نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، سیامک اولویت‌بندی راهبردی توسعۀ گردشگری به‌منظور تعیین جایگاه آن در برنامه‌های توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 573-589]
 • آقائی‌زاده، اسماعیل شناسایی موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع‌آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعۀ موردی: شهر رشت) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 773-790]

ا

 • احمدی، امین برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ اکوتوریسم روستایی (مطالعۀ موردی: روستای ایستگاه‌ بیشه) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 263-276]
 • احمدی، سید عباس تبیین نظری بسترهای شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 199-216]
 • احمدی، شیرکو تحلیل ساختار کالبدی-فضایی بافت فرسودۀ شهری با استفاده از GIS (مطالعۀ مـوردی: هستۀ مرکزی شهر سردشت) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 409-430]
 • احمدی‌پور، فاطمه مقایسۀ عملکرد مدل‌های پواسون و لوجیت چندجمله‌ای در انتقال‌پذیری مکانی (مطالعۀ موردی: سفرهای کاری خانوار) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 963-976]
 • اسکتی، هانیه بررسی آثار حس تعلق ‌مکانی بر بازساخت فضایی-کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان نِه، شهرستان نهبندان) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 791-807]
 • اسماعیل زاده، حسن تحلیلی بر سطح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 355-374]
 • افراسیابی راد، محمدصادق تحلیل شاخص‌های جهانی محیطزیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 907-927]
 • اکبریان رونیزی، سعیدرضا خزش شهری، الحاق روستا به شهر و تحلیل اثرات و پیامدها از دیدگاه ساکنان (مطالعۀ موردی: روستاهای الحاقی به کلان‌شهر شیراز) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 591-608]
 • الهی، مسعود بازشناسی رابطۀ فضاهای شهری و حرکت‌های اجتماعی با تمرکز بر شهرهای قاهره، صنعا و منامه [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 181-197]
 • امیدی فر، رضا تبیین نابرابری‌ و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران جهت نیل به توسعۀ پایدار [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 627-644]

ب

 • بادکو، بهروز اولویت‌بندی راهبردی توسعۀ گردشگری به‌منظور تعیین جایگاه آن در برنامه‌های توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 573-589]
 • بایزی، سیدطاهر تأثیر مبادلات اقتصادی در توسعۀ شهرهای مرزی (مطالعۀ موردی: شهر پیرانشهر) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 1049-1065]
 • باقرزاده، حسین احیای بافت های درون شهری با رویکرد منطقه بندی+ فرم محور (مطالعۀ موردی:شهر برازجان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 375-394]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان تبیین نظری بسترهای شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 199-216]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان جستاری پیرامون مسئلۀ قانون در جغرافیا با تأکید بر جغرافیای سیاسی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 749-771]
 • بذرافشان، جواد بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان در به‌کارگیری شیوه‌های حفاظت منابع آب‌وخاک در دشت جایدر (شهرستان پل‌دختر) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 73-92]
 • بذرافشان، جواد بررسی آثار حس تعلق ‌مکانی بر بازساخت فضایی-کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان نِه، شهرستان نهبندان) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 791-807]
 • برهانی، کاظم تحلیل تأثیر کاربری اراضی در پایداری محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: محله‌های ناحیۀ 1 منطقۀ 14 تهران) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 249-262]
 • بسطامی مفرد، رامین توسعۀ سیستم اطلاعات مکانی شهروند-محور به‌منظور پایش و تحلیل جرائم شهری [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 233-247]

پ

 • پارسا (پشاه‌آبادی)، شهرام ارزیابی کیفیت زندگی در محلۀ سیروس تهران [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 513-535]
 • پرهیزکار، اکبر تحلیل نقش دفاتر خدمات الکترونیکی در کاهش سفرهای درون شهری (مطالعۀ موردی منطقۀ 5 شهرتهران) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 93-108]
 • پیشگاهی‌‌فرد، زهرا بررسی پیامدهای منطقه‌ای همه‌پرسی در کردستان عراق [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 1029-1047]
 • پیلتن، فرزاد بررسی عوامل واقع‌گرایی ایرانی از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 491-511]
 • پوراحمد، احمد تحلیل ساختار کالبدی-فضایی بافت فرسودۀ شهری با استفاده از GIS (مطالعۀ مـوردی: هستۀ مرکزی شهر سردشت) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 409-430]
 • پور احمد، احمد استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (LUR) برای پیش‌بینی آلاینده‌های NO2، CO و PM10 (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • پورطاهری، مهدی بررسی تغییرات مسکن روستایی استان مازندران [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 339-354]
 • پورعزیزی، علی تأثیر مبادلات اقتصادی در توسعۀ شهرهای مرزی (مطالعۀ موردی: شهر پیرانشهر) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 1049-1065]
 • پورمحمدی، محمدرضا تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شکاف دیجیتال، به‌روش میک‌مک فازی (مطالعۀ موردی: تبریز 2018) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 891-905]
 • پورمحمدی، محمدرضا بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 645-659]

