نمایه نویسندگان

آ

 • آریون، سمیه نقش توسعة زراعت گلخانه ‏ای در معیشت پایدار خانوارهای روستای مطالعة موردی: دهستان دلند، شهرستان رامیان [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 155-172]
 • آقامحمدی، بهروز نقش توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام جامع اداری [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 617-631]

ا

 • ابراهیمی پور، فائزه واکاوی اثرات رویکرد مدیریت محلی بر بهبود سرمایة اجتماعی در فراگرد تحولات فضایی سکونتگاه ‏های روستایی (مورد مطالعه: بخش اسفندقه، شهرستان جیرفت) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 769-787]
 • احسانی، امیرهوشنگ طراحی اکوپارک کوهستانی مبتنی بر خدمات منظر (نمونة موردی شاداب‏ کوه طرهان) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 173-192]
 • احمدی، حسن بررسی اهمیت احساس امنیت در کیفیت فضاهای شهری و عوامل مؤثر بر آن؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه مرکزی شهرهمدان و محلات پیرامون [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1037-1058]
 • احمدی، سید عباس واکاوی نقش ژئوپلیتیکی‌ ایران در کریدور‌های بین‌المللی و ارائه مدل "ایران، هارتلند کریدوری جهان" [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1161-1187]
 • ازکیا، مصطفی تحلیل جامعه ‏شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعة منطقه ‏ای استان قزوین (مورد مطالعه: شهرستان قزوین) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 499-524]
 • اژدری، ابوالقاسم تبیین جدایی‏ گزینی گروه ‏های شغلی- اجتماعی در سازمان فضایی کلان ‏شهر تهران (از منظر بازساخت نئولیبرالیستی فضا) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 437-456]
 • اسدی، هیوا واکاوی قابلیت پیاده ‏مداری؛ جنبشی در تقویت هویت ‏بخشی و انسجام اجتماعی شهرها مطالعة موردی: تحلیل تطبیقی بافت مرکزی شهرهای نقده و قروه [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 633-652]
 • اسلامی پریخانی، صدیف نوشهرگرایی و حس مکان: مطالعه موردی محله هفت حوض شهر تهران [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 801-814]
 • اسماعیل پور، علی منظم تحلیل نگرش و انتظارت زنان گردشگر از فضاهای جذب گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان رودپی شرقی شهرستان ساری [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 999-1019]
 • اشلقی، مهدی متفکر پایان‌ناپذیر پنسیلوانیا: نگاهی به زندگی و اندیشه ویلبر زلینسکی [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 907-936]
 • اطاعت، جواد حزب التحریر و حوزة نفوذ آن در آسیای مرکزی [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 525-543]
 • امان زاده، فاطمه بررسی تطبیقی شدت جزایر حرارتی بر اساس هندسة شهری (مطالعة موردی: محلات کوی ولیعصر و شنب غازان شهر تبریز) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 675-697]
 • ایمانی شاملو، جواد تبیین جدایی‏ گزینی گروه ‏های شغلی- اجتماعی در سازمان فضایی کلان ‏شهر تهران (از منظر بازساخت نئولیبرالیستی فضا) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 437-456]
 • امیدعلی، اسماعیل تبیین نقش رقابت‏ پذیری کلان‏ شهری در توسعة منطقه ‏ای (مطالعة موردی: کلان‏شهرتهران) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 253-267]
 • انصاری، مجتبی توسعة زیست‏ سازگار در جغرافیای دارای میراث طبیعی؛ نمونة مطالعاتی: روستای گردشگری ابیانه [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 479-498]

ب

 • باژدار، یاسر طراحی اکوپارک کوهستانی مبتنی بر خدمات منظر (نمونة موردی شاداب‏ کوه طرهان) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 173-192]
 • باقری نصرآبادی، محسن بررسی تطبیقی نظام حکمرانی مراتع در ایران قبل و بعد از مصوبة ملی‏ شدن مراتع: کاربستی از قواعد حقوق مالکیت در مدل تحلیل نهادی الینور آسترم [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 545-561]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان چرخش روابط ایران و عربستان در دو بُعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی و زمینه‏ های شکل‏ گیری آن ‏ها [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 457-478]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان تأثیر رقابت ژئوپلیتیک هند و چین بر چگونگی امنیت منطقة جنوب آسیا با تأکید بر مداخله ‏گری امریکا [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 375-389]
 • برزگرزاده زرندی، معین تأثیر رقابت ژئوپلیتیک هند و چین بر چگونگی امنیت منطقة جنوب آسیا با تأکید بر مداخله ‏گری امریکا [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 375-389]
 • برقی، حمید ارزیابی و تحلیل اثرات مشاغل خانگی در ساختار اجتماعی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل ‏سازی معادلات‏ ساختاری (مطالعة موردی: مناطق روستایی استان اصفهان) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 583-597]
 • بهادر، عادل ارزیابی اولویت‏ های کیفیت محیطی حیات شبانه در فضای شهری از منظر کاربران (نمونة موردی: فضاهای شهری در شهر همدان) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 713-733]
 • بوزرجمهری، خدیجه نقش سازمان‏‏ های مردم‏ نهاد (NGOs) در توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان رشتخوار، استان خراسان رضوی) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 735-751]
 • بیوک، محسن تبیین عوامل تأثیرگذار بر ایجاد آتش‌بس در قره‌باغ (نوامبر 2020) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 833-850]

پ

 • پاک پرور، محسن نگرش سیستمی در برنامه‏ ریزی فضایی توسعة روستایی با توجه به رویکرد ساختاری- کارکردی [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 269-287]
 • پیری، عیسی نوشهرگرایی و حس مکان: مطالعه موردی محله هفت حوض شهر تهران [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 801-814]
 • پیشگاهی فرد، زهرا چرخش روابط ایران و عربستان در دو بُعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی و زمینه‏ های شکل‏ گیری آن ‏ها [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 457-478]
 • پهلوان درینی، موسی ارزیابی تحقق سیاست کلی نظام (چشم ‏انداز) در بخش مسکن نمونه: حفظ حرمت و ارزش ‏های فرهنگی مسکن شهری [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 415-435]

ت

 • تقدیسی، احمد تحلیل کیفیت محیط سکونتی و تعیین کننده های آن در نواحی روستایی (مورد مطالعه: دهستان قره‌باغ- شهرستان شیراز) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 815-832]
 • تقدیسی، احمد ارزیابی و تحلیل اثرات مشاغل خانگی در ساختار اجتماعی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل ‏سازی معادلات‏ ساختاری (مطالعة موردی: مناطق روستایی استان اصفهان) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 583-597]
 • تهمک، راحله پتانسیل‏ سنجی توسعة ژئوتوریسم در مناطق پیرامونی شهرهای مناطق خشک (مطالعة موردی‏: شهر جدید ایوانکی) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 753-767]
 • توکلی نیا، جمیله تحلیل تطبیقی سیاست‏ های مسکن کم‏ در‏آمد شهری در کشورهای ایران، چین، استرالیا، انگلستان، و ایالات متحدة امریکا [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 289-315]
 • توکلی نیا، جمیله ارزیابی ساختار فضایی مناطق کلان‌شهری از منظر قابلیت‌های هم‌افزایی اقتصادی مورد پژوهی: منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1059-1081]

ج

 • جلالیان، سید اسحاق مطالعه رفتار محیط زیستی زنان روستایی با استفاده از تئوری ارزش- عقیده- هنجار مطالعه موردی: روستای دیوا شهرستان بابل [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1143-1159]
 • جمعه پور، محمود بازاندیشی و بازآفرینی جایگاه طبیعت در فرهنگ زیست بوم ایرانی- اسلامی [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 867-887]
 • جوان، خدیجه تحلیل و ارزیابی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان جلفا) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1125-1142]
 • جوانی، خدیجه نقش سازمان‏‏ های مردم‏ نهاد (NGOs) در توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان رشتخوار، استان خراسان رضوی) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 735-751]

