتبه‎سازی بر میزان جرایم شهری(مطالعه‎ی موردی: مناطق بیست‎ودوگانه‎ی تهران) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 61-72]
 • زنگنه شهرکی، سعید تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‎های غیر رسمی منطقۀ کلانشهری تهران (مطالعۀ موردی: اسلام‎آباد، صالح‎آباد) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 177-196]
 • زنگنه شهرکی، سعید به‏ کارگیری مدل تحلیل مسیر برای ارزیابی طرح ‏ناحیه‏ محوری با معیارهای شهرداری الکترونیک (مطالعه موردی: منطقه 6 و 15 شهرداری تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 971-992]
 • زینی وند، علی بررسی گفتمان‎های امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 45-64]
 • زینی وند، علی جغرافیای فرا ملی اسلام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 119-136]
 • زینی وند، علی فرصت‌‌ها و چالش‌‌های همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 731-755]
 • زینی وند، علی موقعیت راهبردی ژئواکونومیک خلیج فارس و رقابت قدرت ها در قرن بیست‎ویکم [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 311-336]
 • زهدی گهرپور، محمد بازاندیشی در مفهوم Territory از نگاه جغرافیای سیاسی ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 693-711]
 • زیویار، پروانه بررسی و تحلیل روابط علّی و معلولی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت یکپارچۀ حریم پایتخت [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 429-451]

س

 • ساسان پور، فرزانه جایگاه محله در توسعة پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقة 10 شهرداری تهران) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 159-176]
 • ساسان پور، فرزانه تحلیل زیست‌پذیری بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر زنجان) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 783-799]
 • ساعد موچشی، رامین تحلیل استقرار فضایی- کالبدی کارکردهای دانش‌بنیان در مقابل کارکردهای سنتی در شهر تهران (تحلیلی بر توزیع هسته‌های شهری تهران) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 1-18]
 • ساکت حسنلوئی، میثم واکاوی قابلیت پیاده ‏مداری؛ جنبشی در تقویت هویت ‏بخشی و انسجام اجتماعی شهرها مطالعة موردی: تحلیل تطبیقی بافت مرکزی شهرهای نقده و قروه [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 633-652]
 • سالاری پور، علی اکبر بررسی تاثیر اقدامات مدیریت شهری در تحقق برند شهر خلاق (مطالعه موردی : شهر خلاق خوراک رشت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سالاری سردری، فرضعلی ارزیابی قابلیت دسترسی و کاربرد بهینه‎ی فضاهای عمومی در شهر ساحلی عسلویه [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 51-68]
 • سالاری سردری، فرضعلی بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 463-476]
 • سالاری مقدم، زهرا تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‎های غیر رسمی منطقۀ کلانشهری تهران (مطالعۀ موردی: اسلام‎آباد، صالح‎آباد) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 177-196]
 • سالکی، محمد علی ارزیابی و پهنه بندی لرزهای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 697-717]
 • سالوکوادز، جوزف تبیین توزیع فضایی قدرت بازیگران ژئوپلیتیکی در کلانشهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساوری، علی تحلیلی بر مهاجرفرستی شهرستان ها به مرکز استان؛ علل و روند ها (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبحانی، نوبخت تحلیل شاخص پایداری در بین کشورهای آسیایی [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 733-749]
 • سبحانی، نوبخت بررسی و تحلیل روابط علّی و معلولی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت یکپارچۀ حریم پایتخت [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 429-451]
 • سبحانی، نوبخت ارزیابی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد بازآفرینی شهری (مورد شهر میاندوآب) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سپهر، عادل تحلیل شاخص‌های اثرگذار بر توسعۀ اکوتوریسم در مناطق بیابانی ایران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 137-154]
 • سپهوند، رضا برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ اکوتوریسم روستایی (مطالعۀ موردی: روستای ایستگاه‌ بیشه) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 263-276]
 • سپهوند، فرخنده تحلیل کیفیت محیط سکونتی و تعیین کننده های آن در نواحی روستایی (مورد مطالعه: دهستان قره‌باغ- شهرستان شیراز) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 815-832]
 • سپهوند، لیلا برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ اکوتوریسم روستایی (مطالعۀ موردی: روستای ایستگاه‌ بیشه) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 263-276]
 • سجادی، ژیلا بررسی علل و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت‌های درون شهری مطالعه موردی: بافت قدیم تهران‌پارس در منطقه 8 شهرداری تهران [دوره 41، شماره 4، 1387]
 • سجادی، ژیلا تحلیل مشارکت‎پذیری زنان: ضرورتی در بهسازی سگونتگاه‎های غیررسمی(مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی آبک، منطقه‎ی یک شهر تهران) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 181-202]
 • سجادی، ژیلا سنجش قابلیت جرم‌خیزی پارک‌های شهری خوی براساس مدل ترکیبی [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 297-312]
 • سجادی، ژیلا تولید دانش و توسعه در هزارۀ سوم و بررسی معیارهای علمی مقالات پژوهشی جغرافیای شهری ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 587-605]
 • سجادی، ژیلا تحلیل شاخص‌های جهانی محیطزیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 907-927]
 • سجادی اصل، مریم تحلیل تطبیقی سیاست‏ های مسکن کم‏ در‏آمد شهری در کشورهای ایران، چین، استرالیا، انگلستان، و ایالات متحدة امریکا [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 289-315]
 • سجادزاده، حسن بررسی تولید معنا در فضای شهری برمبنای تئوری ساخت‌یابی (مطالعۀ موردی: بازار تبریز) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 273-287]
 • سجادزاده، حسن نقش کیفیت محیطی بر دلبستگی به مکان در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: میدان مرکزی شهر همدان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 599-616]
