نویسنده = پوراحمد، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر آمل

دوره 42، شماره 67، بهار 1388

احمد پوراحمد؛ فرانک سیف الدینی؛ عامر نیک پور