نویسنده = اردستانی، زهرا السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرات توریسم در برنامه‌ریزی نواحی روستایی

دوره 42، شماره 67، بهار 1388

محمدشریف شهیدی؛ زهرا السادات اردستانی؛ محمدمهدی گودرزی سروش