 • سجادزاده، حسن ارزیابی اولویت‏ های کیفیت محیطی حیات شبانه در فضای شهری از منظر کاربران (نمونة موردی: فضاهای شهری در شهر همدان) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 713-733]
 • سجادزاده، حسن تببین مدل برندسازی مکان های تاریخی با رویکرد زمینه گرا. نمونه پژوهش: تپه تاریخی هگمتانه شهر همدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سجاسی قیداری، حمد ا... اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 53-68]
 • سجاسی قیداری، حمدالله تحلیل محتوایی جایگاه توسعه پایدار روستایی در برنامه¬های بعد از انقلاب اسلامی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 19-38]
 • سجاسی قیداری، حمدالله الگوی توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روددره های گردشگری استان تهران) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 273-292]
 • سجاسی قیداری، حمدالله رتبه‌بندی روستاها براساس شاخص‌های زیست‌پذیری (مطالعۀ موردی: دهستان نظام‌آباد شهرستان آزادشهر) [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 129-144]
 • سجاسی قیداری، حمدالله تحلیل تأثیر مبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی (مطالعه موردی: دهستان زوارم شیروان) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 55-74]
 • سجاسی قیداری، حمداله سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی فضای عمومی روستاهای مقصد در جذب گردشگران (مطالعۀ موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان طرقبه و شاندیز ) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 499-520]
 • سجاسی قیداری، مرضیه تحلیل اثرات پرداخت نقدی یارانه‌ها بر توانمندسازی گروه‌های هدف روستایی (مطالعۀ موردی: روستاییان عضو کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی شهرستان خدابنده) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 163-180]
 • سخایی، فاطمه مشارکت مردمی و توسعه‌یافتگی روستایی در دهستان سلگی شهرستان نهاوند [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 111-126]
 • سرایی، محمد حسین ارزیابی سطح توسعۀ پایدار در محله‌های باغ‌شهر تاریخی میبد [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 451-462]
 • سرائی، محمدحسین واکاوی تأثیر مؤلفه‏ های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 999-1013]
 • سرتیاک، شیوا ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری در مواقع بحران با استفاده از نرم افزار ترنسکد (مطالعه موردی: شهراصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرخ کمال، کبری بررسی و رتبه بندی درجه توسع هیافتگی شهرستا نهای استان خراسان رضوی، با استفاده از تکنیک تاپسیس [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]
 • سرسنگی علی آباد، علیرضا سامانه پارکینگ‏ یاب شهروندمحور مبتنی بر تحلیل تصمیم‏ گیری چندمعیاره مکان ‏آگاه [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1493-1509]
 • سرور، رحیم بررسی و تحلیل روابط علّی و معلولی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت یکپارچۀ حریم پایتخت [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 429-451]
 • سرور، رحیم ارتقای سطح تاب‌آوری کلان‌شهر تهران در برابر سوانح طبیعی با تأکید بر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهر تهران) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 1011-1031]
 • سرور، رحیم ارزیابی توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شاخص‌های توسعۀ میان‌افزای شهری (مطالعۀ موردی: مناطق هشت‌گانۀ شهر اهواز) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1319-1337]
 • سعادتی، حسن تبیین نقش و کارکرد ژئوپلیتیک خلیج چابهار در تحولات اقیانوس هند (با تأکید بر رقابت‌های میان هند و چین) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 1051-1071]
 • سعادتمندی، مژگان کاربست اصول نوشهرگرایی مطابق با شناسه‌های شهر ایرانی-اسلامی (مطالعۀ موردی: محلۀ مسکونی و قدیمی رباطکریم (رباط کهنه)) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 929-944]
 • سعیدی رضوانی، نوید بازشناسی چارچوب توسعه درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 113-132]
 • سعیدی رضوانی، نوید نگاهی جدید به عوامل مؤثر بر دسترسی(مطالعۀ موردی: شیراز،محلۀ معالی‎آباد و ملاصدرا) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 215-236]
 • سعیدی رضوانی، نوید برنامه‌ریزی کاربری زمین در مواجهه با زلزله در بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ عبدل‌آباد شهر تهران) [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 269-290]
 • سعیدی رضوانی، نوید ارزیابی امکان قرارگیری شاخص دسترسی در میان شاخص های اصلی شکوفایی شهری (مطالعۀ موردی: شهر شیراز) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 457-476]
 • سعیدی رضوانی، نوید ارزیابی تحقق­ پذیری برنامه­ های میان مدت شهرداری کلانشهرها مطالعه موردی: برنامه 5 ساله راهبردی عملیاتی شیراز (1397-1392) [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1363-1378]
 • سعیدی فر، محمد مدیریت سیاسی فضا در عصر هخامنشی و تأثیر آن بر همگرایی و واگرایی اقوام ساکن قلمرو آنان [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 453-473]
 • سعیده زرآبادی، زهراسادات نقش مرزبندی محله‌ها در انسجام و امتزاج اجتماعی آن (مطالعۀ موردی: مرز محله‌های مظفری و الغدیر شهر کرمان) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 603-624]
 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات تبیین الگوی بوم‌آورد از رهیافت توسعۀ خوشه‌ای شهر (CCD) (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های غرب استان تهران) [دوره 51، شماره 4، 1398، صفحه 951-967]
 • سفالیان، امید چکیده های انگلیسی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 30-1]
 • سیف الدینی، فرانک سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان، نمونه موردی : شهر اصفهان [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 67-87]
 • سیف الدینی، فرانک چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 83-98]
 • سیف الدینی، فرانک بررسی تأثیر کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری(مطالعۀ موردی: منطقۀ 17 شهرداری تهران) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 49-68]
 • سیف الهی، مریم تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعۀ موردی: شهر کوهبنان) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 409-426]
 • سفیانیان، علیرضا تحلیل گرادیان الگوی سیمای سرزمین شهری(مطالعه‎ی موردی: شهر اصفهان) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 87-104]
 • سفیانیان، علیرضا تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری شهرستان شاهین شهر و میمه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سقایی، محسن تحلیلی بر نقش جاذبه‌های میراث فرهنگی در توسعه و جذب گردشگری شهری در ایران مرکزی (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 407-427]
 • سلاورزی زاده، محمد پهنه بندی کاربری توسعة شهری با استفاده از منطق فازی (fuzzy) در محیط سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعة موردی: گرگان، گنبد و علی‌‌آباد) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 809-823]
 • سلاورزی زاده، محمد تحلیل مولفه های اثر گذار در همه شمولی فضاهای شهری: نمونه موردی شهر ایلام [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 921-941]
 • سلاورزی زاده، محمد شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1491-1508]
 • سلاورزی زاده، محمد تحلیل فضایی پایداری نظام شهری با تاکید بر جایگاه شهر های کوچک استان ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلحشور، یاسمن بازارهای فراشهری و تغییرات کالبدی محله‌های پیرامون (مطالعۀ موردی: بازارهای فراشهری مبل یافت‌آباد، کیف و کفش امین‌الملک و آلومینیوم قلعه‌مرغی) [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 57-77]
 • سلطانی، لیلا ارزیابی کیفیت محیط در محله های تاریخی شهرها (مطالعۀ موردی: محلۀ نفرآباد شهرری) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 429-439]
 • سلطانی، ناصر تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 825-841]
 • سلطانی، ناصر تبیین نظری مولفه های موثر در مناسبات ژئوپلیتیک و ارائه الگوی پیشنهادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطان آبادی، ملیحه سنجش فعالیت کارگروه های روستایی در مقابله با همه گیری ویروس کرونا (مورد: نواحی روستایی شهرستان خوشاب) [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1435-1452]
 • سلطانزاده، حسین نقش جغرافیا در شکل‌گیری انواع حیاط در خانه‌های سنتی ایران [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 69-86]
 • سلطانزاده، حسین نقش جغرافیا و فرهنگ در شکل‌گیری بام در واحدهای مسکونی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 449-464]
 • سلطان زاده، حسین موقعیت مساجد جامع و ارتباط آن‌ها با سایر فضاهای مهم در شهرهای تاریخی [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 363-376]
 • سلطان زاده، حسین چگونگی استقرار مدارس علمیه در شهرهای تاریخی دورۀ اسلامی (مطالعۀ موردی: شهرهای قزوین و اصفهان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 449-466]
 • سلطان زاده، حسین تبیین کارکرد دفاعی سکونتگاه ‏های زیرزمینی ایران (مطالعۀ موردی: شهر زیرزمینی گلستان نیر) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 551-568]
 • سلطان زاده، حسین هوشمندسازی فرایند امداد و عملیات در سازمان آتش نشانی جهت ارتقاء ایمنی شهری ( نمونه موردی مدیریت هوشمند حوادث در منطقه 4 شهرداری رشت ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطان زاده، علیرضا چگونگی استقرار مدارس علمیه در شهرهای تاریخی دورۀ اسلامی (مطالعۀ موردی: شهرهای قزوین و اصفهان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 449-466]
 • سلطانی فرد، هادی ارزیابی مؤلفه ‏های کیفیت سکونتی در محلات تاریخی شهر سبزوار (مطالعة موردی: محلة تاریخی سرده) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 21-43]
 • سلطانی نژاد، حمید ارزیابی کمی توانمندی‏ ها و اولویت‏ های توریستی باغ‏ های ایرانی در نواحی خشک [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 699-712]
 • سلمان، عبدالرسول کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 99-114]
 • سلمانی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 41، شماره 3، 1387]
 • سلمانی، محمد نقش نظام‎های بهره‎برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قیر و کارزین ـ استان فارس) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • سلمانی، محمد نقش مهاجرت فصلی نیروی کار در معیشت خانوارهای روستایی(مطالعه‎ی موردی: شهرستان سروآباد ـ استان کردستان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 111-127]
 • سلمانی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 41، شماره 2، 1387]
 • سلمانی، محمد ارزیابی توانمندی ها و کاربری های ژئومورفوسایت ها (مطالعه موردی: ژئومورفوسایت های شهرستان طبس) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 177-192]
 • سلمانی، محمد سنجش مؤلفه‌های شخصیت در گرایش روستاییان به کارآفرینی (مورد مطالعاتی: شهرستان خدابنده) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 431-447]
 • سلمانی، محمد ارزیابی ژئومورفوسایت‌های شهرستان خور و بیابانک و طبس به‌منظور گردشگری کم‌شتاب [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 493-512]
 • سلمانی، محمد سنجش و تحلیل وضعیت آگاهی محیط‌زیستی در سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهر یاسوج [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 783-796]
 • سلیمانی، زهرا تحلیل رابطة سطح انتظارات از دولت و تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات (مطالعة موردی: نواحی روستایی شهرستان نیشابور) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1313-1333]
 • سلیمانی، محمد آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مورد: منطقه 12) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]
 • سلیمانی، محمد جایگاه محله در توسعة پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقة 10 شهرداری تهران) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 159-176]
 • سلیمانی، محمد تحلیل زیست‌پذیری بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر زنجان) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 783-799]
