نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی پور، زهرا تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان [دوره 41، شماره 65، 1387]
 • احمدی دستجردی، حمید بررسی علل و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت‌های درون شهری مطالعه موردی: بافت قدیم تهران‌پارس در منطقه 8 شهرداری تهران [دوره 41، شماره 66، 1387]
 • اسدی، ایرج آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • اسکندری نوده، محمد بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک [دوره 41، شماره 65، 1387]
 • اصغری زمانی، اکبر ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005) [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • افضلی، رسول جغرافیای فرهنگی دولت سرزمینی در ایران [دوره 41، شماره 66، 1387]
 • اکبراقلی، فرحناز بررسی وضعیت منابع آب منطقه کلات با تاکید بر مشکلات تأمین آب روستایی [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • اکبریـان رونیــزی، سعیدرضـا نقش وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد: دهستان رامشه(شهرستان اصفهان) [دوره 41، شماره 66، 1387]
 • امیری لمر، مسعود ارزیابی اثرات اجرایی طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جنگل نشینان در استان گیلان مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر [دوره 41، شماره 63، 1387]

ب

 • برارپور، کورش سنجش وضعیت پایداری توسعه محلی در کلاردشت با استفاده از یک الگوی راهبردی [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • بیرامزاده، حبیب عملکرد مدیریت شهرهای کوچک در برنامه ریزی کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر بناب) [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • برک پور، ناصر آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • بصیرت، میثم آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران [دوره 41، شماره 63، 1387]

پ

 • پیشگاهی فرد، زهرا بررسی و تحلیل ویژگی های ژئوپلیتیکی پاکستان و نقش آن در روابط با سایر کشورها [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • پورمحمدی، محمد رضا ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005) [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • پورموسوی، سید موسی ژئوپولیتیک نوین خاورمیانه و سیاست خارجی ایران [دوره 41، شماره 66، 1387]

ت

 • تقی اقدم، جعفر عملکرد شهر میانی خوی در توسع? فضائی استان آذربایجان غربی [دوره 41، شماره 63، 1387]

ث

 • ثابتی، فرخ بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 41، شماره 65، 1387]

ج

 • جمالی، فیروز ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005) [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • جهان محمدی فیروز، غلامرضا نقش برنامه های عمرانی پیش از انقلاب در مهاجرت های روستا – شهری کشور (با تأکید بر اهمیت درآمدهای نفتی) [دوره 41، شماره 63، 1387]

چ

 • چوبچیان، شهلا تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران [دوره 41، شماره 66، 1387]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری مورد مطالعه: شهر اسفراین [دوره 41، شماره 65، 1387]
 • حافظ‌نیا، محمد ‌رضا تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان [دوره 41، شماره 65، 1387]

خ

 • خانی، فضیله تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران [دوره 41، شماره 66، 1387]

د

 • دیتمان، آندریاس بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان(نمونه موردی : مطالعه شهر کلاردشت) [دوره 41، شماره 66، 1387]
 • دریکوند، مسلم بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 41، شماره 65، 1387]

ر

 • رجـایی، سیـدعبـاس نقش وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد: دهستان رامشه(شهرستان اصفهان) [دوره 41، شماره 66، 1387]
 • رحیمیان، مهدی بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان [دوره 41، شماره 66، 1387]
 • رستمی، فرحناز تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران [دوره 41، شماره 66، 1387]
 • رضوانی، محمد رضا نقش وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد: دهستان رامشه(شهرستان اصفهان) [دوره 41، شماره 66، 1387]
 • رضویان، محمد تقی عملکرد مدیریت شهرهای کوچک در برنامه ریزی کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر بناب) [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • رفیع‌فر، جلال‌الدین جغرافیا و معیشت : بررسی روند تغییرات معیشتی کوچندگان بختیاری (نمونه های موردی: طوایف ملک محمودی و تات خیری) [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • رمضان زده لسبویی، مهدی بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 41، شماره 65، 1387]
 • رهنمایی، محمد تقی بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان(نمونه موردی : مطالعه شهر کلاردشت) [دوره 41، شماره 66، 1387]

ز

 • زیاری، کرامت اله عملکرد شهر میانی خوی در توسع? فضائی استان آذربایجان غربی [دوره 41، شماره 63، 1387]

س

 • سجادی، ژیلا بررسی علل و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت‌های درون شهری مطالعه موردی: بافت قدیم تهران‌پارس در منطقه 8 شهرداری تهران [دوره 41، شماره 66، 1387]
 • سلمانی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 41، شماره 65، 1387]
 • سنایی، مهدی نقش و تأثیر خانه‌های دوم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی ناحیه کلاردشت [دوره 41، شماره 65، 1387]

ص

 • صالحی نسب، زهرا گونه شناسی گردشگران خانههای دوم و بررسی اثرات کالبدی آن‌ها بر نواحی روستایی (مطالعه موردی : رودبار قصران) [دوره 41، شماره 66، 1387]
 • صرافی، مظفر تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور [دوره 41، شماره 63، 1387]

ض

 • ضیایی، محمود گونه شناسی گردشگران خانههای دوم و بررسی اثرات کالبدی آن‌ها بر نواحی روستایی (مطالعه موردی : رودبار قصران) [دوره 41، شماره 66، 1387]

ط

 • طاهرخانی، حبیب ا... آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • طرفی، عبدالحسن بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان [دوره 41، شماره 66، 1387]

ع

 • عبدالهی، مجید تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • عظیمی، نورالدین ارزیابی اثرات اجرایی طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جنگل نشینان در استان گیلان مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • عظیمی، نورالدین الگوهای فضایی حوادث ترافیک درون شهری در رشت [دوره 41، شماره 65، 1387]
 • عنابستانی، علی اکبر گسل درونه و استقرار سکونتگاه های انسانی در منطقه کاشمر [دوره 41، شماره 63، 1387]

ف

 • فاروقی، محمد رضا الگوهای فضایی حوادث ترافیک درون شهری در رشت [دوره 41، شماره 65، 1387]
 • فرهودی، رحمت ا... تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری مورد مطالعه: شهر اسفراین [دوره 41، شماره 65، 1387]
 • فرهودی، رحمت ا... بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان(نمونه موردی : مطالعه شهر کلاردشت) [دوره 41، شماره 66، 1387]
 • فمی، حسین شعبانعلی تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران [دوره 41، شماره 66، 1387]

ق

 • قالیباف، محمد‌باقر ژئوپولیتیک نوین خاورمیانه و سیاست خارجی ایران [دوره 41، شماره 66، 1387]
 • قدیری معصوم، مجتبی نقش برنامه های عمرانی پیش از انقلاب در مهاجرت های روستا – شهری کشور (با تأکید بر اهمیت درآمدهای نفتی) [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • قدیری معصوم، مجتبی نقش و تأثیر خانه‌های دوم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی ناحیه کلاردشت [دوره 41، شماره 65، 1387]
 • قدسی، امیر بررسی و تحلیل ویژگی های ژئوپلیتیکی پاکستان و نقش آن در روابط با سایر کشورها [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • قدمی، مصطفی بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان(نمونه موردی : مطالعه شهر کلاردشت) [دوره 41، شماره 66، 1387]
 • قربانی، حمیدرضا جغرافیا و معیشت : بررسی روند تغییرات معیشتی کوچندگان بختیاری (نمونه های موردی: طوایف ملک محمودی و تات خیری) [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • قرخلو، مهدی بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک [دوره 41، شماره 65، 1387]

ک

 • کلانتری خلیل آباد، حسین بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک [دوره 41، شماره 65، 1387]

م

 • محمدی، یاسر بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان [دوره 41، شماره 66، 1387]
 • محمدپور، علی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان [دوره 41، شماره 65، 1387]
 • محمدپور جابری، مرتضی تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری مورد مطالعه: شهر اسفراین [دوره 41، شماره 65، 1387]
 • مطیئی لنگرودی، سیدحسن بررسی وضعیت منابع آب منطقه کلات با تاکید بر مشکلات تأمین آب روستایی [دوره 41، شماره 63، 1387]
 • مهدوی حاجیلوئی، مسعود نقش و تأثیر خانه‌های دوم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی ناحیه کلاردشت [دوره 41، شماره 65، 1387]
 • موحد، علی توزیع فضایی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی مطالعه موردی: شهر اصفهان [دوره 41، شماره 65، 1387]
 • موحد محمدی، حمید بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان [دوره 41، شماره 66، 1387]

و

 • ولایتی، سعد ا... بررسی وضعیت منابع آب منطقه کلات با تاکید بر مشکلات تأمین آب روستایی [دوره 41، شماره 63، 1387]