نویسنده = اروجی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین

دوره 45، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-17

علی حسینی؛ احمد پوراحمد؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده