نویسنده = اکبرپور سراسکانرود، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی بهره‎گیری از آبهای زیرزمینی روستایی به‎وسیله‎ی قنات و چاه (مطالعه‎ی موردی: بخش‎های شوقان و سنخواست شهرستان جاجرم)

44(81، پاییز 1391)، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 21-44

حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمد اکبرپور سراسکانرود؛ علی اکبر محبّی