نویسنده = جعفری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل میزان تمایل کشاورزان به مشارکت در پروژه‎های مدیریت خشکسالی در شهرستان طارم علیا

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 179-194

فاطمه جعفری؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ژیلا دانشور عامری