نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، پرویز تولید دانش و توسعه در هزارۀ سوم و بررسی معیارهای علمی مقالات پژوهشی جغرافیای شهری ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 587-605]

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی کاربرد روش PROMETHEE به‌عنوان رویکردی سازنده در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: شهر کوچک جویبار) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 391-410]
 • اجزاء شکوهی، محمد سنجش و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای در شهر تهران (مطالعۀ موردی: محله‌های ولی‌عصر شمالی، آشتیانی، نیلوفر و امامیه) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 341-356]
 • احدی، محمدرضا آرام‌سازی ترافیک محله با رویکرد تجدیدحیات با استفاده از مدل SWOT (مطالعۀ موردی: محلۀ یورد شاهی ارومیه) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 755-767]
 • احمدی، ابراهیم تبیین مدل ژئوپلتیک روابط ایران و پاکستان [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 307-323]
 • احمدی، سجاد تحلیل الگوی گسترش فیزیکی شهر خرم‌آباد با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن و تعیین جهات بهینۀ گسترش آن با استفاده از مدل AHP [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 519-537]
 • احمدی، شیرکو ارزیابـی فعالیت ها و کارکـرد خانـه های تــرویج روستایــی (مـطالعـۀ مـوردی: شهــرستان زابـل) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 371-389]
 • احمدی پور، زهرا تبیین مؤلفه‌های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 115-131]
 • اریس، بهاره بررسی تولید معنا در فضای شهری برمبنای تئوری ساخت‌یابی (مطالعۀ موردی: بازار تبریز) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 273-287]
 • ارگانی، میثم پیاده‌سازی یک الگوریتم محیط آگاه در جانمایی شبکۀ حسگرها به‌منظور بهینه‌سازی پوشش در یک محیط شهر هوشمند [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 951-960]
 • افشانی، علیرضا سنجش میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعۀ موردی: شهر ایلام) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 607-619]
 • افضلی، رسول فهم نقشۀ سیاسی از منظر قدرت/ دانش [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 185-202]
 • اقدر، حسین مقایسۀ دو روش تصمیم‌گیری Fuzzy-AHP و ANP به‌منظور رتبه‌بندی تناسب اراضی به‌منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعۀ موردی: منطقۀ خائیز بهبهان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 621-635]
 • امیری، علی فهم نقشۀ سیاسی از منظر قدرت/ دانش [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 185-202]
 • امیرحاجلو، الهام تبیین نابرابری در توسعۀ صنعت گردشگری با نگاهی به ایران [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 769-789]

ب

 • بیات، مصطفی تولید دانش و توسعه در هزارۀ سوم و بررسی معیارهای علمی مقالات پژوهشی جغرافیای شهری ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 587-605]
 • بازگیر، سعید تحلیل فضایی آسیب‌پذیری اجتماعی خانوارها دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 465-484]
 • باقری کشکولی، علی تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 35-53]
 • بخشی، زهرا تحلیل فضایی پراکنش سکونتگاه‌های روستایی منطقۀ سبزوار- نیشابور براساس منابع اکولوژیکی موجود [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 227-242]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان فهم نقشۀ سیاسی از منظر قدرت/ دانش [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 185-202]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان کشمکش‌های سرزمینی در شمال عراق: سرزمین، قومیت و سیاست [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 637-656]
 • بریمانی، فرامرز تأثیر اسکان عشایر بر میزان مشارکت زنان در تأمین درآمد خانوار (مطالعۀ موردی: زنان عشایر سیستانی) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 791-805]
 • بشارتی فر، صادق تحلیل و تبیین تأثیرات صنعت نفت بر ساختار فضایی شهر (مطالعۀ موردی: شهر آبادان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 657-673]
 • بهشتی نیا، محمد علی بهبود کیفیت انتقال مصدومان هنگام وقوع بلایای طبیعی از نقاط مختلف جغرافیایی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 539-551]