ت

 • تلخاب، امیر سنجش مؤلفه‌های شخصیت در گرایش روستاییان به کارآفرینی (مورد مطالعاتی: شهرستان خدابنده) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 431-447]
 • توکلی نیا، جمیله تحلیل شاخص‌های جهانی محیطزیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 907-927]
 • تومانیان، آرا شبیه‌سازی رشد شهری تبریز با استفاده از مدل CA-Markov و تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 217-231]

ج

 • جعفری، محمد برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ اکوتوریسم روستایی (مطالعۀ موردی: روستای ایستگاه‌ بیشه) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 263-276]
 • جلوخانی نیارکی، محمدرضا توسعۀ سیستم اطلاعات مکانی شهروند-محور به‌منظور پایش و تحلیل جرائم شهری [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 233-247]

ح

 • حاتمی‌نژاد، حسین ارزیابی کیفیت زندگی در محلۀ سیروس تهران [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 513-535]
 • حاتمی‌نژاد، حسین بررسی تأثیر ایجاد پارکلت بر پیاده‌مداری شهروندان (مطالعۀ موردی: خیابان ولی‌عصر شهر تهران) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 993-1010]
 • حاجی، مهسا ارزیابی کیفیت زندگی در محلۀ سیروس تهران [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 513-535]
 • حاجیلو، فخرالدین توسعۀ سیستم اطلاعات مکانی شهروند-محور به‌منظور پایش و تحلیل جرائم شهری [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 233-247]
 • حاجیلو، مهدی سنجش مؤلفه‌های شخصیت در گرایش روستاییان به کارآفرینی (مورد مطالعاتی: شهرستان خدابنده) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 431-447]
 • حافظ نیا، محمد رضا تبیین نظری بسترهای شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 199-216]
 • حامد، بیتا اولویت‌بندی راهبردی توسعۀ گردشگری به‌منظور تعیین جایگاه آن در برنامه‌های توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 573-589]
 • حجی‌پناه، نرگس تحلیل نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران براساس نگرش سیستمی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 537-554]
 • حدیدی، مسلم اولویت‌بندی راهبردی توسعۀ گردشگری به‌منظور تعیین جایگاه آن در برنامه‌های توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 573-589]
 • حیدری، جهانگیر احیای بافت های درون شهری با رویکرد منطقه بندی+ فرم محور (مطالعۀ موردی:شهر برازجان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 375-394]
 • حیدری موصلو، طهمورث تبیین نظری بسترهای شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 199-216]
 • حسام، مهدی شناسایی موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع‌آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعۀ موردی: شهر رشت) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 773-790]
 • حسنی، محمد تبیین نابرابری‌ و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران جهت نیل به توسعۀ پایدار [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 627-644]
 • حسینی، فرشته رانت زمین و مسکن و وقوع تخلفات ساختمانی در شهر سنندج [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 317-337]

خ

 • خستو، مریم تحلیل و ارزیابی شاخص‌های رفاه اجتماعی در نواحی شهری با تأکید بر رویکرد عدالت (مطالعۀ موردی: نواحی منطقۀ 1 شهر قزوین) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 297-315]
 • خطیبی، سید محمدرضا چگونگی استقرار مدارس علمیه در شهرهای تاریخی دورۀ اسلامی (مطالعۀ موردی: شهرهای قزوین و اصفهان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 449-466]
 • خوارزمی، امید علی تحلیل نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران براساس نگرش سیستمی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 537-554]

