نویسنده = باغوند، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پایداری توسعه‎ی شهری با روش جای پای اکولوژیکی(نمونه‎ی موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 105-120

مهدی قرخلو؛ حسین حاتمی نژاد؛ اکبر باغوند؛ مصطفی یلوه