 • سلیمانی، محمد نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: سرعین) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • سلیمانی، محمد تحلیل آثار سیاست‌های جهانی بر غیررسمی‌شدن فضای شهری (مطالعه موردی: کشورهای جنوب) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 531-550]
 • سلیمانی، محمد بازارهای فراشهری و تغییرات کالبدی محله‌های پیرامون (مطالعۀ موردی: بازارهای فراشهری مبل یافت‌آباد، کیف و کفش امین‌الملک و آلومینیوم قلعه‌مرغی) [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 57-77]
 • سلیمانی، محمد تبیین نقش محله‏ ها در ساختار فضایی کلان‏شهر اهواز [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 317-336]
 • سلیمانی، هادی ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 47-62]
 • سلمان زاده، سینا ارزیابی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد بازآفرینی شهری (مورد شهر میاندوآب) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلمانی صمدی، رامین چکیده های انگلیسی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 30-1]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول ارزیابی و سنجش فضایی محیط‌زیست شهری با رویکرد شهر سبز (مطالعة موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 111-127]
 • سلیمانی مهرنجانی، محمد بررسی شاخص‌ها و سطح‌بندی اولویت‌ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی‎آباد کتول (استان گلستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 85-98]
 • سمیعی فرد، سیما تدوین اولویت مؤلفه ‏های تعاملات اجتماعی در مراکز سالمندان (مطالعۀ موردی: مراکز سالمندان ‏هاتف و آرام در قزوین) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 131-146]
 • سنایی، علی نقش و تأثیر خانه‌های دوم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی ناحیه کلاردشت [دوره 41، شماره 2، 1387]
 • سنایی، مهدی نقش و تأثیر خانه‌های دوم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی ناحیه کلاردشت [دوره 41، شماره 3، 1387]
 • سهرابی، بابک شناسایی معیارها و تبیین مجموعه‌های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 55-74]
 • سهیلی، جمال الدین تحلیل روابط اجتماعی-انسانی در فضاهای مسجد مدرسه های دورۀ قاجار قزوین بر اساس رویکرد نحو فضا [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 475-491]
 • سهیلی، جمال الدین تدوین اولویت مؤلفه ‏های تعاملات اجتماعی در مراکز سالمندان (مطالعۀ موردی: مراکز سالمندان ‏هاتف و آرام در قزوین) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 131-146]
 • سوری، فاطمه تحلیل مشارکت‎پذیری زنان: ضرورتی در بهسازی سگونتگاه‎های غیررسمی(مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی آبک، منطقه‎ی یک شهر تهران) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 181-202]
 • سوری، فرشاد تحلیل پایداری رابطۀ میان نظام بهره‌برداری خانوادگی و امنیت غذایی در نواحی روستایی دهستان غنی‌بیگلو، زنجان [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 197-209]

ش

 • شایان، حمید تحلیل جغرافیایی وضعیت باروری در استان خراسان رضوی [دوره 42، شماره 4، 1388]
 • شایان، حمید تغییرات کارکردی مؤثّر بر جمعیّت پذیری، بخش شاندیز مشهد [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 173-190]
 • شایان، حمید سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها (مطالعۀ موردی: شهرستان تالش (دهستان اسالم)) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 89-104]
 • شایان، حمید تحلیل تأثیر مبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی (مطالعه موردی: دهستان زوارم شیروان) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 55-74]
 • شاددل، لیا ارزیابی ارتباط فضایی سلامت اجتماعی بانوان مشهد و فضاهای سبز شهری؛ چه عواملی بر حضور آن‏ها در فضاهای سبز شهری اثرگذار است؟ [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 45-65]
 • شادمان رودپشتی، مجید مکان‌یابی فضایی سبز شهری در شهرداری منطقه ١٥ کلان شهر تهران در محیط GIS [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 33-46]
 • شادور، سجاد ارزیابی و سطح‌‌‌‌‌بندی فضای عرضه خدمات و تسهیلات گردشگری شهر ساحلی بوشهر با استفاده از GIS و منطق فازی [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 889-905]
 • شایسته، کامران ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین شهرستان بهبهان در سال‌های 1378 تا 1392 با کاربرد سنجش از دور حرارتی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 817-832]
 • شاطریان، محسن تحلیل و مقایسه‎ی توزیع اندازه‎ی شهرها در سیستم شهری ایران و کشورهای همسایه [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 85-99]
 • شاطریان، محسن تأثیر وضعیّت اجتماعی ـ اقتصادی مرزنشینان بر قاچاق کالا (مطالعه‎ی موردی: استان-های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 157-178]
 • شاطریان، محسن احیای بافت های درون شهری با رویکرد منطقه بندی+ فرم محور (مطالعۀ موردی:شهر برازجان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 375-394]
 • شاکرمی، کیان قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای پایداری اجتماعی شهری(مورد مطالعه: کلان‌شهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهی، الهام تحلیل عوامل مؤثر در وضعیت محیط زیست انسانی شهر تهران براساس مدل DPSIR [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 277-295]
 • شاه آبادی، علیرضا بررسی شاخص‌ها و سطح‌بندی اولویت‌ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی‎آباد کتول (استان گلستان) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 85-98]
 • شاه حسینی، لیلا اصول توسعۀ مبتنی بر حمل ونقل عمومی در مناطق شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر قزوین) [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 653-672]
 • شاه دوستی، حسین فرصت‌‌ها و چالش‌‌های همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 731-755]
 • شاهسونی، داوود پیش‎بینی ماهانۀ تقاضای گردشگر برای مجموعۀ تاریخی تخت جمشید [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]
 • شاه کرمی، نعمت ارزیابی نظام سلسله‌مراتبی شهری استان لرستان در دورۀ 1365 تا 1390 [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 151-166]