د

 • داداش‌پور، هاشم تحلیل ریخت‌شناسانۀ ساختار فضایی توزیع جمعیت در منطقۀ کلان‌شهری تهران [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 109-125]
 • دانایی، علی سنجش ‌کیفیت ‌زندگی ‌در ‌نواحی ‌روستایی (دهستان ‌بهمئی ‌گرمسیری ‌جنوبی ‌در ‌شهرستان ‌بهمئی ‌از ‌توابع ‌استان ‌کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 727-747]
 • دانش‌پور، سید عبدالهادی بازشناسی رابطۀ فضاهای شهری و حرکت‌های اجتماعی با تمرکز بر شهرهای قاهره، صنعا و منامه [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 181-197]
 • دانشمندی، نغمه تحلیل الگوهای فضایی گردشگری شهری (مطالعۀ موردی: فضاهای گردشگری شهر اصفهان) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 945-961]

ر

 • رجایی، سید عباس ارزیابی ‌میزان ‌انطباق ‌سامانه ‌اتوبوس‌های تندرو ‌شهر ‌تهران ‌با ‌رویکرد ‌توسعۀ ‌حمل‌ونقل محور [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 703-725]
 • رحیمی، رضا تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی شکل‌گیری ائتلاف نظامی عربی در منطقۀ جنوب غرب آسیا و آثار آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 1011-1027]
 • رضایی، محمدرضا ارزیابی مؤلفه‌های مبنایی آمادگی ذهنی-نگرشی خانوارهای شهر کرمان در برابر سوانح طبیعی (زلزله) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 853-871]
 • رضایی، محمود کاربست اصول نوشهرگرایی مطابق با شناسه‌های شهر ایرانی-اسلامی (مطالعۀ موردی: محلۀ مسکونی و قدیمی رباطکریم (رباط کهنه)) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 929-944]
 • رضاعلی، منصور شناسایی موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع‌آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعۀ موردی: شهر رشت) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 773-790]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا بررسی تغییرات مسکن روستایی استان مازندران [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 339-354]
 • رنجبرنیا، بهزاد تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شکاف دیجیتال، به‌روش میک‌مک فازی (مطالعۀ موردی: تبریز 2018) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 891-905]
 • رنجبر نوازی، امیر مسعود کاربرد مدل LTM در پیش‌بینی و مدل‌سازی توسعۀ فیزیکی شهر ایلخچی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 35-53]
 • روستایی، َشهریور تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شکاف دیجیتال، به‌روش میک‌مک فازی (مطالعۀ موردی: تبریز 2018) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 891-905]
 • رومینا، ابراهیم تأثیر مبادلات اقتصادی در توسعۀ شهرهای مرزی (مطالعۀ موردی: شهر پیرانشهر) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 1049-1065]

ز

 • زیاری، کرامت الله استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (LUR) برای پیش‌بینی آلاینده‌های NO2، CO و PM10 (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • زیاری، کرامت‌اله ارزیابی کیفیت زندگی در محلۀ سیروس تهران [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 513-535]
 • زارعی، بهادر بررسی عوامل واقع‌گرایی ایرانی از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 491-511]
 • زارعی، بهادر تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی شکل‌گیری ائتلاف نظامی عربی در منطقۀ جنوب غرب آسیا و آثار آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 1011-1027]
 • زبردست، لعبت تحلیل عوامل مؤثر در وضعیت محیط زیست انسانی شهر تهران براساس مدل DPSIR [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 277-295]
 • زرقانی، سید هادی تحلیل نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران براساس نگرش سیستمی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 537-554]