پ

 • پیردشتی، حسن تبیین مؤلفه‌های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 115-131]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تحلیل و تبیین تأثیرات صنعت نفت بر ساختار فضایی شهر (مطالعۀ موردی: شهر آبادان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 657-673]
 • پوراحمد، احمد سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطۀ شهروندان با سازمان متروی شهر تهران [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 427-443]
 • پوراحمد، احمد الگوی تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد (مطالعۀ موردی: شهر کرج) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 869-883]
 • پورخباز، حمیدرضا مقایسۀ دو روش تصمیم‌گیری Fuzzy-AHP و ANP به‌منظور رتبه‌بندی تناسب اراضی به‌منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعۀ موردی: منطقۀ خائیز بهبهان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 621-635]
 • پوررستمی، ناهید بررسی تطبیقی ارتقای امنیت انرژی با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر؛ در مقایسۀ ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن با الگوی مدیریت راهبردی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 713-731]
 • پورصفوی، سید مسعود ارزیابی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در مناطق شهری عملکردی استان مازندران با استفاده از تحلیل خوشه‌ای [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 807-820]
 • پورطاهری، مهدی سنجش رضایت‌ گردشگران از مقاصد گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیلان [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 571-585]
 • پورطاهری، مهدی الزامات توسعۀ پایدار و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای (مطالعۀ موردی: محلۀ اکباتان منطقۀ 5 شهر تهران) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 19-34]

ت

 • تقوایی، مسعود ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی اسکان اضطراری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 325-340]
 • تیموری، راضیه سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطۀ شهروندان با سازمان متروی شهر تهران [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 427-443]
 • توانا، مصطفی سنجش پایداری اجتماعی در محلات پراکنده‌رو (مطالعۀ موردی: محلۀ شادآباد تهران) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 885-900]
 • تولایی، سیمین نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: سرعین) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]

ج

 • جعفری، شاهین ارزیابی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در مناطق شهری عملکردی استان مازندران با استفاده از تحلیل خوشه‌ای [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 807-820]
 • جلالیان، اسحاق تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 35-53]
 • جمعه پور، محمود سطح پایداری محله‌ای و رابطۀ آن با توسعۀ اجتماعی در محلۀ نازی‌آباد تهران [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 411-425]
 • جهانی دولت آباد، رحمان نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: سرعین) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • جهانی دولت‌آباد، اسماعیل نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: سرعین) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]
 • جوان، فرهاد بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی: شهر زابل) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 901-915]
 • جوهری، لیلا سنجش عملکرد مؤلفه‌های آسایش بصری در ارتقای کیفیت محیط شهر با استفاده از تکنیک وایکور (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر مشهد) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 167-183]

چ

 • چناری، سمیرا تأثیر اقلیت‌های فضایی بر قدرت ملی (با تأکید بر اقلیت‌های قومی) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 675-691]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل استقرار فضایی- کالبدی کارکردهای دانش‌بنیان در مقابل کارکردهای سنتی در شهر تهران (تحلیلی بر توزیع هسته‌های شهری تهران) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 1-18]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل الگوی گسترش فیزیکی شهر خرم‌آباد با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن و تعیین جهات بهینۀ گسترش آن با استفاده از مدل AHP [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 519-537]
 • حاتمی‌نژاد، حسین الگوی تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد (مطالعۀ موردی: شهر کرج) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 869-883]
 • حافظ نیا، محمدرضا تبیین مؤلفه‌های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 115-131]
 • حافظ‌نیا، محمدرضا تأثیر عوامل سیاسی در تشدید پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانه‌ای دجله و فرات [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 857-868]
 • حیدری، جهانگیر مدل‌سازی همگرایی قومی براساس نیازسنجی مدیران سیاسی و مطالبات‌شناسی اقوام (مطالعۀ موردی: استان کردستان) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 821-839]
 • حیدری نیا، سعید سنجش الگوی استقرار کاربری‌های حیاتی از منظر پدافند غیرعامل در کلان‌شهر اهواز [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 733-753]
 • حسینی، سید مصطفی سنجش و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای در شهر تهران (مطالعۀ موردی: محله‌های ولی‌عصر شمالی، آشتیانی، نیلوفر و امامیه) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 341-356]
 • حسینی، سیده سمیه ارزیابی، ظرفیت‌سنجی و پهنه‌بندی مناطق مستعد گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: استان اصفهان) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 81-94]
 • حسنی بخشکندی، حامد تحلیل مکان‌گزینی استقرار انسانی در شرایط بحرانی (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 133-149]
 • حسین‌زاده، محمدرضا بررسی تطبیقی ارتقای امنیت انرژی با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر؛ در مقایسۀ ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن با الگوی مدیریت راهبردی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 713-731]
 • حکمت نیا، حسن سنجش میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعۀ موردی: شهر ایلام) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 607-619]