چ

 • چیت سازیان، علیرضا بررسی تطبیقی نظام حکمرانی مراتع در ایران قبل و بعد از مصوبة ملی‏ شدن مراتع: کاربستی از قواعد حقوق مالکیت در مدل تحلیل نهادی الینور آسترم [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 545-561]

ح

 • حجاریان، احمد ارزیابی و تحلیل اثرات مشاغل خانگی در ساختار اجتماعی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل ‏سازی معادلات‏ ساختاری (مطالعة موردی: مناطق روستایی استان اصفهان) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 583-597]
 • حیدری، محمدتقی تحلیل راهبردی بازآفرینی ساختاری-کارکردی بازارهای سنتی در شهرهای ایران (مورد مطالعه: سراهای بازار تاریخی شهر زنجان) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 851-866]
 • حسنی، شهلا تحلیل اثرات احساس تعلق مکانی بر مشارکت روستائیان دراجرای طرح هادی مطالعه موردی: استان زنجان [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1021-1035]
 • حسینی، نرجس سادات تأثیر سیاست های فضایی در توسعۀ پایدار شهرهای بیابانی [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 355-374]
 • حقی، یعقوب تحلیل راهبردی بازآفرینی ساختاری-کارکردی بازارهای سنتی در شهرهای ایران (مورد مطالعه: سراهای بازار تاریخی شهر زنجان) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 851-866]

خ

 • خانی، فضیله ارزیابی فرصت‏ های کارآفرینی در نواحی روستایی و نقش دولت در ارتقای‏ آن مطالعة موردی: روستاهای شهرستان بهبهان [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 235-251]
 • خسرونیا، مرتضی بررسی نقش ظرفیت‏ های مردمی و محلی در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری (نمونة موردی: بافت فرسودة ارومیه) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 131-154]
 • خلیلی، سروش ارزیابی کمی توانمندی‏ ها و اولویت‏ های توریستی باغ‏ های ایرانی در نواحی خشک [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 699-712]
 • خواجه شاهکوهی، علیرضا نقش توسعة زراعت گلخانه ‏ای در معیشت پایدار خانوارهای روستای مطالعة موردی: دهستان دلند، شهرستان رامیان [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 155-172]
 • خوند، کبری تحلیل راهبردی بازآفرینی ساختاری-کارکردی بازارهای سنتی در شهرهای ایران (مورد مطالعه: سراهای بازار تاریخی شهر زنجان) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 851-866]

د

 • داداش زاده، علی اولویت سنجی مکانی توسعه ی مراکز خدمات بهداشتی- درمانی با استفاده از روش AHP مطالعه ی موردی: شهر میاندوآب [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 953-967]
 • دادورخانی، فضیله تحلیل پیامدهای همه ‏گیری کرونا بر اقتصاد روستایی [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 391-413]
 • دارابی، حسن طراحی اکوپارک کوهستانی مبتنی بر خدمات منظر (نمونة موردی شاداب‏ کوه طرهان) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 173-192]
 • دربان آستانه، علیرضا ارزیابی فرصت‏ های کارآفرینی در نواحی روستایی و نقش دولت در ارتقای‏ آن مطالعة موردی: روستاهای شهرستان بهبهان [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 235-251]
 • درج، حمید تلاش راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای حذف داعش از معادلات عراق و سوریه [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 67-93]
 • دهبانژاد، اکبر تحلیل نگرش و انتظارت زنان گردشگر از فضاهای جذب گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان رودپی شرقی شهرستان ساری [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 999-1019]

ذ

 • ذکی، یاشار تحلیل آمایش نواحی مرزی از منظر جغرافیای سیاسی مرز (مطالعه موردی: نواحی مرزی استان کردستان) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1189-1209]
 • ذوالفقاری طهرانی، مهدیه توسعة زیست‏ سازگار در جغرافیای دارای میراث طبیعی؛ نمونة مطالعاتی: روستای گردشگری ابیانه [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 479-498]