س

 • سپهوند، رضا برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ اکوتوریسم روستایی (مطالعۀ موردی: روستای ایستگاه‌ بیشه) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 263-276]
 • سپهوند، لیلا برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ اکوتوریسم روستایی (مطالعۀ موردی: روستای ایستگاه‌ بیشه) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 263-276]
 • سجادی، ژیلا تحلیل شاخص‌های جهانی محیطزیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 907-927]
 • سجاسی قیداری، مرضیه تحلیل اثرات پرداخت نقدی یارانه‌ها بر توانمندسازی گروه‌های هدف روستایی (مطالعۀ موردی: روستاییان عضو کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی شهرستان خدابنده) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 163-180]
 • سعادتمندی، مژگان کاربست اصول نوشهرگرایی مطابق با شناسه‌های شهر ایرانی-اسلامی (مطالعۀ موردی: محلۀ مسکونی و قدیمی رباطکریم (رباط کهنه)) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 929-944]
 • سلطان زاده، حسین چگونگی استقرار مدارس علمیه در شهرهای تاریخی دورۀ اسلامی (مطالعۀ موردی: شهرهای قزوین و اصفهان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 449-466]
 • سلطان زاده، علیرضا چگونگی استقرار مدارس علمیه در شهرهای تاریخی دورۀ اسلامی (مطالعۀ موردی: شهرهای قزوین و اصفهان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 449-466]
 • سلمانی، محمد سنجش مؤلفه‌های شخصیت در گرایش روستاییان به کارآفرینی (مورد مطالعاتی: شهرستان خدابنده) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 431-447]

ش

 • شاطریان، محسن احیای بافت های درون شهری با رویکرد منطقه بندی+ فرم محور (مطالعۀ موردی:شهر برازجان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 375-394]
 • شاهی، الهام تحلیل عوامل مؤثر در وضعیت محیط زیست انسانی شهر تهران براساس مدل DPSIR [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 277-295]
 • شیخی، حجت تحلیل توان‌های محیطی برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 127-144]
 • شیخ بیگلو، رعنا خزش شهری، الحاق روستا به شهر و تحلیل اثرات و پیامدها از دیدگاه ساکنان (مطالعۀ موردی: روستاهای الحاقی به کلان‌شهر شیراز) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 591-608]
 • شرفی، سمیرا شناسایی و طبقه‌بندی نیمه‌اتوماتیک بافت‌های مدرن و فرسودۀ شهری براساس الگوهای طیفی و مکانی در محیط سنجش‌ازدور شیءگرا (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 661-678]
 • شعبان زاده نمینی، رضا تحلیل تأثیر کاربری اراضی در پایداری محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: محله‌های ناحیۀ 1 منطقۀ 14 تهران) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 249-262]
 • شیعه، اسماعیل عوامل مؤثر در مکان‌یابی ساختمان‌های بلندمرتبه با تأکید بر پایداری محیط‌زیست (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 873-890]
 • شمس‌الدینی، علی شناسایی چالش‌ها و ارزیابی عملکرد مسکن مهر از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهرک پردیس- کازرون) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 609-625]

ص

 • صادقلو، طاهره تحلیل اثرات پرداخت نقدی یارانه‌ها بر توانمندسازی گروه‌های هدف روستایی (مطالعۀ موردی: روستاییان عضو کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی شهرستان خدابنده) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 163-180]
 • صارمی، حمیدرضا عوامل مؤثر در مکان‌یابی ساختمان‌های بلندمرتبه با تأکید بر پایداری محیط‌زیست (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 873-890]
 • صالحی، اسماعیل تحلیل عوامل مؤثر در وضعیت محیط زیست انسانی شهر تهران براساس مدل DPSIR [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 277-295]
 • صالحی، رضا تحلیل عوامل مؤثر در وضعیت محیط زیست انسانی شهر تهران براساس مدل DPSIR [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 277-295]
 • صدر موسوی، میرستار تحلیل آثار اقتصادی-اجتماعی روستاهای ادغام‌شده بر روی شهرها (مطالعۀ موردی: روستای قجلو در شهر میاندوآب) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 831-851]
 • صدر موسوی، میر ستار بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 645-659]
 • صرافی، مظفر بازنگری و کاربست شاخص نیک‌بختی شهری (CPI) با توجه به ویژگی‌های جامعۀ ایران (مطالعۀ موردی: شهرهای بالای 100 هزار نفر منطقۀ شمال غرب کشور) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 555-572]
 • صفایی‌پور، مسعود تحلیل فضایی و سطح‌بندی توسعۀ روستایی در استان خوزستان با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندشاخصۀ جبرانی و مجموعۀ ادغامی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 679-701]
 • صفاریان، عماد شناسایی چالش‌ها و ارزیابی عملکرد مسکن مهر از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهرک پردیس- کازرون) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 609-625]
 • صفرخانی، رضوان تحلیلی بر سطح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 355-374]
 • صفوی، سید علی کاربست اصول نوشهرگرایی مطابق با شناسه‌های شهر ایرانی-اسلامی (مطالعۀ موردی: محلۀ مسکونی و قدیمی رباطکریم (رباط کهنه)) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 929-944]

