نویسنده = رضاعلی، منصور
تعداد مقالات: 4
1. ارائه‎ی مدل مفهومی برای مدیریت زیرساخت داده‎های مکانی بخشی ـ شهرداری مطالعه‎ی موردی: شهرداری بابل

دوره 45، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-44

حسنعلی فرجی سبکبار؛ علی منصوریان؛ منصور رضاعلی؛ محمّد رضا آقانژاد احمدچالی


2. نمایه مقالات چهار شماره سال 1391

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 223-226

منصور رضاعلی