 • شاهینی فر، مصطفی بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 463-476]
 • شاهینی فر، مصطفی تحلیل الگوی شکل پایدار شهر کرمانشاه با استفاده از روش‌های کمی [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 333-348]
 • شجاعیان، علی سنجش الگوی استقرار کاربری‌های حیاتی از منظر پدافند غیرعامل در کلان‌شهر اهواز [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 733-753]
 • شیخی، حجت تحلیل توان‌های محیطی برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 127-144]
 • شیخی، حجت شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: شهر ایلام) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1491-1508]
 • شیخی، زهرا ارزیابی نحوۀ استقرار فضاهای آموزشی با استفاده از مدل تلفیقی تاپسیس و آنتروپی شانون [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 249-264]
 • شیخی، عبداله بررسی تأثیر بازارچه مرزی «تمرچین» بر گسترش فیزیکی شهر پیرانشهر در محدودة زمانی 1385 تا 1393 [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 833-856]
 • شیخی، محمد بررسی و تحلیل سازمان فضایی نظام سکونتگاههای شهری استان گیلان [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 717-732]
 • شیخی، محمد تحلیل آثار سیاست‌های جهانی بر غیررسمی‌شدن فضای شهری (مطالعه موردی: کشورهای جنوب) [دوره 51، شماره 3، 1398، صفحه 531-550]
 • شیخی، محمدتقی نگاهی به زیست غیررسمی: مطالعۀ رابطۀ امنیت تصرف و کیفیت زندگی در اوزون‌تپه، بومهن [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 177-192]
 • شیخ بیگلو، رعنا تحلیل نابرابری‌های توسعه‌ی ناحیه‌ای در ایران [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 153-168]
 • شیخ بیگلو، رعنا خزش شهری، الحاق روستا به شهر و تحلیل اثرات و پیامدها از دیدگاه ساکنان (مطالعۀ موردی: روستاهای الحاقی به کلان‌شهر شیراز) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 591-608]
 • شیخ زاده، محسن تحلیل فضایی آسیب‌پذیری اجتماعی خانوارها دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 465-484]
 • شیرزادی، رضا نقش توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام جامع اداری [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 617-631]
 • شیرزادی، رضا کارکرد نهادهای سیاسی – مدنی و نقش آن در توسعه سیاسی کشور [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1247-1261]
 • شریعت پناهی، مجید ولی ارزیابی توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شاخص‌های توسعۀ میان‌افزای شهری (مطالعۀ موردی: مناطق هشت‌گانۀ شهر اهواز) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1319-1337]
 • شریعت پناهی، مجید ولی بررسی و تحلیل فضایی - مکانی عوامل چالش‌زای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 139-156]
 • شریعی نیا، محسن ارزیابی فرصت‌های ژئوپلیتیکی برنامه همکاری جامع (25 ساله) ایران و چین [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرفی، حجت ا... سنجش میزان پایداری نواحی روستایی برمبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیک بردا مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 135-156]
 • شرفی، حجت اله تحلیل تطبیقی شاخص‌های توسعۀ پایدار شهر بم بعد از زلزلۀ سال 1382 با سایر نواحی شهری کشور [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 587-602]
 • شرفی، سمیرا شناسایی و طبقه‌بندی نیمه‌اتوماتیک بافت‌های مدرن و فرسودۀ شهری براساس الگوهای طیفی و مکانی در محیط سنجش‌ازدور شیءگرا (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 661-678]
 • شریفی، انور برنامه‎ریزی راهبردی توسعۀ گردشگردی تفرجگاه بند ارومیه [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 523-540]
 • شریفی، بایزید ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 47-62]
 • شریفی، زانیار تبیین مولفه‌هاب مطلوبیت فضای شهری در تحقق حق به شهر ( مطالعه موردی: ارومیه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، زینب تحلیل فضایی سطوح توسعه‌یافتگی استان‌های ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، عبدالنبی بازشناسی و سطح بندی گستره‌ های فضایی فقر در کلانشهر اهواز [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1227-1246]
 • شریف زادگان، محمدحسین سنجش مناسبت به‌کارگیری مولفه‌های موفقیت رقابت‌پذیری توسعۀ منطقه‌ای در ایران [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 105-123]
 • شریف زادگان، محمد حسین پیش¬بینی مسکن گروه های کم‎درآمد با تحلیل طرف عرضه و تقاضا (مطالعه‎ی موردی: شهر دامغان) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 147-168]
 • شریف زادگان، محمد حسین تحلیل عوامل تبیین‌کننده و عناصر اثرگذار بر مشارکت شهروندی (موردکاوی اصفهان) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1339-1355]
 • شریف زاده اقدم، ابراهیم بررسی تأثیر بازارچه مرزی «تمرچین» بر گسترش فیزیکی شهر پیرانشهر در محدودة زمانی 1385 تا 1393 [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 833-856]
 • شریفی نیا، زهرا نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست(مطالعه موردی: مرتع ممیزی‎شدۀ شوررود، بخش شیب‎آب شهرستان زابل) [دوره 43، شماره 2، 1390، صفحه 67-84]
 • شریفی نیا، زهرا تحلیل موانع مشارکت مردم محلی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان بیشه ‏سر بخش مرکزی شهرستان قائم‏شهر) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1131-1151]
 • شیرمحمدی، یزدان اثر سواد جغرافیایی گردشگری راهنمایان تور بر رضایتمندی گردشگران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1217-1233]
 • شیرمحمدی، یزدان اثر اعتبار و درگیری تصویر مقصد شهرهای تاریخی بر شعف گردشگران و طنین برند شهر گردشگری (مورد مطالعه شهر یزد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرمحمدی، یزدان اثر سرمایه فکری بر سرمایه اجتماعی با نقش میانجی‌گری ارزش ویژه برند شهر مقصد اصفهان در زمان اپیدمی کووید 19 (مورد مطالعه شهر اصفهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرینی، مصطفی مکان یابی پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران مرکزی شهر کرج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعبانی، احمد بررسی توانمندی‎ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 103-118]