خ

 • خادمی، حسین سنجش درجۀ توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان نی‌ریز با روش تاکسونومی عددی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 69-80]
 • خانی، فضیله ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری در بین کارآفرینان روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان سولقان) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 917-934]

د

 • داداش زاده، علی ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی اسکان اضطراری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 325-340]
 • داودی، الهام بررسی نقش مکان‌های سوم بر ارتقای زندگی اجتماعی شهر زنجان در بازۀ زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (مطالعۀ موردی: محدودۀ سبزه‌میدان شهر زنجان-ایران) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 553-570]
 • دربان آستانه، علیرضا تحلیل فضایی آسیب‌پذیری اجتماعی خانوارها دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 465-484]

ذ

 • ذکی، یاشار بازاندیشی در مفهوم Territory از نگاه جغرافیای سیاسی ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 693-711]

ر

 • رحیمی، وحید مقایسۀ دو روش تصمیم‌گیری Fuzzy-AHP و ANP به‌منظور رتبه‌بندی تناسب اراضی به‌منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعۀ موردی: منطقۀ خائیز بهبهان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 621-635]
 • رحمانی، بیژن الگوسازی تغییرات کاربری اراضی دهستان‌های استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 505-518]
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا الگوسازی تغییرات کاربری اراضی دهستان‌های استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 505-518]
 • رضاعلی، منصور بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی: شهر زابل) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 901-915]
 • رضائی، مسعود عوامل خارجی مؤثر بر توسعه‌نیافتگی روابط ایران و گرجستان [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 935-950]
 • رضائی، مهرانگیز الگوسازی تغییرات کاربری اراضی دهستان‌های استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 505-518]
 • رضائی سکه روانی، داود تأثیر اقلیت‌های فضایی بر قدرت ملی (با تأکید بر اقلیت‌های قومی) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 675-691]
 • رضوانی، محمدرضا تحلیل آثار بیمۀ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی و احساس تعلق جامعۀ روستایی ( مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بدره- استان ایلام) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 445-463]
 • رضوی نژاد، مرتضی بررسی و تحلیل راهبردهای مدیریت مهاجران افغانستانی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT-ANP [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 289-305]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا سنجش رضایت‌ گردشگران از مقاصد گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیلان [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 571-585]
 • رمضان نژاد، یاسر سنجش رضایت‌ گردشگران از مقاصد گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیلان [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 571-585]

ز

 • زیاری، سمیه الگوی تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد (مطالعۀ موردی: شهر کرج) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 869-883]
 • زیاری، کرامت اله تحلیل استقرار فضایی- کالبدی کارکردهای دانش‌بنیان در مقابل کارکردهای سنتی در شهر تهران (تحلیلی بر توزیع هسته‌های شهری تهران) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 1-18]
 • زیاری، کرامت اله تحلیلی بر وضعیت ساختاری-کالبدی شهر مهاباد از منظر راهبرد توسعۀ شهری (CDS) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 485-504]
 • زارعی، بهادر عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری دولت‌های دیکتاتوری- رانتیر در منطقۀ خلیج فارس [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 203-225]
 • زارعی، بهادر بازاندیشی در مفهوم Territory از نگاه جغرافیای سیاسی ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 693-711]
 • زارع پور، فاطمه سنجش درجۀ توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان نی‌ریز با روش تاکسونومی عددی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 69-80]
 • زرقانی، سید هادی بررسی و تحلیل راهبردهای مدیریت مهاجران افغانستانی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT-ANP [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 289-305]
 • زرین‌کوب، روزبه بازاندیشی در مفهوم Territory از نگاه جغرافیای سیاسی ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 693-711]
 • زمانی، عظیم کشمکش‌های سرزمینی در شمال عراق: سرزمین، قومیت و سیاست [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 637-656]
 • زنگانه، ابوالفضل تبیین نابرابری در توسعۀ صنعت گردشگری با نگاهی به ایران [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 769-789]
 • زهدی گهرپور، محمد بازاندیشی در مفهوم Territory از نگاه جغرافیای سیاسی ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 693-711]