ر

 • رامشت، محمدحسین تحلیل فضایی سکونتگاه ‏های شهری بر اساس مؤلفه‏ های طبیعی سرزمین ایران [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 653-673]
 • رحمانی، بیژن نگرش سیستمی در برنامه‏ ریزی فضایی توسعة روستایی با توجه به رویکرد ساختاری- کارکردی [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 269-287]
 • رسول نازی، سمیه بررسی نقش ظرفیت‏ های مردمی و محلی در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری (نمونة موردی: بافت فرسودة ارومیه) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 131-154]
 • رضاعلی، منصور تأثیر سیاست های فضایی در توسعۀ پایدار شهرهای بیابانی [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 355-374]
 • رضوانی، محمد رضا تحلیل پدیدار‏شناسی آثار منفی شهرک‏ های صنعتی بر تجربة زیستة مردم بومی روستا (مطالعة موردی شهرک صنعتی خیرآباد آراک) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]
 • رضوانی، محمد رضا تحلیل کیفیت محیط سکونتی و تعیین کننده های آن در نواحی روستایی (مورد مطالعه: دهستان قره‌باغ- شهرستان شیراز) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 815-832]
 • رفیعیان، مجتبی تبیین جدایی‏ گزینی گروه ‏های شغلی- اجتماعی در سازمان فضایی کلان ‏شهر تهران (از منظر بازساخت نئولیبرالیستی فضا) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 437-456]
 • رنجبری چیچوران، کمال تحلیل آمایش نواحی مرزی از منظر جغرافیای سیاسی مرز (مطالعه موردی: نواحی مرزی استان کردستان) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1189-1209]
 • رهنما، محمد رحیم ارزیابی ارتباط فضایی سلامت اجتماعی بانوان مشهد و فضاهای سبز شهری؛ چه عواملی بر حضور آن‏ها در فضاهای سبز شهری اثرگذار است؟ [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 45-65]
 • رومیانی، احمد تحلیل نگرش و انتظارت زنان گردشگر از فضاهای جذب گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان رودپی شرقی شهرستان ساری [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 999-1019]

ز

 • زیاری، کرامت ا... اولویت سنجی مکانی توسعه ی مراکز خدمات بهداشتی- درمانی با استفاده از روش AHP مطالعه ی موردی: شهر میاندوآب [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 953-967]
 • زارعی، بهادر چرخش روابط ایران و عربستان در دو بُعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی و زمینه‏ های شکل‏ گیری آن ‏ها [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 457-478]
 • زارعی، بهادر تأثیر رقابت ژئوپلیتیک هند و چین بر چگونگی امنیت منطقة جنوب آسیا با تأکید بر مداخله ‏گری امریکا [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 375-389]
 • زنگانه، احمد ارزیابی مؤلفه ‏های کیفیت سکونتی در محلات تاریخی شهر سبزوار (مطالعة موردی: محلة تاریخی سرده) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 21-43]
 • زنگنه، سمیه همگرایی فرهنگی و اجتماعی در اوراسیای مرکزی [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 969-988]

س

 • ساکت حسنلوئی، میثم واکاوی قابلیت پیاده ‏مداری؛ جنبشی در تقویت هویت ‏بخشی و انسجام اجتماعی شهرها مطالعة موردی: تحلیل تطبیقی بافت مرکزی شهرهای نقده و قروه [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 633-652]
 • سپهوند، فرخنده تحلیل کیفیت محیط سکونتی و تعیین کننده های آن در نواحی روستایی (مورد مطالعه: دهستان قره‌باغ- شهرستان شیراز) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 815-832]
 • سجادی اصل، مریم تحلیل تطبیقی سیاست‏ های مسکن کم‏ در‏آمد شهری در کشورهای ایران، چین، استرالیا، انگلستان، و ایالات متحدة امریکا [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 289-315]
 • سجادزاده، حسن ارزیابی اولویت‏ های کیفیت محیطی حیات شبانه در فضای شهری از منظر کاربران (نمونة موردی: فضاهای شهری در شهر همدان) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 713-733]
 • سلطانی فرد، هادی ارزیابی مؤلفه ‏های کیفیت سکونتی در محلات تاریخی شهر سبزوار (مطالعة موردی: محلة تاریخی سرده) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 21-43]
 • سلطانی نژاد، حمید ارزیابی کمی توانمندی‏ ها و اولویت‏ های توریستی باغ‏ های ایرانی در نواحی خشک [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 699-712]
 • سلیمانی، محمد تبیین نقش محله‏ ها در ساختار فضایی کلان‏شهر اهواز [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 317-336]

