نویسنده = خواجه‎الدّین، سیّد جمال‎الدّین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گرادیان الگوی سیمای سرزمین شهری(مطالعه‎ی موردی: شهر اصفهان)

دوره 45، شماره 1، بهار 1392، صفحه 87-104

علیرضا سفیانیان؛ زهرا مختاری؛ سیّد جمال‎الدّین خواجه‎الدّین؛ حمید رضا ضیایی