 • شعبانی، مرتضی ارزیابی آسیب‌پذیری کاربری آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل شهری دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 243-258]
 • شعبانی، مرتضی ارزیابی و سنجش فضایی محیط‌زیست شهری با رویکرد شهر سبز (مطالعة موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 111-127]
 • شعبان جولا، الهه ارزیابی کالبد محله‌‌‌های قدیمی شهری در پاسخ‌دهی به احساس امنیت (نمونة موردی: محلة ملک‌آباد شهر قزوین) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 791-808]
 • شعبان زاده نمینی، رضا تحلیل تأثیر کاربری اراضی در پایداری محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: محله‌های ناحیۀ 1 منطقۀ 14 تهران) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 249-262]
 • شعبان زاده نمینی، رضا تحلیل آسیب پذیری بافت شهری در برابر زلزله (منطقه مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 843-856]
 • شعبانعلی فمی، حسین بررسی و تحلیل میزان تمایل کشاورزان به مشارکت در پروژه‎های مدیریت خشکسالی در شهرستان طارم علیا [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 179-194]
 • شعبانعلی فمی، حسین تحلیل رضایت‏مندی روستاییان از عملکرد دهیاران در مدیریت نوین روستایی شهرستان اسکو [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 493-506]
 • شعبانی فرد، محمد سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان، نمونه موردی : شهر اصفهان [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 67-87]
 • شعبانی فرد، محمد جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 119-140]
 • شیعه، اسماعیل برنامه‌ریزی کاربری زمین در مواجهه با زلزله در بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ عبدل‌آباد شهر تهران) [دوره 51، شماره 2، 1398، صفحه 269-290]
 • شیعه، اسماعیل عوامل مؤثر در مکان‌یابی ساختمان‌های بلندمرتبه با تأکید بر پایداری محیط‌زیست (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 873-890]
 • شفاعتی، آرزو پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری‌های چند منظوره: رویکردی جدید درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تأکید بر زلزله خیزی شهر تبریز [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 209-231]
 • شفیع، شهاب‌‌الدین تأثیر جهانی‌شدن بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقۀ خلیج‌فارس [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 557-576]
 • شفیعی، نوذر تبیین جهت ‏گیری سیاست خارجی هند در حوزة ایندو- پاسفیک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1433-1451]
 • شفیعی، یوسف برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]
 • شفیعی ثابت، ناصر تبیین نقش رقابت‏ پذیری کلان‏ شهری در توسعة منطقه ‏ای (مطالعة موردی: کلان‏شهرتهران) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 253-267]
 • شفیعی ثابت، ناصر واکاوی اثرات رویکرد مدیریت محلی بر بهبود سرمایة اجتماعی در فراگرد تحولات فضایی سکونتگاه ‏های روستایی (مورد مطالعه: بخش اسفندقه، شهرستان جیرفت) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 769-787]
 • شکاری نیری، جواد تبیین کارکرد دفاعی سکونتگاه ‏های زیرزمینی ایران (مطالعۀ موردی: شهر زیرزمینی گلستان نیر) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 551-568]
 • شکرانی، سیدمحمد تحلیل و سطح‌بندی مناطق پانزده‌گانه کلان‌شهر اصفهان برمبنای رویکرد برنامه‌ریزی شهری بیوفیلیک با استفاده از روش سوارا [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1107-1124]
 • شکرانی، مهسا بررسی نحوۀ گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدل های کمی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 411-422]
 • شکرپور، مجید چکیده های انگلیسی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 30-1]
 • شکوهی، علی ارزیابی نحوۀ استقرار فضاهای آموزشی با استفاده از مدل تلفیقی تاپسیس و آنتروپی شانون [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 249-264]
 • شکوهی، محمد اجزا بررسی نقش مسکن پایدار بر امنیت اجتماعی در شهرها (مطالعه موردی شهر نوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شماعی، علی تحلیل زیست‌پذیری بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر زنجان) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 783-799]
 • شماعی، علی تحلیل آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی شهر کاشان در برابر زلزله [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 111-130]
 • شمس، فاطمه شناسایی تحولات کرونولوژیک الگوهای رفتاری افراد در بازار سنتی ایرانی، (موردمطالعه: بازار وکیل شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شمس، مجید ارزیابی توسعه یافتگی بخش مسکن در سطوح ناحیه ای با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی (مطالعۀ موردی: ناحیۀ میانی استان همدان) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 493-505]
 • شمس الدینی، علی بررسی و تحلیل فضایی - مکانی عوامل چالش‌زای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 139-156]
 • شمس الدینی، علی شناسایی و تحلیل مهم ترین تأثیرات اقتصادی ـ اجتماعی پاندمی کووید-19 بر مناطق نمونه گردشگری (مطالعه موردی: سراب روانسر، استان کرمانشاه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شمس‌الدینی، علی شناسایی چالش‌ها و ارزیابی عملکرد مسکن مهر از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهرک پردیس- کازرون) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 609-625]
 • شهانواز، سارا بررسی وضعیّت توسعه‎ی پایدار شهرستان رشت با استفاده از روش جای پای اکولوژیک [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 191-208]
 • شهبازی، مجید ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح‌های حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در محلات تاریخی – فرهنگی (موردمطالعه:‌ محله حسینیه شهر زنجان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهدادی خواجه عسگر، علی اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 53-68]
 • شهرابی فراهانی، امیر مکان‌یابی فضایی سبز شهری در شهرداری منطقه ١٥ کلان شهر تهران در محیط GIS [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 33-46]