ش

 • شاددل، لیا ارزیابی ارتباط فضایی سلامت اجتماعی بانوان مشهد و فضاهای سبز شهری؛ چه عواملی بر حضور آن‏ها در فضاهای سبز شهری اثرگذار است؟ [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 45-65]
 • شادور، سجاد ارزیابی و سطح‌‌‌‌‌بندی فضای عرضه خدمات و تسهیلات گردشگری شهر ساحلی بوشهر با استفاده از GIS و منطق فازی [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 889-905]
 • شیرزادی، رضا نقش توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام جامع اداری [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 617-631]
 • شفیعی ثابت، ناصر تبیین نقش رقابت‏ پذیری کلان‏ شهری در توسعة منطقه ‏ای (مطالعة موردی: کلان‏شهرتهران) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 253-267]
 • شفیعی ثابت، ناصر واکاوی اثرات رویکرد مدیریت محلی بر بهبود سرمایة اجتماعی در فراگرد تحولات فضایی سکونتگاه ‏های روستایی (مورد مطالعه: بخش اسفندقه، شهرستان جیرفت) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 769-787]
 • شکرانی، سیدمحمد تحلیل و سطح‌بندی مناطق پانزده‌گانه کلان‌شهر اصفهان برمبنای رویکرد برنامه‌ریزی شهری بیوفیلیک با استفاده از روش سوارا [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1107-1124]

ص

 • صالحی، صادق تحلیل دلایل اجتماعی تخریب منابع آب روستایی (مورد مطالعه: مناطق روستایی مازندران) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 219-234]
 • صحنه، بهمن نقش توسعة زراعت گلخانه ‏ای در معیشت پایدار خانوارهای روستای مطالعة موردی: دهستان دلند، شهرستان رامیان [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 155-172]
 • صدیق، میر ابراهیم نقش توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام جامع اداری [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 617-631]
 • صرافی، مظفر تحلیل تطبیقی سیاست‏ های مسکن کم‏ در‏آمد شهری در کشورهای ایران، چین، استرالیا، انگلستان، و ایالات متحدة امریکا [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 289-315]
 • صرافی، مظفر ارزیابی ساختار فضایی مناطق کلان‌شهری از منظر قابلیت‌های هم‌افزایی اقتصادی مورد پژوهی: منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1059-1081]

ض

 • ضرغامی، سعید ارزیابی ساختار فضایی مناطق کلان‌شهری از منظر قابلیت‌های هم‌افزایی اقتصادی مورد پژوهی: منطقه کلان‌شهری تهران [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1059-1081]

ط

 • طاهرپور منصور، محدثه تحلیل دلایل اجتماعی تخریب منابع آب روستایی (مورد مطالعه: مناطق روستایی مازندران) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 219-234]

ع

 • عباسی، حامد بررسی شاخص‌های شکوفایی شهری در شهر خرم‌آباد [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 599-615]
 • عبدالملکی، مونا ارزیابی مؤلفه ‏های کیفیت سکونتی در محلات تاریخی شهر سبزوار (مطالعة موردی: محلة تاریخی سرده) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 21-43]
 • عبدی دایلاری، خاطره بررسی نقش بازاریابی در گردشگری غذا (مطالعة موردی: مدیران هتل‏ ها و رستوران ‏ها در شهر تبریز) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 115-130]
 • عربی، مهدی ارزیابی و سطح‌‌‌‌‌بندی فضای عرضه خدمات و تسهیلات گردشگری شهر ساحلی بوشهر با استفاده از GIS و منطق فازی [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 889-905]
 • عظیمی، نورالدین ارزیابی کیفیت فضا‏های عمومی شهر با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعة موردی: خیابان‏ های شهر رشت ) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 193-217]
 • علیان، سحر تحلیل تصادفات جاده‏ ای با تأکید بر خصوصیات محیط و جاده در سیستم اطلاعات مکانی مطالعة موردی: محور کرج– کندوان [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 563-582]