ط

 • طولابی نژاد، میثم بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان در به‌کارگیری شیوه‌های حفاظت منابع آب‌وخاک در دشت جایدر (شهرستان پل‌دختر) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 73-92]
 • طولابی نژاد، مهرشاد بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان در به‌کارگیری شیوه‌های حفاظت منابع آب‌وخاک در دشت جایدر (شهرستان پل‌دختر) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 73-92]
 • طولابی نژاد، مهرشاد بررسی آثار حس تعلق ‌مکانی بر بازساخت فضایی-کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان نِه، شهرستان نهبندان) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 791-807]

ظ

 • ظفری، داریوش بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 645-659]

ع

 • عبیات، مرتضی تحلیل فضایی و سطح‌بندی توسعۀ روستایی در استان خوزستان با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندشاخصۀ جبرانی و مجموعۀ ادغامی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 679-701]
 • عبیات، مصطفی تحلیل فضایی و سطح‌بندی توسعۀ روستایی در استان خوزستان با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندشاخصۀ جبرانی و مجموعۀ ادغامی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 679-701]
 • عباس‌زادگان، مصطفی بازشناسی رابطۀ فضاهای شهری و حرکت‌های اجتماعی با تمرکز بر شهرهای قاهره، صنعا و منامه [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 181-197]
 • عزتی، عزت الله تحلیلی بر روند چندقطبی شدن ساختار فضایی و عملکردهای شهری (نمونۀ موردی: شهر سنندج) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 467-489]
 • عزت پناه، بختیار تحلیلی بر روند چندقطبی شدن ساختار فضایی و عملکردهای شهری (نمونۀ موردی: شهر سنندج) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 467-489]
 • علی‌دادی، مهدی تحلیل ریخت‌شناسانۀ ساختار فضایی توزیع جمعیت در منطقۀ کلان‌شهری تهران [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 109-125]
 • علوی، سید علی تحلیل نقش دفاتر خدمات الکترونیکی در کاهش سفرهای درون شهری (مطالعۀ موردی منطقۀ 5 شهرتهران) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 93-108]
 • علوی، سیدمحسن ارزیابی تاب‌آوری زیرساخت‌های شبکۀ آب شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 تهران) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 977-991]

غ

 • غلامی، یونس احیای بافت های درون شهری با رویکرد منطقه بندی+ فرم محور (مطالعۀ موردی:شهر برازجان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 375-394]

ف

 • فخیم‌جو، سارا تحلیل نقش دفاتر خدمات الکترونیکی در کاهش سفرهای درون شهری (مطالعۀ موردی منطقۀ 5 شهرتهران) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 93-108]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی تحلیل اکتشافی الگوهای فضایی- زمانی رفتار بازدیدکنندگان (مطالعۀ موردی: مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 17-34]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی ارزیابی ‌میزان ‌انطباق ‌سامانه ‌اتوبوس‌های تندرو ‌شهر ‌تهران ‌با ‌رویکرد ‌توسعۀ ‌حمل‌ونقل محور [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 703-725]
 • فیضی‌زاده، بختیار شناسایی و طبقه‌بندی نیمه‌اتوماتیک بافت‌های مدرن و فرسودۀ شهری براساس الگوهای طیفی و مکانی در محیط سنجش‌ازدور شیءگرا (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 661-678]
 • فضلعلی، زینب بررسی تغییرات مسکن روستایی استان مازندران [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 339-354]
 • فعلی، شیما چگونگی استقرار مدارس علمیه در شهرهای تاریخی دورۀ اسلامی (مطالعۀ موردی: شهرهای قزوین و اصفهان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 449-466]
 • فنی، زهره تأثیر سفرهای درون‌شهری در ایجاد محیط دوستدار کودک (مورد مطالعه: شهر زنجان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 395-408]

