نویسنده = تقی اقدم، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد شهر میانی خوی در توسع? فضائی استان آذربایجان غربی

دوره 41، شماره 63، بهار 1387

کرامت اله زیاری؛ جعفر تقی اقدم