ف

 • فاریابی، محمد بررسی نقش بازاریابی در گردشگری غذا (مطالعة موردی: مدیران هتل‏ ها و رستوران ‏ها در شهر تبریز) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 115-130]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی ارزیابی فرصت‏ های کارآفرینی در نواحی روستایی و نقش دولت در ارتقای‏ آن مطالعة موردی: روستاهای شهرستان بهبهان [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 235-251]
 • فردوسی، سارا ارزیابی فرصت‏ های کارآفرینی در نواحی روستایی و نقش دولت در ارتقای‏ آن مطالعة موردی: روستاهای شهرستان بهبهان [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 235-251]
 • فنی، زهره تبیین نقش رقابت‏ پذیری کلان‏ شهری در توسعة منطقه ‏ای (مطالعة موردی: کلان‏شهرتهران) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 253-267]

ق

 • قنبری، ابوالفضل بررسی نقش بازاریابی در گردشگری غذا (مطالعة موردی: مدیران هتل‏ ها و رستوران ‏ها در شهر تبریز) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 115-130]
 • قنبری، ابوالفضل متفکر پایان‌ناپذیر پنسیلوانیا: نگاهی به زندگی و اندیشه ویلبر زلینسکی [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 907-936]
 • قنبری، یوسف شناسایی و تحلیل نقش صندوق های اعتباری خرد در پیشرفت و آبادانی روستاها [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 937-952]
 • قورچی، مرتضی تحلیل تطبیقی سیاست‏ های مسکن کم‏ در‏آمد شهری در کشورهای ایران، چین، استرالیا، انگلستان، و ایالات متحدة امریکا [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 289-315]

ک

 • کامران دستجردی، حسن تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی امپریالیسم و قلمروگستری آن [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 789-800]
 • کیانی، فاطمه شناسایی و تحلیل نقش صندوق های اعتباری خرد در پیشرفت و آبادانی روستاها [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 937-952]
 • کرمی، تاج الدین تبیین نقش محله‏ ها در ساختار فضایی کلان‏شهر اهواز [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 317-336]
 • کریمی، حسن حزب التحریر و حوزة نفوذ آن در آسیای مرکزی [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 525-543]
 • کلانتری، علی تحلیل تصادفات جاده‏ ای با تأکید بر خصوصیات محیط و جاده در سیستم اطلاعات مکانی مطالعة موردی: محور کرج– کندوان [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 563-582]
 • کلانتری، محسن نوشهرگرایی و حس مکان: مطالعه موردی محله هفت حوض شهر تهران [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 801-814]
 • کمانرودی، موسی تبیین نقش محله‏ ها در ساختار فضایی کلان‏شهر اهواز [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 317-336]
 • کولایی، الهه همگرایی فرهنگی و اجتماعی در اوراسیای مرکزی [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 969-988]

گ

 • گفتاری، زانیار واکاوی ارتباط عناصر نظریة خرده ‏فرهنگ دهقانی راجرز با توسعة مناطق روستایی (مطالعة موردی: روستای گلین، شهرستان سنندج) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 337-353]
 • گلچوبی دیوا، شهربانو مطالعه رفتار محیط زیستی زنان روستایی با استفاده از تئوری ارزش- عقیده- هنجار مطالعه موردی: روستای دیوا شهرستان بابل [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1143-1159]
 • گل کرمی، عابد تبیین طیف‏ رفتاری جمهوری اسلامی ایران در منطقة خلیج فارس: تقابل سیاست خارجی وضعیت‏ محور و ژئوپلیتیک موقعیت ‏محور [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 95-114]