ق

 • قالیباف، محمد باقر تحلیلی بر روند چندقطبی شدن ساختار فضایی و عملکردهای شهری (نمونۀ موردی: شهر سنندج) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 467-489]
 • قائد رحمتی، صفر تحلیل الگوهای فضایی گردشگری شهری (مطالعۀ موردی: فضاهای گردشگری شهر اصفهان) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 945-961]
 • قربانی، رامین ارزیابی ‌میزان ‌انطباق ‌سامانه ‌اتوبوس‌های تندرو ‌شهر ‌تهران ‌با ‌رویکرد ‌توسعۀ ‌حمل‌ونقل محور [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 703-725]
 • قرخلو، مهدی استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (LUR) برای پیش‌بینی آلاینده‌های NO2، CO و PM10 (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • قلعه‌ای، علیرضا تبیین نابرابری‌ و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران جهت نیل به توسعۀ پایدار [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 627-644]
 • قنبری، سیروس بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان در به‌کارگیری شیوه‌های حفاظت منابع آب‌وخاک در دشت جایدر (شهرستان پل‌دختر) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 73-92]

ک

 • کاظمی، صالحه شناسایی و طبقه‌بندی نیمه‌اتوماتیک بافت‌های مدرن و فرسودۀ شهری براساس الگوهای طیفی و مکانی در محیط سنجش‌ازدور شیءگرا (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 661-678]
 • کریمی، اسدالله ارزیابی تاب‌آوری زیرساخت‌های شبکۀ آب شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 تهران) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 977-991]
 • کریمی، حسن بررسی پیامدهای منطقه‌ای همه‌پرسی در کردستان عراق [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 1029-1047]
 • کمانرودی کجوری، موسی رانت زمین و مسکن و وقوع تخلفات ساختمانی در شهر سنندج [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 317-337]

ل

 • لشگری، احسان ارزیابی مؤلفه‌های مبنایی آمادگی ذهنی-نگرشی خانوارهای شهر کرمان در برابر سوانح طبیعی (زلزله) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 853-871]
 • لشگری تفرشی، احسان جستاری در شناخت اثرات محیط طبیعی در تکوین نظام حکمرانی در ایران در قرن بیستم [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 55-72]

م

 • میثاق، نورالدین شبیه‌سازی رشد شهری تبریز با استفاده از مدل CA-Markov و تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 217-231]
 • محمدی، احد جستاری پیرامون مسئلۀ قانون در جغرافیا با تأکید بر جغرافیای سیاسی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 749-771]
 • محمدی، اکبر استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (LUR) برای پیش‌بینی آلاینده‌های NO2، CO و PM10 (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • محمدی، علیرضا سنجش توسعه‌‌یافتگی صنعتی شهرستان‌های استان اردبیل با رویکرد عدالت فضایی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 145-162]
 • محمدی، نازنین بررسی تأثیر ایجاد پارکلت بر پیاده‌مداری شهروندان (مطالعۀ موردی: خیابان ولی‌عصر شهر تهران) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 993-1010]
 • محمد حسنی زاده، مرجان تحلیل اکتشافی الگوهای فضایی- زمانی رفتار بازدیدکنندگان (مطالعۀ موردی: مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 17-34]
 • محمودی، حسین تحلیلی بر سطح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 355-374]
 • محمودزاده، حسن کاربرد مدل LTM در پیش‌بینی و مدل‌سازی توسعۀ فیزیکی شهر ایلخچی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 35-53]
 • مرادپور، نبی بررسی تأثیر ایجاد پارکلت بر پیاده‌مداری شهروندان (مطالعۀ موردی: خیابان ولی‌عصر شهر تهران) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 993-1010]
 • مسعود، محمد ارزیابی تاب‌آوری زیرساخت‌های شبکۀ آب شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 تهران) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 977-991]
 • مشکینی، ابوالفصل تحلیل تأثیر کاربری اراضی در پایداری محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: محله‌های ناحیۀ 1 منطقۀ 14 تهران) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 249-262]
 • مشکینی، ابوالفضل نقدی بر مدیریت زمین‌شهری کشورهای درحال‌توسعه (مطالعۀ موردی: ایران) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 809-829]
 • مطیعی لنگرودی، سید حسن تحلیل اکتشافی الگوهای فضایی- زمانی رفتار بازدیدکنندگان (مطالعۀ موردی: مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد) [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 17-34]
 • معبودی، محمدتقی تحلیل آثار اقتصادی-اجتماعی روستاهای ادغام‌شده بر روی شهرها (مطالعۀ موردی: روستای قجلو در شهر میاندوآب) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 831-851]
 • مقدم، شهرزاد تأثیر سفرهای درون‌شهری در ایجاد محیط دوستدار کودک (مورد مطالعه: شهر زنجان) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 395-408]
 • ممدوحی، امیررضا مقایسۀ عملکرد مدل‌های پواسون و لوجیت چندجمله‌ای در انتقال‌پذیری مکانی (مطالعۀ موردی: سفرهای کاری خانوار) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 963-976]
 • مهدوی، مسعود سنجش ‌کیفیت ‌زندگی ‌در ‌نواحی ‌روستایی (دهستان ‌بهمئی ‌گرمسیری ‌جنوبی ‌در ‌شهرستان ‌بهمئی ‌از ‌توابع ‌استان ‌کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 727-747]
 • موسوی، میرنجف تبیین نابرابری‌ و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران جهت نیل به توسعۀ پایدار [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 627-644]