 • شهریار، فاطمه بررسی اثرات تنوع فرهنگی در ساخت هویت شهری (نمونة موردی: منطقة 6 شهر کرج) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1375-1392]
 • شهرستانی، مهران اثر اعتبار و درگیری تصویر مقصد شهرهای تاریخی بر شعف گردشگران و طنین برند شهر گردشگری (مورد مطالعه شهر یزد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهسواری، سینا تحلیل فضایی مراکز استراتژیک شهر نیشابور با استفاده از رویکرد اندرکنشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهماری اردجانی، رفعت تحلیل ویژگی واحدهای ژئومورفولوژیکی مؤثر در استقرار و شکل‌گیری سکونتگاه‌های شمال غرب استان گیلان [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 125-140]
 • شوشتری، سید محمد جواد ژئوپلیتیک شیعه یا هلال شیعه (مبانی، اهداف و رویکردها) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 197-214]
 • شوکتی آمقانی، محمد تحلیل رضایت‏مندی روستاییان از عملکرد دهیاران در مدیریت نوین روستایی شهرستان اسکو [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 493-506]
 • شوهانی، نادر تحلیل توان‌های محیطی در زیست‌پذیری روستایی با تأکید بر آمایش سرزمین و استفاده از مدل AHP (نمونه موردی: شهرستان ایوان دراستان ایلام)‏ [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صابری، حمید تحلیل فضایی شاخص‎های رشد هوشمند شهری (مطالعه‎ی موردی: مناطق شهر اصفهان) [دوره 43، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • صابری، عبدالمطلب الزامات توسعۀ پایدار و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای (مطالعۀ موردی: محلۀ اکباتان منطقۀ 5 شهر تهران) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 19-34]
 • صیادی، زهرا تأثیر اسکان عشایر بر میزان مشارکت زنان در تأمین درآمد خانوار (مطالعۀ موردی: زنان عشایر سیستانی) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 791-805]
 • صادقی، خدیجه بررسی تطبیقی عوامل موثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی مورد: دهستانهای دو شهرستان تربت‌حیدریه و فومن [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، رسول مهاجرت گزینشی در ایران: الگوها و تفاوت ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، زهرا شناخت و الویت بندی خدمات فرهنگی اکوسیستم مبتنی بر ادراک کاربران در فضای سبز شهری )نمونه موردی پارک های شهری تهران( [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، علی تحلیلی بر چالش های حقوق شهروندی در شهرهای ایران (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) [دوره 53، شماره 1، 1400، صفحه 227-241]
 • صادقی، علی ارزیابی عوامل مؤثر بر ضریب مکانی اشتغال زنان کشاورز روستایی ایران با استفاده از رویکرد ESDA [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 567-577]
 • صادقی، علی تبیین راهبردهای توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی بر اساس ماتریس برنامه‏ ریزی استراتژیک کمی [دوره 53، شماره 2، 1400، صفحه 617-635]
 • صادقی، علی سنجش و ارزیابی میزان برخورداری از شاخص‌های سلامت شهری(مطالعه موردی: شهر زابل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، علی قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای پایداری اجتماعی شهری(مورد مطالعه: کلان‌شهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، مجتبی تبیین ساختاری ـ کارکردی مدیریت مشارکتی شهری(مطالعه‎ی موردی : شهر مشهد) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 169-184]
 • صادقی، محمد علی تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 351-366]
 • صادق پور، فاطمه ارزش اقتصادی‏- تفرجی دریاچة‏ گهر: رویکرد هزینة سفر منطقه ‏ای [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 943-955]
 • صادقی سقدل، حسین تحلیل سطح پذیرش فناوری انرژی خورشیدی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی شهرستان کلیبر و شهرستان خداآفرین- استان آذربایجان شرقی) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]
 • صادقلو، طاهره اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان [دوره 43، شماره 1، 1390، صفحه 53-68]
 • صادقلو، طاهره تحلیل محتوایی جایگاه توسعه پایدار روستایی در برنامه¬های بعد از انقلاب اسلامی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 19-38]
 • صادقلو، طاهره سنجش عملکرد مؤلفه‌های آسایش بصری در ارتقای کیفیت محیط شهر با استفاده از تکنیک وایکور (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر مشهد) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 167-183]
 • صادقلو، طاهره تحلیل اثرات پرداخت نقدی یارانه‌ها بر توانمندسازی گروه‌های هدف روستایی (مطالعۀ موردی: روستاییان عضو کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی شهرستان خدابنده) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 163-180]
 • صادقلو، طاهره رتبه‌بندی روستاها براساس شاخص‌های زیست‌پذیری (مطالعۀ موردی: دهستان نظام‌آباد شهرستان آزادشهر) [دوره 51، شماره 1، 1398، صفحه 129-144]
 • صادقلو، طاهره تحلیل سبک مدیریت محلی در مناطق روستایی و تاثیر آن بر میزان مشارکت پذیری روستائیان (منطقۀ مورد مطالعه: روستاهای دهستان زرین گل شهرستان علی آباد) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 851-870]
 • صادقلو، طاهره تحلیل رابطة سطح انتظارات از دولت و تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات (مطالعة موردی: نواحی روستایی شهرستان نیشابور) [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1313-1333]
 • صارمی، حمیدرضا عوامل مؤثر در مکان‌یابی ساختمان‌های بلندمرتبه با تأکید بر پایداری محیط‌زیست (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 873-890]
 • صالحی، آذیتا تبیین جهت ‏گیری سیاست خارجی هند در حوزة ایندو- پاسفیک [دوره 53، شماره 4، 1400، صفحه 1433-1451]
 • صالحی، اسماعیل تحلیل عوامل مؤثر در وضعیت محیط زیست انسانی شهر تهران براساس مدل DPSIR [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 277-295]
 • صالحی، رحمان توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر ابهر [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 193-208]