س

 • ساعد موچشی، رامین تحلیل استقرار فضایی- کالبدی کارکردهای دانش‌بنیان در مقابل کارکردهای سنتی در شهر تهران (تحلیلی بر توزیع هسته‌های شهری تهران) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 1-18]
 • سجادی، ژیلا تولید دانش و توسعه در هزارۀ سوم و بررسی معیارهای علمی مقالات پژوهشی جغرافیای شهری ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 587-605]
 • سجادزاده، حسن بررسی تولید معنا در فضای شهری برمبنای تئوری ساخت‌یابی (مطالعۀ موردی: بازار تبریز) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 273-287]
 • سلیمانی، محمد نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: سرعین) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 95-113]

ش

 • شاه کرمی، نعمت ارزیابی نظام سلسله‌مراتبی شهری استان لرستان در دورۀ 1365 تا 1390 [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 151-166]
 • شجاعیان، علی سنجش الگوی استقرار کاربری‌های حیاتی از منظر پدافند غیرعامل در کلان‌شهر اهواز [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 733-753]
 • شیخ زاده، محسن تحلیل فضایی آسیب‌پذیری اجتماعی خانوارها دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 465-484]
 • شعبانی، مرتضی ارزیابی آسیب‌پذیری کاربری آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل شهری دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 243-258]

ص

 • صابری، عبدالمطلب الزامات توسعۀ پایدار و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای (مطالعۀ موردی: محلۀ اکباتان منطقۀ 5 شهر تهران) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 19-34]
 • صیادی، زهرا تأثیر اسکان عشایر بر میزان مشارکت زنان در تأمین درآمد خانوار (مطالعۀ موردی: زنان عشایر سیستانی) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 791-805]
 • صادقلو، طاهره سنجش عملکرد مؤلفه‌های آسایش بصری در ارتقای کیفیت محیط شهر با استفاده از تکنیک وایکور (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر مشهد) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 167-183]
 • صحرائی جویباری، احمد کاربرد روش PROMETHEE به‌عنوان رویکردی سازنده در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: شهر کوچک جویبار) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 391-410]
 • صیدایی، سید اسکندر ارزیابی، ظرفیت‌سنجی و پهنه‌بندی مناطق مستعد گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: استان اصفهان) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 81-94]
 • صفدری مولان، امین سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطۀ شهروندان با سازمان متروی شهر تهران [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 427-443]

ض

 • ضرابی، اصغر ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی اسکان اضطراری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 325-340]

ط

 • طالبی، مانی تحلیل فضایی محرومیت‌های توسعه‌یافتگی (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های استان گیلان) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 55-68]
 • طاهری، احمد تأثیر عوامل سیاسی در تشدید پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانه‌ای دجله و فرات [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 857-868]

ع

 • علوی، سیدعلی الزامات توسعۀ پایدار و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای (مطالعۀ موردی: محلۀ اکباتان منطقۀ 5 شهر تهران) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 19-34]

غ

 • غنی زاده حصار، الناز آرام‌سازی ترافیک محله با رویکرد تجدیدحیات با استفاده از مدل SWOT (مطالعۀ موردی: محلۀ یورد شاهی ارومیه) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 755-767]

ف

 • فاضل نیا، غریب ارزیابـی فعالیت ها و کارکـرد خانـه های تــرویج روستایــی (مـطالعـۀ مـوردی: شهــرستان زابـل) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 371-389]
 • فاضل نیا، غریب تأثیر اسکان عشایر بر میزان مشارکت زنان در تأمین درآمد خانوار (مطالعۀ موردی: زنان عشایر سیستانی) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 791-805]
 • فتایی، مجتبی ارزیابی نظام سلسله‌مراتبی شهری استان لرستان در دورۀ 1365 تا 1390 [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 151-166]
 • فرج‌زاده اصل، منوچهر تأثیر عوامل سیاسی در تشدید پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانه‌ای دجله و فرات [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 857-868]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی الگوسازی تغییرات کاربری اراضی دهستان‌های استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 505-518]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی تحلیل فضایی پراکنش سکونتگاه‌های روستایی منطقۀ سبزوار- نیشابور براساس منابع اکولوژیکی موجود [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 227-242]
 • فرهودی، رحمت‌الله الگوی تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد (مطالعۀ موردی: شهر کرج) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 869-883]
 • فرهودی، رحمت اله تحلیل استقرار فضایی- کالبدی کارکردهای دانش‌بنیان در مقابل کارکردهای سنتی در شهر تهران (تحلیلی بر توزیع هسته‌های شهری تهران) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 1-18]
 • فیروزی، محمدعلی سنجش اصول مجاورت کاربری‌های ویژه از منظر پدافند غیرعامل شهری مطالعۀ همجواری بیمارستان‌ها در شهر اهواز [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 259-272]