ن

 • نادری، کاوه اولویت‌بندی راهبردی توسعۀ گردشگری به‌منظور تعیین جایگاه آن در برنامه‌های توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 573-589]
 • نبوی، لطف‌‌الله جستاری پیرامون مسئلۀ قانون در جغرافیا با تأکید بر جغرافیای سیاسی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 749-771]
 • نجفی، پری اولویت‌بندی راهبردی توسعۀ گردشگری به‌منظور تعیین جایگاه آن در برنامه‌های توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 573-589]
 • نیسانی سامانی، نجمه شبیه‌سازی رشد شهری تبریز با استفاده از مدل CA-Markov و تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 217-231]
 • نکویی بخش، محمد رضا شناسایی چالش‌ها و ارزیابی عملکرد مسکن مهر از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهرک پردیس- کازرون) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 609-625]
 • نوری، سپیده سنجش توسعه‌‌یافتگی صنعتی شهرستان‌های استان اردبیل با رویکرد عدالت فضایی [دوره 50، شماره 1، 1397، صفحه 145-162]
 • نوری، محبوبه ارزیابی مؤلفه‌های مبنایی آمادگی ذهنی-نگرشی خانوارهای شهر کرمان در برابر سوانح طبیعی (زلزله) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 853-871]
 • نورمحمدی، مهدی نقدی بر مدیریت زمین‌شهری کشورهای درحال‌توسعه (مطالعۀ موردی: ایران) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 809-829]

و

 • واثق، محمود جستاری پیرامون مسئلۀ قانون در جغرافیا با تأکید بر جغرافیای سیاسی [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 749-771]
 • وحید، آرش عوامل مؤثر در مکان‌یابی ساختمان‌های بلندمرتبه با تأکید بر پایداری محیط‌زیست (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 873-890]
 • ولائی، محمد تحلیل آثار اقتصادی-اجتماعی روستاهای ادغام‌شده بر روی شهرها (مطالعۀ موردی: روستای قجلو در شهر میاندوآب) [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 831-851]
 • ولی‌ شریعت‌پناهی، مجید سنجش ‌کیفیت ‌زندگی ‌در ‌نواحی ‌روستایی (دهستان ‌بهمئی ‌گرمسیری ‌جنوبی ‌در ‌شهرستان ‌بهمئی ‌از ‌توابع ‌استان ‌کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 727-747]

ه

 • هاشمی، نصیبه بازنگری و کاربست شاخص نیک‌بختی شهری (CPI) با توجه به ویژگی‌های جامعۀ ایران (مطالعۀ موردی: شهرهای بالای 100 هزار نفر منطقۀ شمال غرب کشور) [دوره 50، شماره 3، 1397، صفحه 555-572]

ی

 • یاحقی، مرضیه تحلیل و ارزیابی شاخص‌های رفاه اجتماعی در نواحی شهری با تأکید بر رویکرد عدالت (مطالعۀ موردی: نواحی منطقۀ 1 شهر قزوین) [دوره 50، شماره 2، 1397، صفحه 297-315]
 • یزدان‌‌پناه، کیومرث تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی شکل‌گیری ائتلاف نظامی عربی در منطقۀ جنوب غرب آسیا و آثار آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 1011-1027]
 • یوسفی، حسین تحلیل شاخص‌های جهانی محیطزیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران [دوره 50، شماره 4، 1397، صفحه 907-927]