ل

 • لطیفی، غلامرضا تحلیل جامعه ‏شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعة منطقه ‏ای استان قزوین (مورد مطالعه: شهرستان قزوین) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 499-524]

م

 • مافی، مریم تحلیل جامعه ‏شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعة منطقه ‏ای استان قزوین (مورد مطالعه: شهرستان قزوین) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 499-524]
 • ماکوئی طلاتپه، منیژه تحلیل و ارزیابی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان جلفا) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1125-1142]
 • متقی، افشین تبیین طیف‏ رفتاری جمهوری اسلامی ایران در منطقة خلیج فارس: تقابل سیاست خارجی وضعیت‏ محور و ژئوپلیتیک موقعیت ‏محور [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 95-114]
 • متقی، افشین تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی امپریالیسم و قلمروگستری آن [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 789-800]
 • محرمی، سعید تحلیل راهبردی بازآفرینی ساختاری-کارکردی بازارهای سنتی در شهرهای ایران (مورد مطالعه: سراهای بازار تاریخی شهر زنجان) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 851-866]
 • محمدی، حمید رضا نگرش سیستمی در برنامه‏ ریزی فضایی توسعة روستایی با توجه به رویکرد ساختاری- کارکردی [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 269-287]
 • محمدی، سعدی برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه گردشگری سلامت در استان کردستان با تاکید بر جذب گردشگران سلامت اقلیم کردستان عراق [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1083-1105]
 • محمدپور، صابر ارزیابی کیفیت فضا‏های عمومی شهر با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعة موردی: خیابان‏ های شهر رشت ) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 193-217]
 • محمودزاده، حسن بررسی تطبیقی شدت جزایر حرارتی بر اساس هندسة شهری (مطالعة موردی: محلات کوی ولیعصر و شنب غازان شهر تبریز) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 675-697]
 • مرادخانی، نرگس تحلیل اثرات احساس تعلق مکانی بر مشارکت روستائیان دراجرای طرح هادی مطالعه موردی: استان زنجان [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1021-1035]
 • مشکینی، ابوالفضل نوشهرگرایی و حس مکان: مطالعه موردی محله هفت حوض شهر تهران [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 801-814]
 • مشکینی، ابوالفضل ارزیابی تحقق سیاست کلی نظام (چشم ‏انداز) در بخش مسکن نمونه: حفظ حرمت و ارزش ‏های فرهنگی مسکن شهری [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 415-435]
 • مطیعی لنگرودی، سیدحسن واکاوی ارتباط عناصر نظریة خرده ‏فرهنگ دهقانی راجرز با توسعة مناطق روستایی (مطالعة موردی: روستای گلین، شهرستان سنندج) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 337-353]
 • مغانی رحیمی، بهنام ارزیابی کمی توانمندی‏ ها و اولویت‏ های توریستی باغ‏ های ایرانی در نواحی خشک [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 699-712]
 • مقصودی، مهران پتانسیل‏ سنجی توسعة ژئوتوریسم در مناطق پیرامونی شهرهای مناطق خشک (مطالعة موردی‏: شهر جدید ایوانکی) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 753-767]
 • ملکی نظام آباد، رسول اولویت سنجی مکانی توسعه ی مراکز خدمات بهداشتی- درمانی با استفاده از روش AHP مطالعه ی موردی: شهر میاندوآب [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 953-967]
 • منشی زاده، رحمت الله نگرش سیستمی در برنامه‏ ریزی فضایی توسعة روستایی با توجه به رویکرد ساختاری- کارکردی [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 269-287]
 • منصوری، بهروز توسعة زیست‏ سازگار در جغرافیای دارای میراث طبیعی؛ نمونة مطالعاتی: روستای گردشگری ابیانه [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 479-498]
 • مهدوی نژاد، محمدجواد توسعة زیست‏ سازگار در جغرافیای دارای میراث طبیعی؛ نمونة مطالعاتی: روستای گردشگری ابیانه [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 479-498]
 • مهرآیین، فرخ تبیین نقش محله‏ ها در ساختار فضایی کلان‏شهر اهواز [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 317-336]
 • مهرجو، مهرداد بررسی اهمیت احساس امنیت در کیفیت فضاهای شهری و عوامل مؤثر بر آن؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه مرکزی شهرهمدان و محلات پیرامون [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1037-1058]
 • موسوی، سمیه سادات تحلیل پیامدهای همه ‏گیری کرونا بر اقتصاد روستایی [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 391-413]
 • موسوی، مریم سادات ارزیابی مؤلفه ‏های کیفیت سکونتی در محلات تاریخی شهر سبزوار (مطالعة موردی: محلة تاریخی سرده) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 21-43]
 • موسوی، میرنجف تحلیل و ارزیابی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان جلفا) [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1125-1142]
 • موسوی شهیدی، سید مهدی چرخش روابط ایران و عربستان در دو بُعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی و زمینه‏ های شکل‏ گیری آن ‏ها [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 457-478]