ق

 • قادری، اسماعیل تحلیل و تبیین تأثیرات صنعت نفت بر ساختار فضایی شهر (مطالعۀ موردی: شهر آبادان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 657-673]
 • قاسمی، سعید تحلیلی بر وضعیت ساختاری-کالبدی شهر مهاباد از منظر راهبرد توسعۀ شهری (CDS) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 485-504]
 • قائدرحمتی، صفر بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی: شهر زابل) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 901-915]
 • قدیری معصوم، مجتبی تحلیل فضایی پراکنش سکونتگاه‌های روستایی منطقۀ سبزوار- نیشابور براساس منابع اکولوژیکی موجود [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 227-242]
 • قنبری، محمد بررسی و تحلیل راهبردهای مدیریت مهاجران افغانستانی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT-ANP [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 289-305]

ک

 • کاویانی راد، مراد تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک بر راهبرد ملی (مطالعۀ موردی: جنوب شرق ایران) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 841-855]
 • کرمی‌نژاد، حسین تأثیر عوامل سیاسی در تشدید پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانه‌ای دجله و فرات [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 857-868]
 • کوچکی، محمد تحلیل آثار بیمۀ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی و احساس تعلق جامعۀ روستایی ( مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بدره- استان ایلام) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 445-463]
 • کولایی، الهه عوامل خارجی مؤثر بر توسعه‌نیافتگی روابط ایران و گرجستان [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 935-950]

ل

 • لرستانی، اکبر تحلیل الگوی گسترش فیزیکی شهر خرم‌آباد با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن و تعیین جهات بهینۀ گسترش آن با استفاده از مدل AHP [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 519-537]

