نویسنده = حاتمی نژاد، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان آسیب‌پذیری لرزه‌ای در شهر نمونه مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداری تهران

دوره 42، شماره 68، تابستان 1388

حسین حاتمی نژاد؛ حمید فتحی؛ فرشید عشق‌آبادی