نویسنده = پور طاهری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نقش مهاجرت فصلی نیروی کار در معیشت خانوارهای روستایی(مطالعه‎ی موردی: شهرستان سروآباد ـ استان کردستان)

43(77، پاییز 1390)، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 111-127

محمد سلمانی؛ محمد رضا رضوانی؛ مهدی پور طاهری؛ فرزاد ویسی