م

 • مالداری، حسن تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک بر راهبرد ملی (مطالعۀ موردی: جنوب شرق ایران) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 841-855]
 • متقی، افشین مدل‌سازی همگرایی قومی براساس نیازسنجی مدیران سیاسی و مطالبات‌شناسی اقوام (مطالعۀ موردی: استان کردستان) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 821-839]
 • مجتهدزاده، سپنتا تبیین مؤلفه‌های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 115-131]
 • محمدی، احد کشمکش‌های سرزمینی در شمال عراق: سرزمین، قومیت و سیاست [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 637-656]
 • محمدی، حمیدرضا تبیین مدل ژئوپلتیک روابط ایران و پاکستان [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 307-323]
 • محمدی، مریم تحلیل الگوی گسترش فیزیکی شهر خرم‌آباد با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن و تعیین جهات بهینۀ گسترش آن با استفاده از مدل AHP [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 519-537]
 • محمدیاری، فاطمه مقایسۀ دو روش تصمیم‌گیری Fuzzy-AHP و ANP به‌منظور رتبه‌بندی تناسب اراضی به‌منظور کاربری اکوتوریسم (مطالعۀ موردی: منطقۀ خائیز بهبهان) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 621-635]
 • محمدیان مصمم، حسن تولید دانش و توسعه در هزارۀ سوم و بررسی معیارهای علمی مقالات پژوهشی جغرافیای شهری ایران [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 587-605]
 • محمدی ده چشمه، مصطفی سنجش اصول مجاورت کاربری‌های ویژه از منظر پدافند غیرعامل شهری مطالعۀ همجواری بیمارستان‌ها در شهر اهواز [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 259-272]
 • محمدی ده‌چشمه، مصطفی سنجش الگوی استقرار کاربری‌های حیاتی از منظر پدافند غیرعامل در کلان‌شهر اهواز [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 733-753]
 • محمودی شیخ سرمست، میلاد تحلیل مکان‌گزینی استقرار انسانی در شرایط بحرانی (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 133-149]
 • مخلصیان، سپیده سطح پایداری محله‌ای و رابطۀ آن با توسعۀ اجتماعی در محلۀ نازی‌آباد تهران [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 411-425]
 • مدیری، آتوسا بررسی نقش مکان‌های سوم بر ارتقای زندگی اجتماعی شهر زنجان در بازۀ زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (مطالعۀ موردی: محدودۀ سبزه‌میدان شهر زنجان-ایران) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 553-570]
 • مرادی مسیحی، واراز تحلیل فضایی محرومیت‌های توسعه‌یافتگی (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های استان گیلان) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 55-68]
 • مستوفی الممالکی، رضا ارزیابی نظام سلسله‌مراتبی شهری استان لرستان در دورۀ 1365 تا 1390 [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 151-166]
 • مشکینی، ابوالفضل ارزیابی آسیب‌پذیری کاربری آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل شهری دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 243-258]
 • مشکینی، ابوالفضل تبیین نابرابری در توسعۀ صنعت گردشگری با نگاهی به ایران [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 769-789]
 • مصیب زاده، علی تحلیل مکان‌گزینی استقرار انسانی در شرایط بحرانی (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه) [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 133-149]
 • مطیعی لنگرودی، سیدحسن تحلیل فضایی پراکنش سکونتگاه‌های روستایی منطقۀ سبزوار- نیشابور براساس منابع اکولوژیکی موجود [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 227-242]
 • مقیمی، مصطفی بهبود کیفیت انتقال مصدومان هنگام وقوع بلایای طبیعی از نقاط مختلف جغرافیایی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 539-551]
 • ملکی، محمد سنجش میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعۀ موردی: شهر ایلام) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 607-619]
 • مهدی، علی تحلیلی بر وضعیت ساختاری-کالبدی شهر مهاباد از منظر راهبرد توسعۀ شهری (CDS) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 485-504]
 • مهدیان بهنمیری، معصومه تحلیلی بر وضعیت ساختاری-کالبدی شهر مهاباد از منظر راهبرد توسعۀ شهری (CDS) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 485-504]
 • موسوی، سمیه سادات ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری در بین کارآفرینان روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان سولقان) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 917-934]
 • موسوی، میرنجف تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 35-53]
 • موسوی، میرنجف سنجش میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعۀ موردی: شهر ایلام) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 607-619]
 • موسوی شهیدی، سیدمهدی عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری دولت‌های دیکتاتوری- رانتیر در منطقۀ خلیج فارس [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 203-225]

ن

 • نشاط، عبدالحمید ارزیابی آسیب‌پذیری کاربری آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل شهری دربرابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 243-258]
 • نظرپور دزکی، رضا سنجش اصول مجاورت کاربری‌های ویژه از منظر پدافند غیرعامل شهری مطالعۀ همجواری بیمارستان‌ها در شهر اهواز [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 259-272]
 • نظم فر، حسین پیش‌بینی جهات توسعۀ شهری با استفاده از روش ترکیبی سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل احتمالاتی بیزین (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل) [دوره 49، شماره 2، 1396، صفحه 357-370]
 • نیکجو، ایرج مدل‌سازی همگرایی قومی براساس نیازسنجی مدیران سیاسی و مطالبات‌شناسی اقوام (مطالعۀ موردی: استان کردستان) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 821-839]
 • نوریان، فرشاد سنجش پایداری اجتماعی در محلات پراکنده‌رو (مطالعۀ موردی: محلۀ شادآباد تهران) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 885-900]

و

 • واثق، محمود تأثیر اقلیت‌های فضایی بر قدرت ملی (با تأکید بر اقلیت‌های قومی) [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 675-691]

ه

 • هاشمی زهی، سودابه بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی: شهر زابل) [دوره 49، شماره 4، 1396، صفحه 901-915]

ی

 • یزدان پناه درو، کیومرث عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری دولت‌های دیکتاتوری- رانتیر در منطقۀ خلیج فارس [دوره 49، شماره 1، 1396، صفحه 203-225]
 • یزدان پناه درو، کیومرث بررسی تطبیقی ارتقای امنیت انرژی با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر؛ در مقایسۀ ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن با الگوی مدیریت راهبردی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 713-731]
 • یوسفی، ریحانه بررسی تطبیقی ارتقای امنیت انرژی با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر؛ در مقایسۀ ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن با الگوی مدیریت راهبردی [دوره 49، شماره 3، 1396، صفحه 713-731]