ن

 • نبی زاده ذوالپیرانی، مازیار ارزیابی کیفیت فضا‏های عمومی شهر با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعة موردی: خیابان‏ های شهر رشت ) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 193-217]
 • نصیری، محمود تحلیل پدیدار‏شناسی آثار منفی شهرک‏ های صنعتی بر تجربة زیستة مردم بومی روستا (مطالعة موردی شهرک صنعتی خیرآباد آراک) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]
 • نعمت اللهی، فاطمه تحلیل فضایی سکونتگاه ‏های شهری بر اساس مؤلفه‏ های طبیعی سرزمین ایران [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 653-673]
 • نقیبی، فریدون بررسی نقش ظرفیت‏ های مردمی و محلی در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری (نمونة موردی: بافت فرسودة ارومیه) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 131-154]
 • نقیبی، فریدون واکاوی قابلیت پیاده ‏مداری؛ جنبشی در تقویت هویت ‏بخشی و انسجام اجتماعی شهرها مطالعة موردی: تحلیل تطبیقی بافت مرکزی شهرهای نقده و قروه [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 633-652]
 • نیکویی فرد، مسعوده تحلیل پدیدار‏شناسی آثار منفی شهرک‏ های صنعتی بر تجربة زیستة مردم بومی روستا (مطالعة موردی شهرک صنعتی خیرآباد آراک) [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]
 • نورانی بنام، کاظم تلاش راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای حذف داعش از معادلات عراق و سوریه [دوره 54، شماره 1، 1401، صفحه 67-93]
 • نورائی، همایون تحلیل و سطح‌بندی مناطق پانزده‌گانه کلان‌شهر اصفهان برمبنای رویکرد برنامه‌ریزی شهری بیوفیلیک با استفاده از روش سوارا [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1107-1124]
 • نورعلی، حسن واکاوی نقش ژئوپلیتیکی‌ ایران در کریدور‌های بین‌المللی و ارائه مدل "ایران، هارتلند کریدوری جهان" [دوره 54، شماره 3، 1401، صفحه 1161-1187]

و

 • واثق، محمود چرخش روابط ایران و عربستان در دو بُعد تعامل و تقابل ژئوپلیتیکی و زمینه‏ های شکل‏ گیری آن ‏ها [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 457-478]

ی

 • یاوری، وحید بررسی تطبیقی نظام حکمرانی مراتع در ایران قبل و بعد از مصوبة ملی‏ شدن مراتع: کاربستی از قواعد حقوق مالکیت در مدل تحلیل نهادی الینور آسترم [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 545-561]
 • یمانی، مجتبی پتانسیل‏ سنجی توسعة ژئوتوریسم در مناطق پیرامونی شهرهای مناطق خشک (مطالعة موردی‏: شهر جدید ایوانکی) [دوره 54، شماره 2، 1401، صفحه 753-767]