 • صالحی، رضا تحلیل عوامل مؤثر در وضعیت محیط زیست انسانی شهر تهران براساس مدل DPSIR [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 277-295]
 • صالحی، صادق تحلیل دلایل اجتماعی تخریب منابع آب روستایی (مورد مطالعه: مناطق روستایی مازندران) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 219-234]
 • صالح آبادی، ریحانه عوامل مؤثر بر استمرار کولبری در روستاهای مرزی پاوه با رویکرد سناریونگاری [دوره 53، شماره 3، 1400، صفحه 1121-1142]
 • صالح پور، شمسی تحلیلی بر تأثیر ابعاد توسعۀ پایدار اجتماعات محلی بر توسعۀ گردشگری طبیعی با نظرسنجی از ساکنان روستایی شهرستان نقده [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 313-331]
 • صالح صدق پور، بهرام اکتشاف مولفه‌های موثر بر مهاجرت ساکنین از بافت قدیم مرکز شهر تهران و راهبردهای جذب ساکنین با استفاده از تحلیل عامل Q [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1544-1529]
 • صالحی نسب، زهرا گونه شناسی گردشگران خانههای دوم و بررسی اثرات کالبدی آن‌ها بر نواحی روستایی (مطالعه موردی : رودبار قصران) [دوره 41، شماره 4، 1387]
 • صحرایی خانقاه، محدثه ارزیابی و تحلیل رضایت مندی مدیران محلی از خدمات سازمان‌های محلی مطالعة موردی:‌ روستاهای شهرستان شیروان و چرداول [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 771-789]
 • صحرائیان، زهرا استخراج شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده‎ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: محدوده‎ی غربی بافت فرسوده‎ی شهر جهرم) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 117-136]
 • صحرائی جویباری، احمد کاربرد روش PROMETHEE به‌عنوان رویکردی سازنده در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: شهر کوچک جویبار) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 391-410]
 • صحنه، بهمن تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه‎ی موردی: شهرستان آق‌قلا) [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]
 • صحنه، بهمن نقش توسعة زراعت گلخانه ‏ای در معیشت پایدار خانوارهای روستای مطالعة موردی: دهستان دلند، شهرستان رامیان [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 155-172]
 • صیدایی، اسکندر شناخت نقاط حادثه‌خیز محورهای استان البرز با استفاده از ‌روش تخمین تراکم کرنل [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 939-951]
 • صیدایی، سید اسکندر ارزیابی، ظرفیت‌سنجی و پهنه‌بندی مناطق مستعد گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: استان اصفهان) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 81-94]
 • صیدایی، سید اسکندر تحلیل ساختاری مؤلفه های مؤثر بر پایداری اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • صداقتی، عاطفه مدل سازی و پیش بینی روند گسترش و توسعه ی فیزیکی شهر بجنورد [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1563-1585]
 • صدر موسوی، میرستار تحلیل آثار اقتصادی-اجتماعی روستاهای ادغام‌شده بر روی شهرها (مطالعۀ موردی: روستای قجلو در شهر میاندوآب) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 831-851]
 • صدر موسوی، میر ستار بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 645-659]
 • صدقی، محمد چکیده های انگلیسی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 30-1]
 • صدیق، میرابراهیم کارکرد نهادهای سیاسی – مدنی و نقش آن در توسعه سیاسی کشور [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1247-1261]
 • صدیق، میر ابراهیم نقش توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام جامع اداری [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 617-631]
 • صرافی، مظفر تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور [دوره 41، شماره 1، 1387]
 • صرافی، مظفر بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله های شهری ایران [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 82-103]
 • صرافی، مظفر رویکرد نو منطقه گرایی در راستای ارتقای نظام مدیریت توسعة فضایی ایران [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 857-874]
 • صرافی، مظفر بازنگری و کاربست شاخص نیک‌بختی شهری (CPI) با توجه به ویژگی‌های جامعۀ ایران (مطالعۀ موردی: شهرهای بالای 100 هزار نفر منطقۀ شمال غرب کشور) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 555-572]
 • صرافی، مظفر تحلیل تطبیقی سیاست‏ های مسکن کم‏ در‏آمد شهری در کشورهای ایران، چین، استرالیا، انگلستان، و ایالات متحدة امریکا [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 289-315]
 • صرافی، مظفر ارزیابی ساختار فضایی مناطق کلان‌شهری از منظر قابلیت‌های هم‌افزایی اقتصادی مورد پژوهی: منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1059-1081]
 • صفایی‌پور، مسعود تحلیل فضایی و سطح‌بندی توسعۀ روستایی در استان خوزستان با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندشاخصۀ جبرانی و مجموعۀ ادغامی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 679-701]
 • صفاریان، عماد شناسایی چالش‌ها و ارزیابی عملکرد مسکن مهر از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهرک پردیس- کازرون) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 609-625]
 • صفائی پور، مسعود بازشناسی و سطح بندی گستره‌ های فضایی فقر در کلانشهر اهواز [دوره 54، شماره 4، 1401، صفحه 1227-1246]
 • صفدری مولان، امین سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطۀ شهروندان با سازمان متروی شهر تهران [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 427-443]
 • صفرآبادی، اعظم تحلیل شاخص‌های اثرگذار بر توسعۀ اکوتوریسم در مناطق بیابانی ایران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 137-154]
 • صفرخانی، رضوان تحلیلی بر سطح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 355-374]
 • صفوی، سید علی کاربست اصول نوشهرگرایی مطابق با شناسه‌های شهر ایرانی-اسلامی (مطالعۀ موردی: محلۀ مسکونی و قدیمی رباطکریم (رباط کهنه)) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 929-944]
 • صی محمدی، سمیره بررسی پیامدهای اجتماعی– اقتصادی شرکت کشت‌وصنعت روژین‌تاک در شهرستان کرمانشاه [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 631-643]
 • صمدی، محمد حسین ارزیابی کمّی و کیفی کاربری اراضی شهر مریوان [دوره 43، شماره 4، 1390، صفحه 45-66]